Asociatii de proprietari. Modificarea adusa componentei organelor de conducere ale Asociatiei. Efectele nelegalei convocari

Asociatii de proprietari. Modificarea adusa componentei organelor de conducere ale Asociatiei. Efectele nelegalei convocari

Fiind schimbata ordinea de zi, adunarea generala din 25.10.2014 este adunare ordinara aflata la prima intrunire. Asadar, devin incidente dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, conform carora „Adunarea generala poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari (jumatate plus unu) sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal”.

De asemenea, din procesul-verbal al adunarii generale (filele 6-10, dosar fond), in acord cu cele sustinute si de catre intimata-petenta, adunarea generala din data de 25.10.2014 a fost reconvocata, sedinta anterioara fiind la data de 11.10.2014. 

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX

R O M A N I A

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A IV-A CIVILA

DECIZIA CIVILA NR. 1970 A

Sedinta din Camera de Consiliu din data de 18.05.2016

Tribunalul constituit din:

Presedinte: F_________ M______ P______

Judecator: A______ M____ D__________

Grefier: M____ M________ T_____

Pe rol se afla solutionarea apelului civil formulat de apelantii P_______ J_____, Tartau G_____, A___________ R___, S_____ I__, S_______ Doinita si P___________ C_________ impotriva Incheierii finale de dezinvestire din 03.09.2015 pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX de Judecatoria Sector 3 Bucuresti, in contradictoriu cu intimata petent Asociatia de P__________ _____________, avand ca obiect – modificari acte constitutive persoane juridice – modificare acte dosar nr. 45/2000.

Dezbaterile pe fond si sustinerile partilor au avut loc in sedinta publica de la 04.05.2016, fiind consemnate in incheierea de dezbateri de la acea data, ce face parte integranta din prezenta hotarare, cand tribunalul, avand nevoie de timp pentru a delibera a amanat pronuntarea hotararii la data de 11.05.2016 si la data de 18.05.2016, cand a decis :

TRIBUNALUL,

Prin cererea inregistrata sub nr.XXXXXXXXXXXXXX la data de 18.08.2015 pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, Asociatia de P__________ ______________________ in Bucuresti, ________________________, sector 3, a solicitat instantei sa ia act de modificarile aduse componentei organelor de conducere ale Asociatiei, conform procesului-verbal din data de 25.10.2014.

La dosar au fost depuse urmatoarele inscrisuri: tabel convocator, procesul verbal nr.40 din data de 25.10.2014, incheiere din data de 31.01.2000 pronuntata de catre Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, in dosar nr.45/2000, certificat de inregistrare fiscala.

Prin incheierea de sedinta din data de 03.09.2015, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a admis cererea formulata de Asociatia de P__________ _____________; a luat act de modificarile aduse Asociatiei de P__________ ____________, cu sediul in Bucuresti, ________________________, sector 3, prin procesul-verbal din 25.10.2014 cu privire la componenta organelor de conducere si a dispus inscrierea modificarilor in registrul special al asociatiilor de proprietari.

Pentru a dispune astfel, instanta de fond a retinut ca cererea este intemeiata avand in vedere dispozitiile art. 8 din Legea nr. 230/2007.

Impotriva acestei incheieri de sedinta a declarat apel P___________ C_________, proprietarul ___________________________ pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a IV-a Civila sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, la data de 04.11.2015, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

In motivarea apelului, s-a aratat ca sedinta Adunarii Generale a Asociatiei Proprietarilor Blocului 2B, ______________ F___________ nr. 19 din data de 25.10.2014 este contrara legii, statutului si contractului de asociere, deoarece sedinta nu a fost statutara – la sedinta nu au participat jumatate plus unu din numarul membrilor asociatiei proprietarilor; potrivit art. 5 din Legea nr. 230/2007 si art. 14 alin 5 din Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 o sedinta de adunare generala este statutara daca la sedinta sunt prezenti personal sau prin reprezentant jumatate plus unu din numarul proprietarilor.

