Asociatii de proprietari. Cenzurarea hotararii asociatiei cu privire la debransare.

Asociatii de proprietari. Cenzurarea hotararii asociatiei cu privire la debransare.

Tribunalul a apreciat ca fiind lipsita de suport legal sustinerea apelantei potrivit careia instanta de judecata nu ar putea cenzura Hotararea adoptata de Asociatie, in Adunarea generala prin care s-a hotarat respingerea pe viitor a oricarei cererii de debransare in vedere montarii centralelor de apartament.  

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

(2005/2013)

R O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE

DECIZIA CIVILA NR.101

Sedinta publica de la 23.01.2014.

Curtea constituita din :

PRESEDINTE – M___ I___

JUDECATOR – M____-A_____ N_______-G_____

JUDECATOR – I______ D_____

GREFIER – M______ C____

* * * * * * * * * * *

Pe rol se afla pronuntarea asupra recursului formulat de recurenta-parata ASOCIATIA DE P__________ JULES MICHELET NR. 15-17 impotriva deciziei civile nr. 932A din 15.10.2012, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a Civila, in contradictoriu cu intimatii-reclamanti C____ A___-A______ si C____ M_____ – decedat pe parcursul procesului si continuat de mostenitorii C____ M_____-A_____ si C____ D_____-A________.

P______ are ca obiect – obligatia de a face.

Dezbaterile in fond si sustinerile orale ale partilor au avut loc la termenul de judecata din data de 16.01.2014, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta decizie, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitate partilor sa depuna concluzii scrise, a amanat pronuntarea cauzei la data de 23.01.2014, cand a decis urmatoarele :

C U R T E A,

Deliberand asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea formulata la data de 27.03.2009 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti sub nr.7927/299/2009, reclamantul C____ M_____ a chemat in judecata pe parata Asociatia de P__________ Jules Michelet nr. 15-17, solicitand obligarea paratei sa isi exprime acordul in sensul aprobarii debransarii sale de la instalatia de incalzire a blocului si, in subsidiar, sa se dispuna obligarea paratei sa intreprinda demersurile necesare sub sanctiunea daunelor cominatorii, sa determine pe ceilalti proprietari sa renunte la sistemul individual de incalzire.

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca este proprietarul apartamentului 13 situat in Bucuresti ______________________.15-17 scara A etaj 2 sector 1 si ca parata refuza sa isi dea acordul pentru debransarea sa de la instalatia de incalzire a imobilului.

In drept, reclamantul a invocat prevederile art.1073 Cod civil si ale art.112 si 274 Cod procedura civila.

La data de 18.01.2010 reclamantul si-a precizat actiunea in sensul ca solicita sa se dispuna obligarea paratei sa ii permita montarea unei centrale termice de apartament, sa se dispuna stabilirea corecta a cuantumului cotelor de intretinere aferente perioadei ianuarie 2007- ianuarie 2010 si sa fie obligata parata sa restituie suma achitata in plus fata de cotele de intretinere corect calculate.

La termenul de judecata din data de 9 februarie 2010 reclamantul a renuntat la capatul trei al cererii.

La data de 15 iunie 2010 a fost conexata cauza cu nr.XXXXXXXXXXXXX avand in vedere ca au acelasi obiect, aceeasi cauza si aceleasi parti.

Prin sentinta civila nr.1561/31.01.2012, pronuntata in dosarul nr.XXXXXXXX/ 2009, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a admis actiunea ce formeaza obiectul actiunii principale si al cererii conexe privind pe reclamantii C____ M_____ si C____ A___ – A______ in contradictoriu cu parata Asociatia de P__________ Jules Michelet nr.15-17, din Bucuresti, sector 1, _______________________.15-17; a obligat parata sa permita reclamantilor montarea unei centrale termice de apartament in imobilul proprietatea acestora; a stabilit contravaloarea cotelor de intretinere aferente apartamentului pentru perioada ianuarie 2007- ianuarie 2910 la suma de 2.198,29 lei. A obligat parata sa restituie reclamantilor suma de 4.737,04 lei reprezentand suma platita in plus; a omologat rapoartele de expertiza tehnica intocmit de d-na expert S____ A___ C_______ si raportul de expertiza contabila intocmit de d-na expert contabil R___ V______ si a obligat parata la 4513 lei cheltuieli de judecata reprezentand taxa timbru, timbru judiciar si onorariu de expert.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a retinut, cu privire la capatul de cerere avand ca obiect obligarea paratei sa ii permita reclamantilor montarea unei centrale termice de apartament in imobilul proprietatea sa, concluziile raportului de expertiza termoenergetica, din care rezulta ca este posibila montarea unei centrale termice proprii de apartament fara ca functionarea acesteia sa prezinte riscuri si fara a ocaziona costuri mai mari pentru ceilalti membri ai condominiului.

A fost inlaturata apararea paratei potrivit careia proprietarii apartamentelor vecine si-au retras acordul privind debransarea reclamantilor, avand in vedere ca nu s-a facut nici o dovada in acest sens.

