Asociatii proprietari. Obligarea asociatului sa permita accesul in vederea efectuarii lucrarilor de reabilitare termica a blocului

Asociatii proprietari. Obligarea asociatului sa permita accesul in vederea efectuarii lucrarilor de reabilitare termica a blocului

 

R O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE

DECIZIA CIVILA NR.1351

Sedinta publica de la 16.12.2015

Curtea constituita din:

PRESEDINTE – F_____ P___

JUDECATOR – A______ M______ G_______

JUDECATOR – D____ A_____

GREFIER – RADITA I_____

* * * * * * * * * *

 

Pe rol se afla solutionarea recursului formulat de recurentele-parate I_____ C______ R_____ (decedata) si continuat de mostenitoarea acesteia C___ D____ I____, impotriva deciziei civile nr.1695/A/10.11.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a civila in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata-reclamanta ASOCIATIA DE P__________ ____________________>

P______ are ca obiect – obligatia de a face.

Dezbaterile in cauza si sustinerile partilor au avut loc in sedinta publica de la 27.11.2015, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta, cand Curtea – avand nevoie de timp pentru a delibera si pentru ca partile sa depuna concluzii scrise, a amanat pronuntarea la data de 04.12.2015, 11.12.2015, 16.12.2015, cand a pronuntat urmatoarea decizie:

C U R T E A

Asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.1571/13.02.2013, pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXX s-a admis actiunea formulata de reclamanta ASOCIATIA DE P__________ ___________________________ cu paratul I_____ M____.

A fost obligat paratul sa permita accesul reprezentantilor S.C. Confort S.A. in apartamentul nr.170 situat in municipiul Bucuresti, _________________, _______________, in vederea efectuarii tuturor lucrarilor necesare pentru reabilitarea termica a blocului, respectiv montarea tamplariei termopan.

A fost obligat paratul la plata sumei de 758 lei, cheltuieli de judecata.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de judecata a retinut urmatoarele:

„Prin cererea introdusa pe rolul acestei instante la data de 03.06.2012, sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, reclamanta Asociatia de P__________ __________________________ cu paratul I_____ M____, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligat sa permita accesul in ap. 170, reprezentantului __________________. pentru a lua masurile necesare in vederea inlocuirii tamplariei din lemn cu tamplarie PVC si pentru lucrarile privind reabilitarea termica pe suprafata exterioara a apartamentului, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca prin hotararea A__ din data de 04.04.2009 s-a stabilit ca asociatia, in baza acordului majoritatii proprietarilor se va ocupa de intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea finantarii si a avizelor necesare pentru reabilitarea termica a blocului.

In acest sens s-a incheiat un contract cu Primaria sectorului 6 Bucuresti, contract de mandat nr. xxxxx/07.06.2009 si a actului aditional nr. 1/30.03.2012 la acest contract in vederea reabilitarii termice a blocului.

Lucrarile de reabilitare au inceput, insa paratul refuza accesul pentru a fi inlocuita tamplaria din lemn cu tamplarie PVC.

Potrivit art. 16 din Legea nr. 230/2007, proprietarii au obligatia de a lua masuri pentru consolidarea sau modernizarea cladirii, urmarind mentinerea aspectului armonios si unitar al intregii cladiri.

Prin refuzul sau de a permite reabilitarea termica a apartamentului, paratul aduce grave prejudicii proprietarilor vecini si un aspect inestetic din cauza neinchiderii balconului.

In consecinta, s-a solicitat obligarea paratului sa permita reprezentantului __________________. accesul in imobil pentru a lua masurile necesare in vederea inlocuirii tamplariei din lemn cu tamplarie PVC si pentru lucrarile privind reabilitarea termica pe suprafata exterioara a apartamentului.

In drept s-au invocat dispozitiile art. 1528 Cod civil, art. 16, art. 17 din Legea nr. 230/2007.

In dovedirea cererii, reclamanta a solicitata administrarea probei cu inscrisuri, in carul careia a depus la dosar: notificare-somatie nr. 491/14.06.2012, act aditional nr. 1 la contractul de mandat nr. xxxxx/12.06.2009, proces verbal din data de 04.04.2009, instiintare inregistrata sub nr. xxxxx/17.06.2009 la Primaria sectorului 6, contract de mandat nr. xxxxx/17.06.2009, planse foto.