Asociatia are un numar de 54 de apartamente, deci statutar ar fi fost ca la sedinta sa participe minim 28 de proprietari. Or astfel cum se poate constata in procesul verbal se mentioneaza ca la sedinta au fost prezenti 26 de membri.

Adunarea generala nu a avut ca ordine de zi alegerea sau discutarea mentinerii in functie a comitetului executiv indiferent de modul cum acesta a fost ales.

Astfel cum se observa din continutul procesului verbal adunarea generala ar fi trebuit sa se mentioneze fie ca sunt alegeri ale unui nou comitet executiv, fie mentinerea vechiului comitet executiv.

Fara o astfel de precizare se incalca prevederile art. 9 din Legea nr. 213/2007 care mentioneaza ca proprietarii pot sa-si inscrie candidatura, sa candideze sa aleaga si sa fie alesi.

Or atat timp cat ordinea de zi este redactata eliptic, confuz sau viclean pot face ca la o sedinta sa nu poate participa cei care vor sa fie alesi in comitet sau care vor sa voteze in Comitetul Executiv candidati care vor sa faca ceva pentru asociatie, iar nu din cei care fac cheltuieli netransparente.

O redactare precum rezolvarea situatiei create de comitetul autointitulat nu are de fapt niciun inteles logic in limba romana.

Prin urmare majoritatea proprietarilor asociatiei nu au stiut ca se pune in discutie mentinerea unui comitet executiv care nu se stie cand a fost ales.

In procesul verbal se precizeaza ca adunarea generala din 25.10.2014 a fost reconvocare a unei sedinte unuia anterior fara a se preciza data acestei adunati initiale (anterioare). Potrivit legii, o sedinta reconvocata (cum se pretinde cea de fata) se face numai in conditiile art. 24 alin. 2 respectiv daca reconvocarea s-a facut pentru un termen de maximum 10 zile de la data primei convocari.

Prima sedinta a avut loc la data de 27.09.2014. Din procesul verbal alaturat rezulta adunarea generala a fost reconvocata de doua ori dintre care sedinta anterioara a avut loc la 11.10.2014, ceea ce insemna ca sedinta din 25.10.2014 a avut loc la mai mult de 10 zile. Deci, sedinta din data de 25.10.2014 a fost tinuta cu incalcarea prevederilor legala si prin urmare hotararile luate sunt nule de drept.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 466 C.proc.civ.

De asemenea, au declarat apel P_______ J_____, TARTAU G_____, A___________ R___, S_____ I__ si S_______ D______, apreciind ca hotararea este nelegala si netemeinica pentru ca sedinta Adunarii Generale a Asociatiei Proprietarilor Blocului 2B, _______________ F___________ nr. 19 din data de 25.10.2014 este contrara legii, statutului si contractului de asociere, pentru urmatoarele motive:

Sedinta nu a fost statutara. La sedinta nu au participat jumatate plus unu din numarul membrilor asociatiei proprietarilor.

Potrivit art. 5 din Legea nr. 230/2007 si art. 14 alin 5 din Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 o sedinta de adunare generala este statutara daca la sedinta sunt prezenti personal sau prin reprezentant jumatate plus unu din numarul proprietarilor.

Asociatia are un numar de 54 de apartamente, deci statutar ar fi fost ca la sedinta sa participe minim 28 de proprietari. Or astfel cum se poate constata in procesul verbal se mentioneaza ca la sedinta au fost prezenti 26 de membri.

Adunarea generala nu a avut ca ordine de zi alegerea sau discutarea mentinerii in functie a comitetului executiv indiferent de modul cum acesta a fost ales.

Astfel cum se observa din continutul procesului verbal adunarea generala ar fi trebuit sa se mentioneze fie ca sunt alegeri ale unui nou comitet executiv, fie mentinerea vechiului comitet executiv.

Fara o astfel de precizare se incalca prevederile art. 9 din Legea nr. 230/2007 care mentioneaza ca proprietarii pot sa-si inscrie candidatura, sa candideze sa aleaga si sa fie alesi.