S-a retinut astfel ca debransarea apartamentului reclamantului de la reteaua generala si montarea unei centrale de apartament sunt posibile din punct de vedere tehnic.

Vazand prevederile art.30 din Legea nr.325/ 2006 si ale art.11 din Legea nr.230/2007 potrivit cu care deconectarea unui consumator de energie termica se face in anumite conditii, proprietarul putand sa aduca imbunatatiri proprietatii sale individuale, fara a pune in pericol integritatea structurala a cladirii, dar mai intai trebuie sa obtina acordul din partea asociatiei de proprietari, s-a considerat ca reclamanti au dreptul sa faca anumite modificari ale proprietatii lor, in speta sa monteze o centrala termica, ceea ce din punct de vedere al sigurantei nu afecteaza imobilul asa cum a stabilit raportul de expertiza. Astfel instanta a apreciat ca refuzul paratei de a-si da acordul este neintemeiat.

Cu privire la capatul de cerere privind stabilirea contravalorii cotelor de intretinere datorate de catre reclamanti si solicitarea de a i se restitui suma achitata in plus, s-au avut in vedere concluziile raportului de expertiza contabila, in raport de care s-a stabilit contravaloarea cotelor de intretinere aferente apartamentului reclamantului la suma de 2.198,20 lei si, tinand seama ca s-a achitat mai mult, parata a fost obligata sa restituie reclamantului suma achitata in plus.

In temeiul art.274 Cod procedura civila s-a dispus obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel parata Asociatia de P__________ Jules Michelet nr.15-17, pentru urmatoarele motive:

A. Cu privire la obligarea de a-si da acordul pentru montarea unei centrale termice de apartament, apelanta sustine ca instanta de fond a facut o apreciere incorecta a situatiei de fapt care a condus la interpretarea gresita a Legii nr.xxxxxxxx privind Asociatiile de proprietari si ale Legii nr.325/2006 referitoare la debransarea de la serviciile publice de alimentare cu energie termica.

In dezvoltarea acestui motiv se arata, in esenta, ca nu s-a avut in vedere ca blocul se afla intr-o zona protejata arhitectonic, fiind monument istoric, pastrand fatada initiala iar pe spatiile comune pastrand gresia si faianta originale, astfel ca montarea unei centrale termice de apartament, care presupune efectuarea unor lucrari de constructie cum sunt: perforarea planseelor si peretilor – parti comune pentru racordarea la conductele de gaze de la reteaua stradala la apartamentul reclamantului (alimentarea cu gaze a centralei din apartamentul reclamantului nu se poate face din conducta imobilului deoarece consumul de gaze al acestuia trebuie inregistrat separat), ar afecta structura de rezistenta a blocului, inregistrat in gradul 3 seismic, fatada imobilului prin amplasarea conductelor care afecteaza estetica acestuia precum si producerea unor dereglari in distributia caldurii de la centrala termica a blocului in apartamente, cu generarea unor stari conflictuale privind costurile de intretinere care ar creste pe fiecare apartament ca urmare a reducerii suprafetei incalzite cu mentinerea consumului de gaze de la nivelul actual.

Se mai arata ca nu au fost avute in vedere efectele negative ale debransarii, asupra nivelului termoenergetic al cladirii, dat fiind faptul ca in cladire este functionala o centrala supusa dispozitiilor Legii nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil si Ordinului ISCIR nr.1007/2010, potrivit carora detinatorul/utilizatorul de aparate are obligatia de a nu permite modificarea datelor stabilite prin instructiunile de instalare/montare.

Totodata, apelanta arata ca intrucat familia C____ nu a contestat in instanta, in termenul prevazut de art.26 din Legea nr.230/2007, Hotararea adoptata de Asociatie, in Adunarea generala din data de 17.09.2009, prin care s-a hotarat respingerea pe viitor a oricarei cererii de debransare in vedere montarii centralelor de apartament si pe cale de consecinta respingerea cererii intimatilor adresata Administratiei, aceasta este pe deplin valida potrivit art.24 a Legii nr.230/2007.

In opinia apelantei, singura cale legala in situatia data, ar fi fost potrivit art.26 din Legea nr.230/2007 calea contestarii in instanta a Hotararii Adunarii generale, dar intimatii nu i-au dat curs, astfel ca cenzurarea de catre instanta nu mai este posibila. Ca urmare, considera ca este de neadmis expertiza tehnica dispusa de catre instanta, menita a preciza, daca montarea unei centrale de apartament, pericliteaza functionarea centralei imobilului (cu intentia vadita de a combate unul din argumentele Asociatiei si anume acela ca debransarile anterioare au produs dezechilibrarea instalatiei centralei de incalzire).