La data de 22.11.2012, paratul a depus intampinare prin care a aratat ca actiunea reclamantei este un abuz de drept, nefiind probata.

Ordonanta presedintiala promovata anterior de reclamanta, ce a format obiectul dosarului nr. xxxxx/303/2012 a fost respinsa ca inadmisibila.

S-a mai aratat ca paratul a acceptat de buna voie sa se faca anveloparea peretilor exteriori ai apartamentului, operatiune deja executata, iar balconul este deja inchis, inca din urma cu 20 ani, insa nu este de cord cu aplicarea ferestrelor tip termopan, din motive medicale, deoarece sufera de rinita cronica alergica si astma bronsic alergic, iar simptomele se agraveaza in incaperile prevazute cu ferestre de acest tip.

Circulatia insuficienta a aerului duce la acumulari de radon din materiale de constructie, de plumb, precum si a altor substante care produc aparitia deasa si repetata a crizelor de astma, cu consecinte grave asupra sanatatii familiei sale.

In consecinta, s-a solicitat respingerea ca neintemeiata a cererii.

In dovedirea cererii, s-a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, in cadrul careia a depus la dosar: certificat medical nr. 791/04.05.2012, extras de pe portalul instantelor din dosarul nr. xxxxx/303/2012,

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal al adunarii generale a asociatiei de proprietari din data de 04.04.2009 (filele 6-14), s-a aprobat, cu acordul majoritatii proprietarilor, efectuarea reabilitarii termice a blocului, comitetul executiv urmand sa se ingrijeasca pentru intocmirea actelor necesare, depunerea acestora la Primaria Sectorului 6 si urmarirea realizarii corecte a lucrarilor. In acest sens, a fost incheiat contractul de mandat nr. xxxxx/17.06.2009 (filele 33-35) si actul aditional nr. 1 (fila 5), prin care reclamanta a mandatat Primaria Sectorului 6 Bucuresti, prin primar, sa stabileasca masurile si actiunile care se impun in vederea reabilitarii termice a blocului.

Astfel, instanta retine ca paratul este proprietarul apartamentului nr. 170 din blocul OS3, situat in Bucuresti, __________________, ____________, sector 6. Conform notificarii-somatiei nr. 491/14.06.2012 (fila 4), paratului i s-a solicitat ca, in termen de 5 zile, sa permita accesul in apartamentul nr. 170 a reprezentantului societatii Pro Confort SA pentru a lua masurile tamplariei si inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie PVC, refuzul paratului implicand sistarea reabilitarii energetice de catre Primaria Sectorului 6 si neacordarea certificatului de performanta energetica.

Conform art. 1528 Cod civil, in cazul neexecutarii unei obligatii de a face, creditorul poate, pe cheltuiala debitorului, sa execute el insusi ori sa faca sa fie executata obligatia.

Potrivit art. 16 din Legea nr. 203/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, proprietarii sunt obligati sa ia masuri pentru consolidarea sau modernizarea cladirii, pentru reabilitarea termica si eficienta energetica, potrivit prevederilor legale, indiferent de natura interventiilor, urmand a se va avea in vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al intregii cladiri. De asemenea, art. 14 teza a II-a prevede ca nici un proprietar nu poate incalca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala a celorlalti proprietari din condominiu, iar in cazurile in care in cladirile de locuinte unul dintre proprietari sau chiriasi impiedica, cu buna-stiinta si sub orice forma, folosirea normala a cladirii de locuit, creand prejudicii celorlalti proprietari ori chiriasi, dupa caz, proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instantei sa hotarasca masurile pentru folosirea normala a cladirii, precum si plata daunelor (art. 18 din Legea nr. 203/2007).

Raportand aceste dispozitii legale la situatia de fapt dedusa judecatii, instanta retine ca paratul si-a exprimat in mod neindoielnic refuzul de a permite accesul reprezentantilor societatii ________________ apartamentul sau invocand faptul ca sufera de astm bronsic alergic, rinita cronica alergica si insuficienta cardiaca cls. a II-a NYHA (conform certificatului medical nr. 791/04.05.2012 – fila 22), simptomele astmului agravandu-se in incaperile prevazute cu ferestre de tip termopan.

