Category: mosteniri, succesiuni Archives - avocat Alin Paidiu

4 November 2018

Succesiune. Masa succesorala. Stabilirea competentei materiale dupa valoarea obiectului

by alin — Categories: mosteniri, succesiuniComments Off on Succesiune. Masa succesorala. Stabilirea competentei materiale dupa valoarea obiectului

Succesiune. Masa succesorala. Stabilirea competentei materiale dupa valoarea obiectului  

Pentru stabilirea competentei materiale a instantei dupa valoarea obiectului, are prioritate valoarea mentionata prin cererea introductiva, respectiv prin cererea de precizare a valorii formulate la primul termen acordat. (more…)


9 September 2018

Iesirea din indiviziune cu privire la imobilul situat in Bucuresti, compus din casa de locuit, dependinte si teren. Sa se atribuie partilor loturi in raport de cotele ce le detin din mostenire; in masura in care bunul nu este comod partajabil in natura, sa se dispuna atribuirea bunului catre parate

by alin — Categories: mosteniri, succesiuni, partaj iesire din indiviziune — Tags: , , , , , Comments Off on Iesirea din indiviziune cu privire la imobilul situat in Bucuresti, compus din casa de locuit, dependinte si teren. Sa se atribuie partilor loturi in raport de cotele ce le detin din mostenire; in masura in care bunul nu este comod partajabil in natura, sa se dispuna atribuirea bunului catre parate

Iesirea din indiviziune cu privire la imobilul situat in Bucuresti, compus din casa de locuit, dependinte si teren. Sa se atribuie partilor loturi in raport de cotele ce le detin din mostenire; in masura in care bunul nu este comod partajabil in natura, sa se dispuna atribuirea bunului catre parate (more…)


21 April 2018

Anularea certificatului de mostenitor. Intrucat in certificatul de mostenitor a fost inclus un drept inexistent in patrimoniul defunctului la data decesului este intemeiat motivul de nulitate invocat

by alin — Categories: civil, contracte, donatie, mosteniri, succesiuni, proprietate, vanzare cumparare — Tags: , , , , , , , , , , , , Comments Off on Anularea certificatului de mostenitor. Intrucat in certificatul de mostenitor a fost inclus un drept inexistent in patrimoniul defunctului la data decesului este intemeiat motivul de nulitate invocat

Anularea certificatului de mostenitor

Intrucat in certificatul de mostenitor a fost inclus un drept inexistent in patrimoniul defunctului la data decesului este intemeiat motivul de nulitate invocat.  

Retinand ca in certificatul de mostenitor a fost inclus un drept inexistent in patrimoniul defunctului la data decesului, instanta de apel a constatat ca este intemeiat motivul de nulitate invocat in acest sens de paratii reclamanti si in consecinta, a admis cererea reconventionala si a constatat nulitatea Certificatului de mostenitor suplimentar. (more…)


15 October 2017

Acceptarea si executarea unui legat prin revendicare nu poate fi refuzat de autoritatile unui stat membru

by alin — Categories: civil, drepturi reale, mosteniri, succesiuni — Tags: , , , , , Comments Off on Acceptarea si executarea unui legat prin revendicare nu poate fi refuzat de autoritatile unui stat membru

Acceptarea si executarea unui legat prin revendicare nu poate fi refuzat de autoritatile unui stat membru de vreme ce acest refuz este întemeiat pe motivul ca acest legat se refera la dreptul de proprietate asupra unui imobil situat în acest stat membru, în a carui legislatie nu este prevazuta institutia legatului cu efect real direct la data deschiderii succesiunii

Articolul 1 alineatul (2) literele (k) si (l), precum si articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti si acceptarea si executarea actelor autentice în materie de succesiuni si privind crearea unui certificat european de mostenitor se opun refuzului recunoasterii de catre o autoritate dintr-un stat membru a efectelor reale ale unui legat „prin revendicare, prevazut în dreptul aplicabil succesiunii, pentru care a optat un testator în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din acelasi regulament, de vreme ce acest refuz este întemeiat pe motivul ca acest legat se refera la dreptul de proprietate asupra unui imobil situat în acest stat membru, în a carui legislatie nu este prevazuta institutia legatului cu efect real direct la data deschiderii succesiunii (more…)


4 December 2016

regimul juridic al terenurilor din intravilan ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori

by alin — Categories: civil, contencios administrativ, mosteniri, succesiuni, proprietate — Tags: , , , , , , Comments Off on regimul juridic al terenurilor din intravilan ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori

Regimul juridic al terenurilor din intravilan ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori

 

Art.26 din Legea fondului funciar nr.18/1991, a fost abrogat prin intrarea in vigoare a art.1.138 Cod civil, in ceea ce priveste regimul juridic al terenurilor din intravilan, ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori.


(more…)