Considera ca instanta de fond in mod gresit s-a a pronuntat pe admiterea cererii de chemare in judecata raportat la dispozitiile Legii nr.325/2006 care reglementeaza debransarile de la serviciul public de alimentare cu energie termica si nu de la centralele proprii de ____________________________________ art.1 din Legea nr.325/2006: „(1) Prezenta lege reglementeaza desfasurarea activitatilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termica utilizata pentru incalzire si prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat, … (2) Prevederile prezentei legi se aplica serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, infiintat si organizat la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, indiferent de marimea acestora „iar potrivit art.2 (1) Serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice…….”

Rezulta din aceste norme de drept ca Legea nr.325/2006 este o lege care se aplica in cazul debransarilor de la sistemul public de alimentare cu energie termica. Asociatia de proprietari Jules Michelet nr.15-17 nu este racordata la serviciul public de alimentare cu energie termica deoarece are centrala proprie de producere a energiei termice, in acest caz, debransarea de la sistemul centralei de _________________ incidenta Legii nr.325/2006.

Debransarea de la centrala proprie a blocului se face numai cu respectarea Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii, a Legii nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil a Ordinului ISCIR nr.1007/2010 precum si a Legii nr.230/2007 referitoare la activitatea Asociatiilor de proprietari.

Conform art.2 din Legea nr.10/1995 : „Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora – indiferent de forma de proprietate sau destinatie – denumite in continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora.” iar potrivit art. 5: „Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte esentiale: a) rezistenta mecanica si stabilitate.. d) siguranta in exploatare „

Aceste norme de drept se completeaza, sub aspectul obligatiei proprietarului – debransator cu dispozitiile art.11 din Legea nr.230/2007 care precizeaza: „(1) Proprietarul poate aduce imbunatatiri sau modificari proprietatii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de catre autoritatea publica locala a modificarilor constructive, fara a pune in pericol integritatea structurala a cladirii sau a altor proprietati individuale.”

Prin urmare, instanta de fond nu a examinat cauza in raport de legislatia aplicabila in aceasta speta si ca o consecinta a considerat gresit ca cererea intimatilor este legala si temeinica contrar normelor de drept indicate mai sus. Plecand de la aceasta eroare a constatat contrar normelor de drept mentionate ca hotararea Asociatiei de proprietari de respingere a cererii intimatilor, de debransare ar fi abuziva.

In opinia apelantei, instanta a incalcat dispozitiile art.480 Cod civil si art.1 din Protocolul nr.1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, deoarece a obliga Asociatia de proprietari, respectiv proprietarii apartamentelor din ______________ acord cu debransarea intimatilor, de la reteaua de incalzire a condominiului, inlaturand vointa legala a Asociatiei si obligand-o sa adopte o hotarare contrara normelor de drept care guverneaza activitatea.

Conform art.11 alin.2 din Legea nr.230/2007: „Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinatia proprietatii comune fara a obtine mai intai acceptul din partea asociatiei de proprietari.” Aceasta norma de drept imperativa acorda suveranitate vointei proprietarilor, membrii ai Asociatiei de proprietari, respectandu-se de catre legiuitor dispozitiile art.480 Cod civil.

B. Cu privire la capatul de cerere avand ca obiect stabilirea cotelor de intretinere apelanta arata ca instanta de fond a facut aplicarea gresita a dispozitiilor art.34 din HG nr.1588/2007 pentru aprobarea NM de aplicarea a Legii nr.230/2007. Potrivit acestor norme de drept „Cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor care locuiesc in condominiu si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de masura se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc sau desfasoara activitati in cladire in luna pentru care se calculeaza lista de plata si reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa rece, calda si canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energia electrica utilizata pentru functionarea instalatiilor comune; colectarea deseurilor menajere, vidanjare.”

Privitor la suma de 4737,04 lei este incorect si eronat acordata de catre instanta, ca fiind cea stabilita prin expertiza contabila omologata. In realitate, in concluziile Raspunsului la obiectiunii expertul reduce suma considerata a fi platita in plus la suma de 3004,03 lei (sau la 3.510,38 lei) deci in cuprinsul aceleiasi paginii fiind concluzionate doua sume diferite. De aici se constata ca expertul nu a stabilit, sigur suma de 4.737,04 lei, asa cum sustine instanta.

Oricare dintre cele doua sume stabilite de catre expert ca fiind platite in plus de catre intimati sunt stabilite prin depasirea competentelor expertului contabil, acesta ridicand probleme de drept de competenta instantei, aspect sesizat de catre noi prin concluziile depuse la dosar, dar neluate in considerare. 1. Conform Raportului expertului, sumele in cauza includ suma de 462.17 lei:

– aceasta reprezinta cote de intretinere pe perioada martie 2007 – iulie 2007, cand in apartamentul proprietatea intimatilor s-a aflat o echipa de 4 muncitori ce efectuau lucrari de renovare ,

– expertul s-a aflat intr-o grava eroare generata de necunoasterea legislatiei, in domeniu. A considerat ca nu exista temei legal pentru calcularea cotelor de intretinere pentru cele 4 persoane. Pe acesta baza, pentru perioada data, a calculat cotele de intretinere „O”.