Instanta constata ca paratul nu a facut dovada cu privire la sustinerile sale conform carora circulatia insuficienta a aerului ar duce la acumulari de radon din materialele de constructie, favorizand in acest sens aparitia deasa si repetata a crizelor de astm si a problemelor respiratorii in general. De asemenea, instanta retine ca refuzul paratului de a permite efectuarea lucrarilor de reabilitare termica aferente balconului sau are drept consecinta altereaza aspectului armonios si unitar al intregii cladiri.

Pe cale de consecinta, avand in vedere toate considerentele anterioare si dispozitiile legale invocate, hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari, contractul de mandat incheiat cu autoritatea administratiei publice locale, obligatia paratului de a lua masurile necesare pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare termica, instanta apreciaza intemeiata cererea reclamantei, urmand a obliga paratul sa permita accesul reprezentantilor ________________ apartamentul nr. 170, situat in Bucuresti, __________________, _______________, in vederea efectuarii tuturor lucrarilor necesare pentru reabilitarea termica a blocului, respectiv montarea tamplariei termopan.

In conformitate cu prevederile art. 274 Cod procedura civila, instanta poate obliga, la cerere, partea care a cazut in pretentii sa-i plateasca celeilalte parti cheltuielile de judecata ocazionate de desfasurarea procesului. Cheltuielile de judecata sunt reprezentate de acele sume de bani pe care partile trebuie sa le efectueze pentru desfasurarea regulata a procesului civil si sunt compuse in principiu din taxa judiciara de timbru si timbru judiciar, onorariu avocat, cheltuieli cu deplasarea martorilor, cheltuieli privind efectuarea expertizei, onorariu de expert etc.

Cercetand din acest punct de vedere actele depuse la dosar de catre reclamanta, instanta constata ca exista la dosar inscrisuri din care rezulta efectuarea unor cheltuieli de catre reclamanta in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului de fata, respectiv chitanta de plata a taxei de timbru (fila 28) si chitante de plata a onorariului de avocat (filele 50 si 51), motiv pentru care, avand in vedere faptul ca, in speta de fata, paratul este partea care a cazut in pretentii, va admite cererea reclamantei si, prin urmare, va obliga paratul sa plateasca in favoarea reclamantei suma de 758 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata”.

Impotriva sentintei civile nr.1571/13.02.2013 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti a formulat recurs – calificat apoi ca fiind apel – paratul I_____ M____, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, astfel:

„Considera ca Sentinta recurata este nelegala si netemeinica, fiind data cu incalcarea prevederilor art. 22 privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica, art. 34 privind dreptul la ocrotirea sanatatii, art. 35 privind dreptul la un mediu sanatos, art. 44 privind dreptul de proprietate privata din Constitutia Romaniei, precum si art. 5 din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Recurentul a aratat ca beneficiaza de prevederile art.22 privind dreptul la viata si la integritatea fizica si psihica, art.34 privind dreptul la ocrotirea sanatatii si art.35 privind dreptul la un mediu sanatos, din Constitutia Romaniei, ca oricare cetatean al Romaniei.

Potrivit art.5 din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, „statul recunoaste oricarei persoane dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic”.

La art.2 din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului sunt prezentate urmatoarele definitii:

22. deteriorarea mediului – alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale si antropice ale mediului, reducerea diversitatii sau productivitatii biologice a ecosistemelor naturale si antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra calitatii vietii, cauzate, in principal, de poluarea apei, atmosferei si solului, supraexploatarea resurselor, gospodarirea si valorificarea lor deficitara, ca si prin amenajarea necorespunzatoare a teritoriului;”

„50. poluant – orice substanta, preparat sub forma solida, lichida, gazoasa sau forma de vapori ori de energie, radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale;

„51. poluare – introducerea directa sau indirecta a unui poluant care poate aduce prejudicii sanatatii umane si/sau calitatii mediului, dauna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii mediului in scop recreativ sau in alte scopuri legitime;”

„52. prejudiciu – efectul cuantificabil in cost al daunelor asupra sanatatii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin poluanti, activitati daunatoare ori dezastre;”

Astfel cum rezulta din certificatul medical eliberat de medicul specialist si aflat la dosar, recurentul – parat a aratat ca sufera de astm bronsic alergic, rinita cronica alergica si insuficienta cardiaca CLS.A II-A NYHA.