Or atat timp cat ordinea de zi este redactata eliptic, confuz sau viclean pot face ca la o sedinta sa nu poata participa cei care vor sa fie alesi in comitet sau care vor sa voteze in Comitetul Executiv candidati care vor sa faca ceva pentru asociatie, iar nu din cei care fac cheltuieli netransparente.

O redactare precum: rezolvarea situatiei create de Comitetul autointitulat nu are de fapt niciun inteles logic in limba romana.

Prin urmare majoritatea proprietarilor asociatiei nu au stiut ca se pune in discutie mentinerea unui comitet executiv care nu se stie cand a fost ales.

In procesul verbal se precizeaza ca adunarea generala din 25.10.2014 a fost reconvocare a unei sedinte tinuta anterior fara a se preciza data acestei adunari initiale (anterioare).

Potrivit legii o sedinta reconvocata (cum se pretinde cea de fata) se face numai in conditiile prevazute de art. 24 alin. (2), respectiv daca reconvocarea s-a facut pentru un termen de maximum 10 zile de la data primei convocari.

Apelantii detin documentele depuse anexat din care rezulta ca de fapt anterior au mai existat doua sedinte anterioara dupa cum urmeaza: prima sedinta a avut loc la data de 27.09.2014. Din procesul verbal alaturat rezulta ca la sedinta au participat 9 proprietari; cea de-a doua adunare a fost convocata pentru data de 11.10.2015, pentru care nu detin un proces verbal. Din cele de mai sus, rezulta ca adunarea generala a fost reconvocata de doua ori dintre care sedinta anterioara a avut loc la 11.10.2015, ceea ce insemna ca sedinta din 2510.2015 a avut loc la mai mult de 10 zile.

F___ de toate cele de mai sus rezulta ca sedinta din data de 25.10.2014 a fost tinuta cu incalcarea prevederilor legala si prin urmare hotararile luate sunt nule de drept.

Intimata-reclamanta ASOCIATIA DE P__________ ___________. B, a depus la dosar in temeiul art. 205 C.proc.civ. intampinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca neintemeiat, cu obligarea apelantilor la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare, s-a aratat ca in mod eronat apelantii critica dispozitia instantei de inscriere a modificarilor cu privire la compunerea organelor de conducere in registrul special al Asociatiei de P__________, modificari aduse prin procesul verbal din 25.10.2014.

Intimata a precizat ca in mod temeinic si legal prima instanta a admis cererea necontencioasa formulata si a luat act de modificarile aduse Asociatiei Proprietarilor, ___________. B. Cererea intimatei nu a urmarit stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta persoana, invederand ca apelantii nu se mai incadreaza in termenul de 45 de zile in care pot ataca in justitie hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari din 25.10.2014, termen prevazut de legiuitor in art. 26 din Legea nr. 230/2007. Pe cale de consecinta, apelanta apreciaza ca este tardiva formularea unor critici contencioase in procedura necontencioasa a inscrierii modificarilor aduse componentei organelor de conducere a Asociatiei, conform procesului verbal din 25.10.2014.

Motivele de apel formulate sunt neintemeiate, atata vreme cat, din inscrisurile depuse, analizate de catre prima instanta, respectiv tabelul convocator, procesul verbal nr. 40 din data de 25.10.2014, reiese cu evidenta ca s-au respectat prevederile legale referitoare la adoptarea acesteia.

Referitor la critica apelantilor privitoare la nelegalitatea hotararii Adunarii Generale a Asociatiei de P__________, intrucat la sedinta nu au participat jumatate plus unul din numarul membrilor asociatiei de proprietari, s-a aratat ca aceasta este nefondata.