In realitate, problema are reglementare clara si precizata in art.34 din Sectiune II „Repartizarea cheltuielilor pe numar de persoana” din NM de aplicarea a Legii nr.230/2007 dupa cum urmeaza: „Cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor care locuiesc in condominiu si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de masura se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc sau desfasoara activitati in cladire in luna pentru care se calculeaza lista de plata si reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa rece, calda si canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energia electrica utilizata pentru functionarea instalatiilor comune; colectarea deseurilor menajere, vidanjare.”

In consecinta calcularea de catre expert a cotelor de intretinere la valoare „O” pe acesta perioada, este facuta cu incalcarea legii. De altfel, este de bun simt a aprecia ca in cursul lucrarilor de renovare ale unui apartament, sporesc consumurile legate de energia liftului folosit la transportul materialelor, de apa, de materiale de curatenie, de evacuare a gunoiului, etc. si nu pot fi considerate costuri „O” in calculul cotelor de intretinere.

– instanta urma sa se pronunte sub acest aspect, fiind o problema de aplicare a unei norme de drept, pe care i-am sesizat-o in concluziile scrise depuse la dosar. Desi eroarea este evidenta si reglementarea legal clara, instanta atribuie suma reclamantilor ca fiind platita in plus .

2. In cuantumul sumelor stabilite de catre expert (oricare dintre cele doua) ca fiind platite in plus de catre reclamant, este inclusa gresit si suma de 2897,44 lei reprezentand cote de caldura pe perioada septembrie 2008-ianuarie 2010, in care intimatii sustin ca au fost debransati de la sistemul de incalzire central al imobilului.

In realitate, problema este una de drept, depasind competenta expertului contabil asupra careia numai instanta era indreptatita a se pronunta astfel cum a solicitat prin Obiectiunile la Expertiza contabila. Instanta ignora si acest aspect.

In acest sens, se impun urmatoarele precizari:

a) Sustinerea intimatilor ca au fost debransati de la caldura, nu este – dovedita la dosar neexistand decat notificarea olografa a numitului C____ M_____, din data de 02.10.2008 – fila 85 , din dosarul XXXXXXXXXXXXX prin care notifica post factum ca s-a debransat, prin act unilateral de vointa de la centrala blocului incepand cu data de 20.09.2008.

In realitatea, nu exista niciun act constatator al unei entitati juridice neutre legal autorizata, de a efectua astfel de operatiunii, cum de altfel nu exista nicio alta constatare a administratiei imobilului care sa ateste realitatea debransarii si data producerii ei.

Atat expertul contabil cat si instanta au considerat Declaratia unilaterala a intimatilor ca fiind dovada certa a realitatii debransarii si a datei producerii sale Aceasta Declaratie a fost unica dovada, in baza careia instanta si expertul au considerat suma de 2.987 ,44 lei ca fiind achitata in plus de catre intimati.

b) Chiar daca s-ar admite ca debransarea ar fi reala , cotele de caldura sunt legal incasate, intrucat debransarea, contravenind Hotararii Adunarii generale a proprietarilor, este ilegala si nu poate fi recunoscuta de catre administratie,

c) De altfel, scaderea de catre Comitet, ca organ executiv, al costului caldurii din cotele de intretinere aferente apartamentului intimatilor ar reprezenta practic o recunoastere si o acceptare tacita a debransarii ilegale , in totala contradictie cu Hotararea Adunarii generale – ca organ decizional.

Pe cale de consecinta, toate aceste aspecte fiind probleme de drept invederate instantei, trebuiau a fi solutionate de catre aceasta si nu de catre expertul contabil.

Fara nicio analiza si motivatie, instanta considera suma 2.987,44 lei, ca fiind achitata in plus de catre intimati obligandu-ne a le-o restitui.

C. Cu privire la cheltuielile de judecata apelanta arata ca nu este de acord cu suportarea costurilor expertizei tehnice intrucat proba vizeaza unul din argumentele ce fac parte integranta din Hotararea Adunarii generale in vigoare si care nu pot face obiectul cenzurarii de catre instanta in prezenta pricina.

In drept, au fost invocate dispozitiile art.282298, art.274 Cod procedura civila, Legea nr.230/2007, Legea nr.64/2008, Ordinul ISCIR nr.1007/2010, Legea nr.325/2006.

Intimatii nu au formulat intampinare.

Prin decizia civila nr.932A/15.10.2012 Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a Civila a admis apelul formulat de apelanta parata Asociatia de P__________ Jules Michelet nr.15-17, in contradictoriu cu intimatii reclamanti C____ M_____ si C____ A___ A______, a schimbat, in parte, sentinta apelata, in sensul ca a respins capetele de cerere conexa privind recalcularea cotelor de intretinere pentru perioada ianuarie 2007 – ianuarie 2010 si restituirea sumelor achitate in plus, ca neintemeiate si, pe cale de consecinta, a obligat parata la 1.731 lei cheltuieli de judecata in prima instanta catre reclamanti, cu aplicarea art. 276 Cod procedura civila, a mentinut celelalte dispozitii ale sentintei apelate, obligand intimatii-reclamanti la 1.500 lei cheltuieli de judecata in apel catre apelanta parata, cu aplicarea art. 276 Cod procedura civila.