Sustine ca a constatat, din proprie experienta, precum si din multiple discutii cu alte persoane, care prezinta aceleasi suferinte medicale ca si el, ca simptomele acestor boli se agraveaza si crizele se indesesc in incaperile prevazute cu ferestre termopan, datorita insuficientei circulatii a aerului, cresterii umiditatii si acumularilor de radon, plumb, phtalati si alte substante chimice, extrem de daunatoare sanatatii, continute in PVC.

Recurentul pretinde ca depune la dosar o parte din numeroasele studii stiintifice, care demonstreaza fara echivoc legatura dintre aparitia si agravarea astmului si a altor boli, datorita fie acumularilor de radon, fie substantelor chimice nocive continute in obiectele fabricate din PVC, ca si ramele tip termopan, studii pe baza carora mai multe tari din Europa au interzis folosirea termopanelor la cladirile publice, precum scolile si spitalele.

Arata ca crizele de astm sunt mult mai puternice, pe fondul problemelor cardiace, si pot duce chiar la deces.

Pastrarea ramelor de lemn si circulatia corecta a aerului in apartament, chiar atunci cand geamurile sunt inchise, sunt cu atat mai importante cu cat umiditatea in apartament este crescuta, din cauza subsolului inundabil al scarii si prezenta cu doua etaje mai sus a unor vecini care inunda sistematic apartamentele de dedesubt.

Considera ca prin inlocuirea tamplariei existenta in apartamentul sau cu tamplarie PVC, s-ar produce o deteriorare, o poluare a mediului din apartament, care va atrage un prejudiciu al starii sale de sanatate.

A sustinut ca sentinta recurata este nelegala si netemeinica, fiind data cu incalcarea prevederilor art. 129 alin. 5 c.pr.civila.

Arata ca instanta de fond a admis actiunea reclamantei si a respins apararile paratului, cu motivarea ca nu ar fi dovedit sustinerile sale.

Art. 129 alin. 5 c.pr.civ. prevede ca: „Judecatorii au indatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale. Daca probele propuse nu sunt indestulatoare pentru lamurirea in intregime a procesului, instanta va dispune ca partile sa completeze probele. De asemenea, judecatorul poate, din oficiu, sa puna in discutia partilor necesitatea administrarii altor probe, pe care le poate ordona chiar daca partile se impotrivesc.”

Recurentul – parat a aratat ca a depus la fond, acte medicale din care rezulta starea sanatatii sale si a aratat efectele in ce consta prejudiciul pe care il va suferi, in cazul montarii tamplariei PVC.

In situatia in care instanta apreciaza ca probele depuse nu sunt suficiente, avea obligatia, potrivit prevederilor art. 129 alin. 5 c.proc.civ., sa dispuna ca partile sa completeze probele, sau chiar din oficiu sa dispuna administrarea unor probe.

Probe relevante in speta sunt inscrisuri cu privire la studiile stiintifice in domeniu referitoare la efectele nocive ale tamplariei PVC asupra bolnavilor de astm, precum si o expertiza tehnica judiciara, efectuata de un specialist in mediu, prin care sa se stabileasca efectele produse de instalarea tamplariei PVC: insuficienta circulatie a aerului, cresterea umiditatii si acumularilor de radon, plumb, phtalati si alte substante chimice, extrem de daunatoare sanatatii.

In situatia in care instanta de recurs va aprecia ca aceste inscrisuri nu sunt suficiente pentru admiterea recursului, fiind necesara efectuarea unei expertize tehnice judiciare de specialitate, recurentul a solicitat casarea hotararii recurate, pentru completarea probatoriului, efectuarea expertizei si rejudecarea pe fond a cauzei, potrivit prevederilor art. 315 alin. 3 si 31 c.pr.civ.

Considera ca Sentinta recurata este nelegala si netemeinica, deoarece a motivat ca „refuzul paratului de a permite efectuarea lucrarilor de reabilitare termica aferente balconului sau are drept consecinta alterarea aspectului armonios si unitar al intregii cladiri”.

Recurentul – parat a solicitat sa se constate ca reclamanta nu a dovedit, sub nici o forma, ca prin mentinerea actualei tamplarii se altereaza aspectul armonios si unitar al intregii cladiri. Nu s-a dovedit pretinsul prejudiciu pe care l-ar aduce proprietarilor vecini, desi cadea in sarcina reclamantei sa dovedeasca aceste aspecte.