Sustinerea intimatei ca este aplicabila prevederea legala cuprinsa in textul art. 5 din Legea nr. 230/2007, care mentioneaza cvorumul necesar pentru ca o adunare generala sa fie statutara este efectuata cu rea-credinta. Art. 24 alin. 1 din Legea nr. 230/2007 stipuleaza ca: „Adunarea generala poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari (jumatate plus unu) sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal”. Aceste dispozitii trebuie coroborate cu dispozitiile art. 24 alin. 3 din Legea nr. 230/2007, care prevad ca: „La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotararile pot fi adoptate indiferent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora”. Ori, din inscrisurile existente la dosar, reiese cu evidenta ca adunarea generala a fost reconvocata pentru data de 25 octombrie 2015, existand dovada convocarii tuturor membrilor asociatiei de proprietari.

Pe cale de consecinta, asertiunea apelantilor ca ar fi fost statutar ca la sedinta sa participe minim 28 de proprietari din totalul de 54 de proprietari este vadit nefondata.

Celelalte critici formulate de apelanti impotriva incheierii de sedinta din data de 03.09.2015, pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 se inregistreaza in acelasi registru fals si rauvoitor, intrucat toate conditiile impuse de legiuitor pentru legalitatea hotararii Adunarii Generale din 25 octombrie 2014 au fost respectate, astfel cum in mod intemeiat a statuat instanta de fond.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 205 C.proc.civ.

Analizand Incheierea de sedinta apelata prin prisma motivelor de apel invocate, tribunalul retine urmatoarele considerente:

Preliminar, referitor la apararea de fond invocata prin intampinare de intimata- petenta constand in nerespectarea termenului prevazut de art. 26 din Legea nr. 230/2007 in care se poate ataca hotararea adunarii generale, avand in vedere ca hotararea atacata a fost adoptata in data de 25.10.2014, iar apelul este declarat in data de 04.11.2015, tribunalul are in vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 670/2011 de admitere a exceptiei de neconstitutionalite a prevederilor art. 26 din Legea nr. 230/2007, termenul de 45 de zile fiind interpretat de la data luarii la cunostinta, si nu de la data adoptarii.

Pe fondul apelului, avand in vedere inscrisurile aflate in dosarul nr. 45/2000, tribunalul arata ca presedintele asociatiei, dl. I_______ C_____, la data de 11.10.2014, a decis convocarea unei adunari generale, avand ca ordinea de zi: Darea de seama a comitetului executiv, Descarcarea de gestiune a administratorului, Raportul comisiei de cenzori, Bugetul de venituri si cheltuieli.

Conform procesului verbal al adunarii generale (filele 6-10, dosar fond), la data de 25.10.2014, adunarea generala a fost reconvocata, ordinea de zi fiind alta cea din data de 11.10.2014, respectiv: „Raportul comisiei de cenzori; Bugetul de venituri si cheltuieli; Imposibilitatea administrarii blocului datorate de dna. P_______ si comitetul nevalidat creat de aceasta”.

In continuare, in baza procesului verbal al adunarii generale din data de 25.10.2014, s-a solicitat la data de 18.08.2015 inscrierea la grefa instantei a modificarilor adoptate in aceasta adunare generala reconvocata.

Tribunalul retine faptul ca in mod gresit, prin incheierea din data de 03.09.2015, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a luat act de modificarile aduse componentei organelor de conducere.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 230/2007, tribunalul arata faptul ca, convocarea adunarii din data de 25.10.2014 nu a fost realizata in mod legal, fiind schimbata ordinea de zi.

Fiind schimbata ordinea de zi, adunarea generala din 25.10.2014 este adunare ordinara aflata la prima intrunire. Asadar, devin incidente dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, conform carora „Adunarea generala poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari (jumatate plus unu) sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal”.

De asemenea, din procesul-verbal al adunarii generale (filele 6-10, dosar fond), in acord cu cele sustinute si de catre intimata-petenta, adunarea generala din data de 25.10.2014 a fost reconvocata, sedinta anterioara fiind la data de 11.10.2014.

In consecinta, sedinta din data de 25.10.2015 a avut loc la a doua convocare, astfel incat aceasta s-a realizat cu nerespectarea dispozitiilor art. 24 alin. 2 din Legea nr. 230/2007, respectiv reconvocarea nu a avut loc in termen de maximum 10 zile de la data primei convocari, ceea ce denota caracterul nelegal si nestatutar l acestei adunari.