Pentru a statua astfel, instanta de apel a retinut, in privinta primului capat de cerere, avand ca obiect obligarea paratei sa permita montarea de catre reclamanti a unei centrale tehnice de apartament, ca in mod legal si temeinic a avut in vedere prima instanta caracterul nefondat al refuzului apelantei parate, cata vreme in ____________________________ care detin centrale termice individuale, proprietarii vecini reclamantilor si-au dat acordul pentru instalarea de catre acestia a unei centrale de acest tip (filele 275-276 fond), retragerea ulterioara a acordului neputand fi avuta in vedere, fata de efectele specifice actelor juridice unilaterale), din expertiza efectuata, coroborata cu inscrisurile depuse rezulta ca instalarea centralei individuale este posibila din punct de vedere tehnic, nu afecteaza functionarea centralei termice a blocului si nici costurile celorlalti locatari si nu prezinta nici alte riscuri, cum ar fi afectarea structurii de rezistenta a cladirii ( fila 265 fond).

A fost inlaturata sustinerea apelantilor in sensul ca ar fi afectata integritatea cladirii care reprezinta monument istoric, Tribunalul avand in vedere ca este infirmata de probele administrate, cat vreme potrivit raportului de expertiza, interventia asupra cladirii este minima, fiind necesar numai un gol de 5×5 cm in podetul scarii secundare dintre etajele 1 si 2 (fila 265), iar reclamantii se afla in posesia avizului favorabil nr.1417/Z/15.12.2008 emis de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National a Municipiului Bucuresti, pentru instalarea centralei termice de apartament (fila 16 fond).

Pentru aceleasi ratiuni au fost inlaturate si sustinerile apelantei in sensul ca nu au fost avute in vedere efectele negative ale debransarii, asupra nivelului termoenergetic al cladirii, dat fiind faptul ca in cladire este functionala o centrala supusa dispozitiilor Legii nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, cata vreme din probele administrate nemijlocit in fata instantei a rezultat exact contrariul.

Tribunalul a apreciat ca fiind lipsita de suport legal sustinerea apelantei potrivit careia instanta de judecata nu ar putea cenzura Hotararea adoptata de Asociatie, in Adunarea generala din data de 17.09.2008, prin care s-a hotarat respingerea pe viitor a oricarei cererii de debransare in vedere montarii centralelor de apartament si pe cale de consecinta respingerea cererii intimatilor adresata Administratiei, intrucat aceasta nu a fost atacata in conditiile de art.26 din Legea nr.230/2007, de catre reclamanti.

In acest sens, Tribunalul a retinut ca prin prezenta actiune este supus verificarii instantei caracterul abuziv al refuzului exprimat de asociatia parata, iar fata de probatoriul administrat in cauza prezumtia de validitate a hotararii adunarii generale a proprietarilor a fost rasturnata. In orice caz, in temeiul dreptului de acces la instanta al reclamantilor, nu se poate considera ca ne-parcurgerea procedurii prevazute de Legea nr.230/2007 ar constitui o conditie de admisibilitate a cererii de chemare in judecata.

Cat priveste raportarea la dispozitiile Legii nr.325/2006 care reglementeaza debransarile de la serviciul public de alimentare cu energie termica si nu de la centralele proprii de __________________________ ca aceasta nu este de natura a conduce la schimbarea solutiei pronuntate de prima instanta, in conditiile in care, desi debransarea de la centrala proprie de producere a energiei termice a Asociatiei de proprietari Jules Michelet nr.15-17 nu este supusa aceluiasi regim, totusi, in cauza a rezultat ca argumentatia refuzului asociatiei nu este sustinuta de probatoriul administrat, nefiind dovedita afectarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil cf. Ordinului ISCIR nr.1007/2010, ori vreo incalcare a Legii nr.10/1995 si nici a art.11 din Legea nr.230/2007, dat fiind faptul ca nu a rezultat nici un pericol decurgand din modificarile constructive, ori afectarea integritatii structurale a cladirii sau a altor proprietati individuale, cum in mod netemeinic sustine apelanta.

In fine, Tribunalul a apreciat ca in speta, dat fiind faptul ca refuzul asociatiei de a permite instalarea centralei termice individuale apare ca fiind nejustificat, cata vreme nicio proba nu este apta a sustine realitatea pericolelor invocate, ori afectarea drepturilor codomeniului, respectiv a celorlalti proprietari, nu se poate retine nicio incalcare a dispozitiilor art.480 Cod civil si nici a art.1 din Protocolul nr.1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, deoarece atat legislatia nationala, cat si cea europeana, protejeaza exercitarea legala a dreptului, iar nu abuzul de drept.

Cu privire la motivul de apel care vizeaza capatul de cerere avand ca obiect stabilirea cotelor de intretinere, Tribunalul a retinut caracterul fondat al apelului, intrucat in mod nelegal prima instanta nu a analizat apararile apelantei parate.

In acest sens, intr-adevar era esential a se dezlega chestiunea de drept referitoare la influenta debransarii individuale, efectuata de reclamanti fara acordul asociatiei de proprietari, asupra modului de calcul al cotelor de contributie la cheltuielile comune. Or, aceasta problema nu avea a fi lasata la aprecierea expertului, ci trebuia analizata de catre instanta.

S-a retinut de catre Tribunal faptul ca listele de plata, afisate de Asociatie, nu au fost contestate de reclamantii parati si totodata, ca, desi acestia au fost notificati de asociatie sa nu procedeze la debransarea individuala, in acest sens fiindu-le comunicata si hotararea adunarii generale a asociatiei din 17.09.2008, totusi, reclamantii au actionat dimpotriva, debransandu-se in mod unilateral fara acordul asociatiei si fara a solicita in justitie de indata, verificarea legalitatii manifestarii de vointa a membrilor asociatiei.

Or, mai inainte de verificarea de catre o instanta de judecata, a modalitatii de exercitare a refuzului asociatiei de acordare a aprobarii pentru debransare si montarea unei centrale termice de apartament si pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa substituie lipsa acestui acord, Tribunalul a apreciat ca debransarea efectuata unilateral de catre reclamanti este nelegala si nu poate fi opusa apelantei parate, hotararea pronuntata in cauza de fata avand efecte numai pentru viitor, iar nu si pentru trecut.

D____ consecinta, au fost inlaturate ca fiind fara suport legal concluziile raportului de expertiza privind recalcularea cotelor de intretinere in functie de diferentele rezultate din operatiunea de debransare, perioada septembrie 2008-ianuarie 2010, urmand a se constata in schimb caracterul real si legal al cotelor calculate de asociatie.

Pentru ratiuni similare, tinand seama ca inscrierea la plata pentru perioada martie 2007 – iulie 2007, cand in apartamentul intimatilor au fost efectuate lucrari de renovare, s-a facut conform listelor de plata ce nu au fost contestate la acel moment, pentru patru persoane, corespunzatoare compunerii echipei de muncitori, Tribunalul a constatat ca fiind lipsita de suport legal calcularea cotelor de intretinere pentru 0 persoane, in acest fel fiind incalcate dispozitiile normelor de aplicare a Legii nr.230/2007, potrivit carora cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc sau desfasoara activitati in cladire in luna pentru care se calculeaza lista de plata.

D____ consecinta au fost inlaturate concluziile raportului de expertiza si sub acest aspect, in final Tribunalul constatand netemeinicia cererii intimatilor reclamanti de recalculare a cotelor si obligare la restituirea sumelor achitate in plus, retinand, fata de cele mai sus expuse, faptul ca apelanta a calculat in mod legal cotele de intretinere.

Impotriva acestei decizii, la data de 07.08.2013 a declarat recurs parata Asociatia de P__________ Jules Michelet nr. 15-17 care a fost inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a III-a Civila si pentru cauze cu minori si de familie la data de 24.10.2013.

In motivarea recursului sau, recurenta-parata a invocat textul art.304 pct.9 Cod procedura civila „cand hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii”.

Se arata astfel ca instanta de apel a respins apelul Asociatiei de proprietari pentru primul capat de cerere, pe fond, in acest sens pastrand dispozitiile primei instante cu privire la obligarea recurentei de a permite intimatilor montarea unei centrale termice.

Sub acest aspect, solicita cenzurarea hotararii instantei de apel care a fost indusa in eroare de probele preconstituite si depuse la dosar de catre intimati precum si de faptul ca instanta de fond nu a facut vorbire si nu a analizat si probele administrate de Asociatie de proprietari – inscrisuri – care dovedesc contrariul. De ex. probe care dovedesc afectarea integritatii structurale a cladirii. Expertiza tehnica, administrata in cauza nu poate fi suverana , atat timp cat exista inscrisuri la dosar care dovedesc vechime a imobilului si gradul 3 seismic care contrazic concluziile expertului. Functionarea centralei de ___________________ siguranta a instalatiilor sub presiune precum si afectarea fatadei blocului, inclus in patrimoniu, sunt alte doua aspecte ce trebuiau analizate pe primul capat de cerere de catre instanta de apel. Este adevarat ca cele doua instante au facut o asemenea analiza, dar aceasta s-a limitat doar la proba cu expertiza.

Prin urmare, instanta de apel a facut o apreciere incorecta a situatiei de fapt care a condus la interpretarea gresita a Legii nr.230/2007 privind Asociatiile de proprietari si ale Legii nr.325/2006 referitoare la debransarea de la serviciile publice de alimentare cu energie termica si nu de la debransarea centralei de _____________________________.

Cu alte cuvinte, trebuia avut in vedere faptul ca blocul se afla intr-o zona protejata arhitectonic, pentru ca are o arhitectura speciala (fiind construit in anul 1928), specifica unei cladiri monument istoric, care pastreaza fatada initiala, iar pe spatiile comune pastreaza gresia si faianta originale.

De asemenea, montarea unei centrale termice de apartament presupune efectuarea unor lucrari de constructie cum sunt: perforarea planseelor si peretilor – parti comune pentru racordarea la conductele de gaze de la reteaua stradala la apartamentul intimatilor (alimentarea cu gaze a centralei din apartamentul intimatilor nu se poate face din conducta imobilului deoarece consumul de gaze al acestuia trebuie inregistrat separat) care ar afecta structura de rezistenta a blocului, inregistrat in gradul 3 seismic, fatada imobilului prin amplasarea conductelor care afecteaza estetica acestuia, producerea unor dereglari in distributia caldurii de la centrala termica a blocului in apartamente, cu generarea unor stari conflictuale privind costurile de intretinere care ar creste pe fiecare apartament ca urmare a reducerii suprafetei incalzite cu mentinerea consumului de gaze de la nivelul actual precum si nivelul termoenergetic al cladirii.

Cladirea detine o centrala care este setata de reprezentantii ISCIR care fac verificarile periodice si functioneaza in raport de numarul de apartamente din _____________________. Aceasta centrala este eficienta numai in contextul functionarii ei la parametrii pentru care a fost cumparata.

Precizeaza totodata ca Hotararea Comitetului Executiv a avut in vedere, in acelasi timp, faptul ca in baza unei Hotararii a Adunarii generale din 2007, s-au investit sume importante in reutilarea si eficientizarea Centralei imobilului careia i s-a acordat aviz de functionare de catre ISCIR (dovezi in acest sens fiind depuse la dosar). Hotararea Comitetului executiv din data de 17.09.2008 a fost comunicata intimatilor cu Adresa nr.12/25.09.2008.

Toate acestea au determinat aprobarea la data de 17.09.2008 a Hotararii Comitetului Executiv, de respingere pe viitor a oricarei cererii de debransare in vedere montarii centralelor de apartament si pe cale de consecinta respingerea cererii intimatilor adresata Administratiei, cu o astfel de solicitare.

Intimatii nu au facut dovada ca racordarea apartamentului lor la centrala blocului ar avea consecinte negative pentru acestia. Cu alte cuvinte, nu au facut dovada necesitatii montarii unei noi centrale, deci nu au justificat debransarea de la centrala blocului.

Totusi, considerandu-se problema de interes colectiv Comitetul Executiv, intrunit in sedinta sus mentionata, a decis totodata convocarea Adunarii generale a proprietarilor. Aceasta s-a intrunit la data de 01.01.2008 si a respins cererea intimatului C____ M_____ (a se vedea in acest sens pct. S – Probleme diverse, ala Procesului verbal intocmit cu aceasta ocazie – aflat la dosar) de debransare de la centrala blocului.

La data de 02.10.2008, prin Adresa olografa, intimatul C____ M_____ notifica post factum Asociatia de proprietari ca s-a debransat de la centrala imobilului si de la sistemul de alimentare cu apa calda, inca din data de 20.09.2008.

Datorita evenimentelor mai sus semnalate, la data de 17.09.2009 a fost convocata din nou Adunarea generala, care informata asupra actiunii judiciare a intimatilor a mentinut punctul de vedere adoptat anterior, respingand cererea acestora.

Important este de retinut ca, desi prezenta la aceasta Adunare generala, familia C____ nu a contestat in instanta, in termenul prevazut de art.26 din Legea nr.230/2007, Hotararea adoptata cu aceasta ocazie, ci a formulat prezenta actiune.

Ca urmare, Hotararea Adunarii generale din data de 17.09.2009 este potrivit art.24 a Legii nr.230/2007, pe deplin valida, aplicabila si opozabila si in prezent intimatilor imprejurare invederata si instantei de apel.

Fata de cele de mai sus actiunea intimatilor este inadmisibila, deoarece o eventuala suplinire a acordului Asociatiei” ar putea fi posibila numai in cazul in care, desi sesizat cu cererea intimatilor, Comitetul executiv, respectiv Adunarea generala nu s-ar fi intrunit si/sau nu ar fi dat un raspuns sesizarii respective.

In cazul de fata aceste organisme s-au intrunit si au decis a nu se da acordul de debransare si de montare a unei centrale individuale mentinand in acest sens o Hotararea valida, aflata in vigoare si motivata temeinic. Singura cale legala in situatia data, ar fi potrivit art.26 din Legea nr.230/2007 calea contestarii in instanta a Hotararii Adunarii generale, cale careia intimatii nu i-au dat curs.