In plus, recurentul – parat a solicitat sa se constate ca a fost de acord cu izolarea termica a peretilor blocului, insa, din motive medicale, nu este de acord cu instalarea tamplariei PVC.

Considera ca nu se produce un aspect inestetic cladirii, din cauza neinchiderii balconului cu termopan PVC, in prezent, balconul este inchis cu sticla transparenta, ramele putand fi vopsite in aceeasi culoare cu toate celelalte balcoane.

Recurentul – parat apreciaza ca nimeni nu poate obliga un proprietar de apartament sa foloseasca numai un anumit fel de material pentru inchiderea balconului. Inchiderea se poate face cu structura de lemn, metalica, PVC, altele”.

Intimata reclamanta a depus intampinare la dosar prin care a solicitat respingerea caii de atac formulate, sentinta fiind temeinica si legala, tamplaria PVC fiind larg folosita in toate institutiile publice, astfel ca daca ar fi daunatoare sanatatii nu s-ar utiliza in scoli, spitale, etc.

Ca urmare a decesului apelantului parat I_____ M____, au fost introduse in cauza mostenitoarele I_____ C______ R_____ si C___ D____ I____ care au continuat procesul.

In apel s-au administrat de catre apelante proba cu inscrisuri – o ________ studii in limba romana privind „riscuri asupra sanatatii cauzate de Radon”, „influenta radonului din constructii asupra sanatatii”, „transportul radonului prin materialele de constructii” – si altele in limba engleza – neluate in seama de instanta pentru netraducerea in limba romana si nelegalizarea lor.

Prin decizia civila nr.1695/A/10.11.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a Civila in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXX s-a respins apelul ca nefondat pentru urmatoarele considerente:

„Analizand cererile si apararile partilor, probele administrate in cauza, considerentele primei instante pentru care a fost admisa cererea reclamantei de chemare in judecata, precum si motivele de apel, in limitele devolutive ale acestei cai de atac, tribunalul apreciaza ca apelul paratului, continuat de mostenitorii acestuia, este nefondat si urmeaza sa fie respins conform art. 296 C. pr. civila, in mod legal si temeinic, la cererea reclamantei Asociatia de P__________ ________________________ M____, fiind obligat sa permita accesul reprezentantilor S.C. Confort S.A. in apartamentul nr.170 situat in municipiul Bucuresti, _________________, _______________, in vederea efectuarii tuturor lucrarilor necesare pentru reabilitarea termica a blocului, inclusiv pentru montarea tamplariei din termopan.

Tribunalul constata ca prin procesul-verbal al adunarii generale a asociatiei de proprietari din data de 04.04.2009 (filele 6-14), s-a aprobat, cu acordul majoritatii proprietarilor, efectuarea reabilitarii termice a blocului.

Locuind intr-un condominiu, paratul decedat, iar in prezent mostenitorii acestuia, chiar daca sunt coproprietarii apartamentului nr. 170 din blocul OS3, situat in Bucuresti, __________________, ____________, sector 6, sunt obligati sa respecte hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari in ceea ce priveste problemele de interes comun privind administrarea condominiumului sau actele de dispozitie privind partile comune ale blocului de locuinte.

Fatada Blocului constituie o parte comuna a acestuia, de interes comun, inclusiv arhitectura si materialele de constructie folosite la reabilitare.

Conform notificarii nr. 491/14.06.2012 (fila 4), paratului-decedat i s-a solicitat ca, in termen de 5 zile, sa permita accesul in apartamentul nr. 170 a reprezentantului societatii Pro Confort SA pentru a lua masurile tamplariei si inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie PVC, refuzul paratului impiedicand realizarea integrala a lucrarilor de reabilitare energetica a Blocului de locuinte.

Potrivit art. 16 din Legea nr. 203/2007 privind infiintarea, organizarea asociatiilor de proprietari, proprietarii sunt obligati sa ia masuri pentru consolidarea sau modernizarea cladirii, pentru reabilitarea termica si eficienta energetica, potrivit prevederilor legale, indiferent de natura interventiilor, urmand a se va avea in vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al intregii cladiri.

