Actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Competenta alternativa

Doar dispozitiile referitoare la competenta generala a instantelor judecatoresti, precum si cele referitoare la competenta materiala si cea teritoriala exclusiva au caracter imperativ, fiind reglementate prin norme de ordine publica. Per a contrario, competenta teritoriala alternativa are caracter relativ, fiind reglementata de norme juridice de ordine privata. In speta, pentru solutionarea cererii avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare – nu a fost instituita o competenta teritoriala exclusiva, ci in temeiul dispozitiilor art. 113 alin. 1 pct. 4 C. proc. civ., o competenta alternativa.

Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare. Obligativitatea achitarii obligatiilor la bugetul local

In actiunea prin care se solicita constatarea valabilitatii unei promisiuni bilaterale de schimb care vizeaza bunuri supuse impozitarii si pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic, este obligatoriu ca proprietarii bunurilor sa prezinte certificat de atestare fiscala si sa aiba achitate toate obligatiile de plata datorate bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla inregistrat bunul ce se instraineaza, indiferent daca bunurile au valoare egala sau valori diferite

Invocarea nulitatii absolute a unui antecontract de vanzare-cumparare

antecontract de vanzare-cumparare, nulitate absoluta, vanzare-cumparare, act juridic, pret, lichidator judiciar, insolventa, art. 966 si art. 968 C. Civ, cauza ilicita, scopul ilicit, clauza de dezicere, pret, imobil, drept de proprietate, ipoteca,

Validarea promisiunii de vanzare-cumparare a unui bun imobil determinat, in situatia in care promitent-vanzatorul are doar o cota-parte ideala din dreptul de proprietate

Validarea promisiunii de vanzare-cumparare a unui bun imobil determinat, in situatia in care promitent-vanzatorul are doar o cota-parte ideala din dreptul de proprietate

Antecontract de vanzare-cumparare. Clauza de dezicere. Decesul promitentei-vanzatoare.

Antecontract de vanzare-cumparare. Clauza de dezicere. Decesul promitentei-vanzatoare. Caracterul incesibil al dreptului de dezicere. Refuzul mostenitorilor de a executa obligatia asumata de autoarea lor. Hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare.