Category: imprumut Archives - avocat Alin Paidiu

2 June 2019

Clauze abuzive. Incalcarea obligatiei de transparenta de catre banca

by alin — Categories: civil, contracte, imprumut — Tags: , , Comments Off on Clauze abuzive. Incalcarea obligatiei de transparenta de catre banca

In baza obligatiei de transparenta in ceea ce prive?te serviciile oferite consumatorilor, reglementata de art. 1 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumator, banca are obligatia sa stipuleze clar pentru ce servicii pretinde sume de bani de la consumator.   (more…)


2 June 2019

Clauze abuzive. Directiva 93/13 nu se opune ca o instanta suprema a unui stat membru sa adopte, in interesul unei interpretari uniforme a dreptului

by alin — Categories: civil, contracte, imprumut — Tags: , , Comments Off on Clauze abuzive. Directiva 93/13 nu se opune ca o instanta suprema a unui stat membru sa adopte, in interesul unei interpretari uniforme a dreptului

Directiva 93/13, interpretata in lumina articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, nu se opune ca o instanta suprema a unui stat membru sa adopte, in interesul unei interpretari uniforme a dreptului (more…)


5 January 2018

Nulitatea absoluta a contractelor de imprumut autentificate de catre B.N.P. Asociati D. si E., precum si a tuturor actelor subsecvente cu care s-a garantat restituirea imprumuturilor

by alin — Categories: civil, contracte, imprumut, obligatii — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Comments Off on Nulitatea absoluta a contractelor de imprumut autentificate de catre B.N.P. Asociati D. si E., precum si a tuturor actelor subsecvente cu care s-a garantat restituirea imprumuturilor

Nulitatea absoluta a contractelor de imprumut autentificate de catre B.N.P. Asociati  D. si E., precum si a tuturor actelor subsecvente cu care s-a garantat restituirea imprumuturilor.

Termenul de apel este, ca regula, 30 de zile de la comunicarea hotararii, iar prin echipolenta, considerata exceptionala in conditiile art. 468 alin. 3 C. proc. civ., hotararea este considerata comunicata la data formularii declaratiei de apel, daca o parte face apel inainte de comunicarea hotararii. Aceasta asimilare are insa un efect limitat la cunoasterea dispozitiilor luate prin hotararea atacata si nu poate fi extinsa la alte efecte pentru care legea nu dispune in mod similar; chiar in situatia de echipolenta, instanta nu este dispensata de obligatia comunicarii din oficiu a hotararii redactate in conditiile art. 426 C. proc. civ., astfel cum este statuat in art. 427 C. proc. civ. (more…)


25 March 2013

Contract de credit bancar. Cesiunea creantei. Conditiile de forma cerute pentru incheierea valabila a contractului de cesiune

by alin — Categories: civil, comercial, contracte, imprumut, practica judiciara — Tags: , , , , , , , Comments Off on Contract de credit bancar. Cesiunea creantei. Conditiile de forma cerute pentru incheierea valabila a contractului de cesiune

Contract de credit bancar. Cesiunea creantei. Conditiile de forma cerute pentru incheierea valabila a contractului de cesiune

C. civ., art. 948, art. 1391, art. 1393, art. 1396

Inteleasa ca o conventie prin care un creditor transmite o creanta a sa unei alte persoane, cesiunea este un contract consensual, care se incheie valabil din momentul realizarii acordului de vointa.

Prin urmare, forma autentica nu este necesara in cazul incheierii unui contract de cesiune de creanta prin care se cedeaza creantele datorate in temeiul unui contract de credit bancar, fara a fi transmisa si ipoteca incheiata in temeiul acestui contract.

 Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1664 din 23 martie 2012

 Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, reclamantul D.V.S. a chemat in judecata pe paratii SC B.C.R. SA si SC S.C. SRL, solicitand instantei sa dispuna, in principal, constatarea nulitatii absolute a contractului de cesiune nr. J 36/12.02.2010 precum si a inopozabilitatii acestuia fata de tert-debitor cedat, pe considerentul nerespectarii prevederilor legale cu privire la conditiile de forma si fond ale valabilitatii actelor juridice, precum si sa se dispuna in sensul restabilirii situatiei anterioare existente actului atacat. (more…)