Totodata, art. 14 teza a II-a din aceeasi lege, prevede ca nici un proprietar nu poate incalca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala a celorlalti proprietari din condominiu, iar in cazurile in care in cladirile de locuinte unul dintre proprietari sau chiriasi impiedica, cu buna-stiinta si sub orice forma, folosirea normala a cladirii de locuit, creand prejudicii celorlalti proprietari ori chiriasi, dupa caz, proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instantei sa hotarasca masurile pentru folosirea normala a cladirii, precum si plata daunelor (art. 18 din Legea nr. 203/2007).

Raportand aceste dispozitii legale la situatia de fapt dedusa judecatii, in mod legal si temeinic, prima instanta a retinut ca paratul si-a exprimat in mod neindoielnic refuzul de a permite accesul reprezentantilor societatii ________________ apartamentul sau invocand faptul ca sufera de astm bronsic alergic, rinita cronica alergica si insuficienta cardiaca cls. a II-a NYHA (conform certificatului medical nr. 791/04.05.2012 – fila 22), iar simptomele astmului s-ar agrava in incaperile prevazute cu ferestre de tip termopan, situatii pe care le-a sustinut si in cadrul motivelor de apel.

Tribunalul constata ca nici in faza de apel, apelantul sau mostenitorii acestuia nu au dovedit sustinerile nocive ale tamplariei montata la celelalte apartamente din _______________________ de radon din materialele de constructie, sau de alte substante nocive.

Refuzul paratului de a permite efectuarea lucrarilor de reabilitare termica aferente apartamentului sau are drept consecinta alterarea aspectului armonios si unitar al intregii cladiri, in mod legal si temeinic fiind admisa actiunea reclamantei.

Schimbarea hotararii se poate cere numai pentru motive de nelegalitate, cand hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii, ori cu interpretarea gresita a probelor administrate in cauza, situatii care nu se regasesc in speta de fata, hotararea pronuntata fiind legala si temeinica.

Verificand si din oficiu legalitatea si temeinicia sentintei pronuntata de prima instanta in temeiul art. 296 C. pr. civila, tribunalul constata ca nu exista motive de nulitate a acestor proceduri, astfel ca, in mod legal si temeinic, au fost respinse apararile paratului, tribunalul apreciind ca apelul sustinut de catre mostenitorii acestuia este nefondat si va fi respins”.

Impotriva deciziei civile nr.1695/A/10.11.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a Civila in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXX, au formulat recurs paratele mostenitoare I_____ C______ R_____ si C___-D____ I____, criticand-o pentru nelegalitate potrivit dispozitiilor art.304 pct.7 si 9 C.proc.civ.

– In motivarea recursului, s-a aratat ca s-au incalcat prevederile art.295 alin.1 C.proc.civ., prin nepronuntarea de catre instanta de apel asupra exceptiei invocate privind autoritatea de lucru judecat – motiv de ordine publica – prin raportare la sentinta civila nr.xxxxx/13.12.2012 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti – definitiva si irevocabila, prin anularea apelului ca netimbrat si prin care actiunea aceleiasi Asociatii a fost respinsa, avand acelasi obiect, fata de parata C___ D____ I____ privind un alt apartament din acelasi ___________________________ obiect –ca neintemeiata.

– Potrivit art.304 pct.7 si 9 C.proc.civ. decizia din apel este nelegala si intrucat cuprinde motive straine de natura pricinii si fiind data cu incalcarea art.295 C.proc.civ.

Astfel, instanta de apel motiveaza la fila 10, primul alineat al deciziei recurate, astfel:

„Schimbarea hotararii se poate cere numai pentru motivele de nelegalitate, cand hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii, ori cu interpretarea gresita a probelor administrate in cauza care nu se regasesc in speta de fata, hotararea fiind temeinica si legala” (sublin.red.).

Din acest considerent rezulta ca instanta de apel in mod nelegal nu a analizat apelul care este o cale devolutiva de atac, ci un recurs potrivit motivelor limitative prevazute de art.304 C.proc.civ.

Asadar acest considerent este strain de natura pricinii si contrar articolului 295 C.proc.civ. – ca de altfel si alt considerent de la fila 10 alin.2 din decizia recurata: „Verificand si din oficiu legalitatea si temeinicia sentintei pronuntata de prima instanta in temeiul art.296 C.proc.civ., tribunalul constata ca nu exista motive de nulitate a acestor proceduri (…)” – in conditiile in care nu s-a invocat nulitatea vreunei proceduri – textul probabil fiind preluat din alta decizie.