De asemenea, potrivit art. 23 alin. (5) din Legea nr. 230/2007, „Proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator, asupra oricarei adunari generale a asociatiei de proprietari, cu cel putin 7 zile inainte de data stabilita, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale”. Dar din inscrisurile depuse in dosar, tribunalul constata si faptul ca tabelul nominal convocator a fost intocmit chiar in ziua tinerii sedintei adunarii generale din data de 25.10.2015.

Prin urmare, fata de toate cele expuse, nu erau indeplinite conditiile inregistrarii modificarilor aduse componentei organelor de conducere a asociatiei, reglementate prin dispozitiile art. 8 din Legea nr. 230/2007, cum eronat a retinut prima instanta.

Asadar, in temeiul dispozitiilor art. 480 C.pr.civ., tribunalul va admite apelul formulat de apelantii P_______ J_____, Tartau G_____, A___________ R___, S_____ I__ si S_______ Doinita, va schimba in tot Incheierea de sedinta din data de 03.09.2015, in sensul respingerii cererea de inregistrare a modificarilor aduse organelor de conducere ale Asociatiei, ca neintemeiata.

Fata de admiterea exceptiei netimbrarii la termenul de judecata din 06.04.2016 (filele 70-71, dosar apel), tribunalul va anula ca netimbrat apelul declarat de apelantul P___________ C_________.

Cu respectarea prevederilor art. 453 alin. 1 C__, fata de solutia de admitere a apelului declarat, tribunalul va respinge ca neintemeiata cererea intimatei-petente privind acordarea cheltuielilor de judecata constand in onorariul avocatial.

Totodata, cu respectarea principiului disponibiliatii, tribunalul va constata faptul ca apelanta P_______ J_____ si-a rezervat dreptul de a solicita cheltuielile de judecata pe cale separata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Anuleaza ca netimbrat apelul declarat de apelantul P___________ C_________,

cu domiciliul in Bucuresti, __________________________, _____________, ________________, impotriva incheierii finale de dezinvestire din 03.09.2015 pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX de Judecatoria sector 3 Bucuresti, in contradictoriu cu intimata petent

Asociatia de P__________ _____________________ sediul ales la SCA L____ si Asociatii cu sediul in Bucuresti, ____________________. 2, _____________, _____________, sector 1.

Admite apelul formulat de apelantii P_______ J_____ cu domiciliul ales la CA V_____ A_____ cu sediul in Bucuresti, ___________________, _____________, ________________, Tartau G_____ cu domiciliul in Bucuresti, __________________________, _____________, ________________, A___________ R___ cu domiciliul in Bucuresti, __________________________, _____________, ________________, S_____ I__ cu domiciliul in Bucuresti, __________________________, _____________, ________________ si S_______ Doinita cu domiciliul in Bucuresti, __________________________, _____________, ________________ impotriva incheierii finale de dezinvestire din 03.09.2015 pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX de Judecatoria sector 3 Bucuresti, in contradictoriu cu intimata petent Asociatia de P__________ _____________, cu sediul ales la SCA L____ si Asociatii cu sediul in Bucuresti, ____________________. 2, _____________, _____________, sector 1.

Schimba in tot Incheierea de sedinta din data de 03.09.2015, in sensul ca :

Respinge cererea de modificare a organelor de conducere, ca neintemeiata.

Respinge ca neintemeiata cererea intimatei-petente privind acordarea cheltuielilor de judecata.

Constata ca apelanta P_______ J_____ si-a rezervat dreptul de a solicita cheltuielile de judecata pe cale separata.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 18.05.2016.

PRESEDINTE, JUDECATOR, GREFIER,

M.F. P______ A.M. D__________ M.M. T_____

Red. MFP : 25.05.2016

Thred. PI/ 10 ex

J.S.3 – Jud. G_______ C____

sursa: http://www.rolii.ro/