autorizarea executarii silite a asociatului debitorului pana la concurenta pasivului social ramas neacoperit

In cazul in care bunurile care alcatuiesc averea unei societati in nume colectiv nu sunt suficiente pentru plata creantelor inregistrate in tabelul definitiv consolidat de creante, impotriva societatii judecatorul sindic va autoriza executarea silita, in conditiile legii, impotriva asociatilor cu raspundere nelimitata, pronuntand o sentinta definitiva si executorie, care va fi pusa in executare de lichidator prin executor judecatoresc.

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXXX

R O M A N I A

TRIBUNALUL D___

SECTIA A II-A CIVILA

SENTINTA Nr. 1102/2015

Sedinta publica de la 19 Noiembrie 2015

Completul compus din:

PRESEDINTE A____ M______ B____

Grefier R_____ D____

Pe rol solutionarea cererii de autorizare a executarii silite formulata de lichidatorul judiciar A__ C________ IPURL – desemnat sa administreze procedura insolventei debitoarei ______________________________ INTREPRINDERE INDIVIDUALA impotriva paratului T__________ G______ M______.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns lichidatorul A__ C________ IPURL – desemnat sa administreze procedura insolventei debitoarei ______________________________ INTREPRINDERE INDIVIDUALA, prin practician in insolventa, M___________ M, lipsind paratul.

Procedura legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,

Reprezentantul lichidatorului judiciar depune la dosar raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa a debitorului insotit de inscrisuri.

Nemaifiind cereri de formulat sau exceptii de invocat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul partilor.

Lichidatorul judiciar solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulata.

INSTANTA

Asupra cauzei de fata, deliberand, constata urmatoarele:

La data de 30.09.2015 lichidatorul judiciar A__ C________ IPURL – desemnat sa administreze procedura insolventei debitoarei ______________________________ INTREPRINDERE INDIVIDUALA a formulat cerere pentru autorizarea executarii silite a asociatului debitorului in persoana numitului T__________ G______ MIHAITA pana la acoperirea pasivului debitorului in cuantum de 80.605 lei lei, reprezentand pasivul societatii conform tabelului definitiv al creantelor si a sumei reprezentand onorariul lichidatorului judiciar de 1000/luna incepand cu 25.06.2015 pana la achitarea integrala a pasivului, precum si a cheltuielilor de procedura efectuate de lichidatorul judiciar.

In motivarea cererii, lichidatorul judiciar a aratat a formulat adresa catre Primaria C______ – Serviciul de Taxe si Impozite prin care a solicitat sa i se comunice bunurile cu care figureaza societatea falita in evidenta acestei institutii,iar cu adresa nr. xxxxx/07.07.2015 Primaria C______ a comunicat ca aceasta societate nu figureaza cu bunuri mobile sau imobile in evidentele sale .

In drept a invocat dispozitiile art. 164 art. 42 alin.10 si art. 155 din legea nr. 85/2014.

In sustinerea cererii lichidatorul judiciar a depus inscrisuri, reprezentand adresa Primaria C______, tabelul definitiv consolidat al creantelor debitorului, raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la starea de insolventa

Desi legal citat paratul nu au formulat intampinare si nu s-a prezentat la interogatoriul care a fost incuviintat.

Potrivit dispozitiilor art.358 Cod procedura civila : ” Daca partea, fara motive temeinice, refuza sa raspunda la interogatoriu sau nu se infatiseaza, instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturisire deplina sau numai ca un inceput de dovada in folosul partii potrivnice. „

Analizand inscrisurile depuse la dosarul cauzei instanta retine ca potrivit tabelului definitiv al creantelor cuantumul total al pasivului debitorului este de 80.605 lei.

Potrivit art. 164 din Legea nr. 85/2014, in cazul in care bunurile care alcatuiesc averea unei societati in nume colectiv nu sunt suficiente pentru plata creantelor inregistrate in tabelul definitiv consolidat de creante, impotriva societatii judecatorul sindic va autoriza executarea silita, in conditiile legii, impotriva asociatilor cu raspundere nelimitata, pronuntand o sentinta definitiva si executorie, care va fi pusa in executare de lichidator prin executor judecatoresc.

Avand in vedere cuantumul pasivului ramas neacoperit, calitatea de asociat a paratei cat si dispozitiile legale mai sus citate instanta apreciaza intemeiata cererea formulata de lichidatorul judiciar, astfel incat o va admite si va autoriza executarea silita a asociatiilor nelimitat raspunzatori ai debitorului ______________________________ INTREPRINDERE INDIVIDUALA, in persoana paratului T__________ G______ MIXAITA , dispunand ca executarea sa se faca prin executor judecatoresc, pana la concurenta pasivului social ramas neacoperit prin valorificarea averii debitorului, in cuantum de 80.605 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulata de lichidatorul judiciar A__ C________ IPURL – desemnat sa administreze procedura insolventei debitoarei ______________________________ INTREPRINDERE INDIVIDUALA pentru autorizarea executarii silite a paratului T__________ G______ M______.

Autorizeaza executarea silita a paratului T__________ G______ M______ pana la concurenta sumei de 80.605 lei.

Cu apel in termen de 7 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune Tribunalul D___.

Pronuntata in sedinta publica de la 19 Noiembrie 2015.

Redactat jud. A.M.B____

Tehnoredactat R.D. 14 Decembrie 2015

Continutul sau poate fi preluat si utilizat cu citarea sursei: http://www.rolii.ro/

            Presedinte,

A____ M______ B____

            Grefier,

R_____ D____