– Potrivit art.304 pct.9 C.proc.civ. s-a aratat ca decizia din apel este nelegala, fiind data cu aplicarea gresita a prevederilor art.14 teza a II-a, 16 si 18 din Legea nr.203/2007 si cu incalcarea art.44 din Constitutia Romaniei privind dreptul de proprietate privata.

S-a solicitat a se constata ca nu se produc prejudicii proprietarilor vecini si nu este afectat aspectul cladirii, prin mentinerea tamplariei actuale.

Un proprietar trebuie sa aiba dreptul si libertatea de a folosi ce material doreste, lemn, metal, PVC etc. la tamplaria ferestrelor, evident fara a afecta aspectul cladirii, cum este cazul in foarte multe situatii de blocuri reabilitate termic, in mai multe culori, care nu au nicio legatura cu estetica.

Un proprietar nu poate fi obligat sa schimbe tamplaria de la ferestrele apartamentului sau, impunandu-i-se folosirea unui anumit material – in speta PVC-ul.

O astfel de masura aduce atingere dreptului de proprietate al recurentelor asupra imobilului lor, fara ca aceste limitari ale dreptului de proprietate sa fie justificate.

Reclamanta Asociatia de P__________ _____________ facut dovada ca prin mentinerea actualei tamplarii ar fi create prejudicii proprietarilor vecini sau ar fi afectat aspectul cladirii, atata vreme cat au fost realizate lucrarile exterioare de reabilitare a apartamentului (peretii exteriori).

S-a solicitat admiterea recursului, cu consecinta admiterii apelului si respingerii cererii de chemare in judecata ca neintemeiata.

Intimata-reclamanta Asociatia de P__________ ________________ intampinare la recursul formulat, cu solicitarea de respingere a acestuia ca nefondat, intrucat exceptia autoritatii de lucru judecat nu se poate retine, fata de sentinta civila nr.xxxxx/13.12.2012 care priveste alt apartament din ________________________ I____), care in prezenta cauza are calitate de mostenitoare – nefiind identitate de parti si obiect intre cele doua dosare, instanta de apel a efectuat verificari in limitele cererii de apel si nu cu incalcarea art.295 C.proc.civ., nu sunt motive straine de cauza, iar pe fond s-a retinut ca sentinta apelata este temeinica si legala, fiind constatata incalcarea de catre paratul (decedat) a dispozitiilor art.16 din Legea nr.230/2007 si a Legii nr.153/2011, art.4 din O.U.G. nr.18/2009 si O.U.G. nr.195/2005.

S-a timbrat legal recursul.

La termenul din 30.10.2015 s-a depus la dosar certificatul de deces al recurentei-mostenitoare I_____ C______ R_____ (deces inregistrat la data de 27.10.2015), iar la termenul de judecata acordat din data de 27.11.2015 s-a depus la dosar certificatul de nastere al fiicei recurente decedate – recurenta C___-D____ I____, pe numele I_____ I____, din parinti I_____ M____ si I_____ C______ R_____ – fila 31 din dosar – restabilindu-se astfel cadrul procesual in recursul pendinte.

Nu s-au administrat noi probe in recurs.

Recursul este fondat, pentru considerentele ce urmeaza:

Potrivit art.295 alin.1 C.proc.civ. – instanta de apel va verifica, in limitele cererii de apel, stabilirea situatiei de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta (…), iar potrivit art.261 alin.1 pct.5 C.proc.civ. – hotararea va cuprinde motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei, cum si cele pentru care s-au inlaturat cererile partilor.

