Category: donatie Archives - avocat Alin Paidiu

7 April 2019

Revocarea donatiei pentru neindeplinirea obligatiei asumate

by alin — Categories: civil, contracte, donatie — Tags: , , Comments Off on Revocarea donatiei pentru neindeplinirea obligatiei asumate

Revocarea donatiei pentru neindeplinirea obligatiei asumate de a procura medicamente, asistenta medicala, imbracaminte, menaj, plata intretinerii curente a locuintei ce face obiectul donatiei si ingratitudine  (more…)


21 April 2018

Anularea certificatului de mostenitor. Intrucat in certificatul de mostenitor a fost inclus un drept inexistent in patrimoniul defunctului la data decesului este intemeiat motivul de nulitate invocat

by alin — Categories: civil, contracte, donatie, mosteniri, succesiuni, proprietate, vanzare cumparare — Tags: , , , , , , , , , , , , Comments Off on Anularea certificatului de mostenitor. Intrucat in certificatul de mostenitor a fost inclus un drept inexistent in patrimoniul defunctului la data decesului este intemeiat motivul de nulitate invocat

Anularea certificatului de mostenitor

Intrucat in certificatul de mostenitor a fost inclus un drept inexistent in patrimoniul defunctului la data decesului este intemeiat motivul de nulitate invocat.  

Retinand ca in certificatul de mostenitor a fost inclus un drept inexistent in patrimoniul defunctului la data decesului, instanta de apel a constatat ca este intemeiat motivul de nulitate invocat in acest sens de paratii reclamanti si in consecinta, a admis cererea reconventionala si a constatat nulitatea Certificatului de mostenitor suplimentar. (more…)


23 June 2011

Mosteniri. Donatia este contractul prin care, cu intentia de a gratifica, o parte, numita donator, dispune in mod irevocabil de un bun in favoarea celeilalte parti, numita donatar

by alin — Categories: civil, donatie, mosteniri, succesiuniComments Off on Mosteniri. Donatia este contractul prin care, cu intentia de a gratifica, o parte, numita donator, dispune in mod irevocabil de un bun in favoarea celeilalte parti, numita donatar

Mosteniri. Donatia este contractul prin care, cu intentia de a gratifica, o parte, numita donator, dispune in mod irevocabil de un bun in favoarea celeilalte parti, numita donatar.

 

CAPITOLUL II: Donatia

SECTIUNEA 1: Incheierea contractului

Art. 1011: Forma donatiei

(1)Donatia se incheie prin inscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute. (more…)


23 June 2011

Mosteniri. Liberalitati. Actul juridic prin care o persoana dispune cu titlu gratuit de bunurile sale, in tot sau in parte, in favoarea unei alte persoane

by alin — Categories: civil, donatie, mosteniri, succesiuni — Tags: , Comments Off on Mosteniri. Liberalitati. Actul juridic prin care o persoana dispune cu titlu gratuit de bunurile sale, in tot sau in parte, in favoarea unei alte persoane

Mosteniri. Liberalitati. Actul juridic prin care o persoana dispune cu titlu gratuit de bunurile sale, in tot sau in parte, in favoarea unei alte persoane 

TITLUL III: Liberalitatile

CAPITOLUL I: Dispozitii comune

SECTIUNEA 1: Dispozitii preliminare

Art. 984: Notiune si categorii

(1)Liberalitatea este actul juridic prin care o persoana dispune cu titlu gratuit de bunurile sale, in tot sau in parte, in favoarea unei alte persoane. (more…)