Curtea constata ca, desi apelantul I_____ M____ a adus critici largi in apelul formulat, astfel cum s-a retinut si in motivarea deciziei Tribunalului Bucuresti – privind gresita retinere a situatiei de fapt de catre prima instanta, nerespectarea dreptului de proprietate asupra apartamentului sau potrivit art.44 din Constitutia Romaniei, prin impunerea inlocuirii ramelor din lemn de la ferestre, montarea de geamuri tip termopan si rame din PVC si la balcon (inchis deja acum 20 de ani), din imaginile foto depuse la dosar rezultand ca nu este afectata armonia blocului in ansamblu prin neinlocuirea geamurilor, apelantul permitand termoizolarea doar a peretilor exteriori, ca afectiunile medicale de tip cardio-pulmonar nu-i permit si izolarea ferestrelor cu materialele tip PVC care nu asigura circulatia aerului din interiorul apartamentului, in plus astfel de materiale utilizate de firma executanta sunt nocive pentru sanatate – astfel cum este deja cunoscut si cum rezulta si din studiile de specialitate pe care le-a depus in extras la dosar, fiind incalcate, prin solutia impusa de catre prima instanta, apelantului parat drepturile constitutionale la viata si sanatate (art.22, art.34 din Constitutie) si dreptul la un mediu ecologic potrivit art.5 din O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului – in virtutea rolului activ, instanta putand dispune chiar administrarea unei expertize de mediu pentru edificare.

Curtea constata ca instanta de apel nu a raspuns la niciuna dintre criticile formulate de catre apelant, ci a reluat expunerea textelor de lege din Legea nr.230/2007 privind obligatiile proprietarilor, inclusiv pentru reabilitarea energetica a condominiului si constatarea refuzului constant al apelantului parat de a permite lucratorilor accesul in apartamentul sau pentru masurarea si inlocuirea geamurilor cu cele tip termopan si rame PVC si de inchidere a balconului cu aceleasi materiale – astfel cum s-a retinut de catre prima instanta.

Or, apelul fiind devolutiv, impunea si o reapreciere a probatoriului, inclusiv a inscrisurilor administrate (studii privind nocivitatea materialelor din PVC, etc) si fotografiilor reprezentand cele doua ferestre ale apartamentelor (al apelantului si respectiv al mostenitoarei acestuia – C___ D____ I____) spre a se constata ca eventual – dimpotriva – nu se afecteaza imaginea de ansamblu al condominiului – administrate in apel, dar pe care instanta de apel nu le-a analizat, ci a retinut intr-o fraza ca nici in apel – „apelantul sau mostenitorii acestuia nu au dovedit sustinerile nocive ale tamplariei montate la celelalte apartamente din _____________________ radon (…)” – pg.9 penultimul paragraf.

In plus, desi recursul s-a calificat ca fiind apel – instanta a motivat ca schimbarea hotararii primei instante se poate cere „numai pentru motive de nelegalitate, cand hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii (…)” – aceasta retinere sugerand ca s-a avut in vedere calea de atac totusi, ca fiind un recurs si nu apel, astfel cum a fost recalificat, mentionarea articolului 296 C.proc.civ. fiind practic formala (sublin.red.).

Instanta de apel nu s-a pronuntat nici cu privire la exceptia autoritatii de lucru judecat invocate, in plus – din oficiu retinand ca „nu exista motive de nulitate a acestor proceduri (…)” – desi nu s-au invocat de catre apelant astfel de nulitati – motivarea fiind in parte straina cauzei.

Pentru toate cele retinute mai sus, Curtea constata ca apelul nu a fost motivat, echivaland cu nepronuntarea asupra fondului apelului dedus judecatii, creand o vatamare procesuala apelantului, respectiv mostenitoarei apelantului (decedat in timpul procesului) care nu poate fi indreptata decat prin constatarea nulitatii hotararii recurate.

In consecinta, potrivit art.312 alin.5 teza I C.proc.civ., Curtea va admite recursul, va casa decizia recurata si va trimite cauza spre rejudecarea apelului la aceeasi instanta.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul declarat de recurentele-parate C___ D____ I____ si I_____ C______ R_____ (decedata) – continuat de mostenitoarea acesteia, C___ D____ I____, impotriva deciziei civile nr.1695/A/10.11.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a civila in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata-reclamanta ASOCIATIA DE P__________ ____________________>

Caseaza decizia recurata si trimite cauza spre rejudecarea apelului, la aceeasi instanta – Tribunalul Bucuresti.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica din 16.12.2015.

PRESEDINTE JUDECATOR JUDECATOR

F_____ P___ A______ M______ G_______ D____ A_____

GREFIER

RADITA I_____

Red.F.P.

Tehnored.B.I.

2 ex/18.12.2015

–––––––––––––––-

T.B.- Sectia a V-a – S.V______

– S.O_____

Jud.Sector 6 – A.C___

sursa: http://www.rolii.ro/