Instanta de apel constata in mod gresit ca instanta de fond are dreptul de a cenzura Hotararea adoptata de Asociatia de proprietari, in Adunarea generala din data de 17.09.2008, cand a fost respinsa cererea intimatilor de debransare de la centrala blocului. Daca instanta de fond, are acest drept trebuia sa indice temeiul de drept care-i permite sa incalce suveranitatea vointei proprietarilor din Asociatie. Instanta ar putea sa cenzureze o astfel de hotarare cand este investita cu cerere de chemare in judecata, avand ca obiect anularea acesteia, cerere cu care nu a fost investita. Hotararea Asociatiei de proprietari nu este lipsita de temei legal, acesta fiind sustinuta de dispozitiile Legii nr.230/2007 care reglementeaza activitatea Asociatiilor de proprietari si drepturile asociatiilor.

Pe cale de consecinta, in raport de aceste argumente recurenta solicita sa se constate ca instanta de apel in mod gresit s-a pronuntat pe mentinerea hotararii instantei de fond cu privire la admiterea primului capat de cerere, in temeiul dispozitiilor Legii nr.325/2006 care reglementeaza debransarile de la serviciul public de alimentare cu energie termica si nu de la centralele proprii de _____________ sunt motive temeinice de respingere a cererii intimatilor de debransare de la centrala termica a blocului.

Recurenta face precizarea ca a fost de buna credinta, deoarece s-a intrunit de 3 ori pentru a dezbate cererea intimatilor, dar de fiecare data proprietari au refuzat (90%) aprobarea cererii acestora, asa cum rezulta din procesul-verbal din data de 29.04.2009, procesul verbal din data de 1.10.2008, procesul-verbal din data 17.09.2008, procese verbale ale Adunarii generale ale Asociatiei de proprietari si Tabelul din data de 10.10.2009, intocmite in baza art. 25 alin.3 din Legea nr.230/2007, privind optiunile proprietarilor referitoare la instalarea centralei de apartament (aflat la dosar).

Nu s-a formulat intampinare.

Examinand decizia recurata si actele dosarului in raport de criticile de recurs formulate in cauza, curtea constata ca recursul este nefondat, pentru considerentele care vor fi expuse in continuare.

Desi motivul de recurs invocat expres de recurenta – motivul de modificare prevazut de art. 304 pct.9 C.proc.civ. – are in vedere, in ipoteza indicata, interpretarea ori aplicarea eronata a unor dispozitii legale, Curtea trebuie sa remarce ca aceasta critica, in esenta, pe aceasta cale, decizia instantei de apel doar sub aspectul gresitei aprecieri a probatoriului administrat, respectiv, se tinde la stabilirea unei alte situatii de fapt .

Or, in fata unei instante de recurs nu pot fi aduse spre analiza decat exclusiv aspecte de nelegalitate, nu de netemeinicie, si aceasta pentru ca recurenta a beneficiat in mod concret de sistemului dublului grad de jurisdictie, calea de atac a recursului fiind in mod expres desemnata de legiuitor drept o cale extraordinara de atac.

In acest context, Curtea retine ca, fiind devolutiv, apelul este calea de atac ce duce la rejudecarea pricinii in fond, astfel ca problemele de fapt si de drept dezbatute in fata primei instante sunt repuse in discutia instantei de apel. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 295 C.proc.civ., instanta de apel va putea incuviinta refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanta, precum si administrarea altor probe, daca le considera necesare pentru solutionarea cauzei.

Caracterul nondevolutiv al caii extraordinare de atac a recursului, ce decurge din actuala formulare a textului art.304 din vechiul Cod de procedura civila are in vedere tocmai faptul ca partile au beneficiat de o judecata in prima instanta si una in apel (judecati in fond) care au stabilit situatia de fapt si au aplicat, prin raportare la aceasta, normele juridice incidente.

Curtea constata in acest context ca tribunalul a retinut prin coroborarea probelor administrate de parti (expertiza tehnica judiciara, inscrisuri) – confirmand astfel, sub acest aspect, sentinta apelata – ca instalarea centralei individuale este posibila din punct de vedere tehnic, nu afecteaza functionarea optima a retelei sau nivelul termoenergetic al cladirii, si nu prezinta nici alte riscuri, cum ar fi afectarea structurii de rezistenta a cladirii, fiind inlaturata si apararea recurentei in sensul ca ar fi afectata integritatea cladirii ca si monument istoric, tribunalul avand in vedere in acest sens, de asemenea, probele administrate, respectiv, concluziile expertului si existenta avizului favorabil nr.1417/Z/15.12.2008 emis de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National a Municipiului Bucuresti pentru instalarea centralei termice de apartament.

Prin urmare, fata de cele retinute anterior, nu pot fi primite criticile recurentei referitoare la ignorarea de catre tribunal a faptului ca blocul se afla intr-o zona protejata arhitectonic, avand o arhitectura specifica unei cladiri monument istoric, a imprejurarii ca efectuarea unor lucrari de constructie ar afecta din punct de vedere seismic cladirea ori a faptului ca centrala blocului nu ar mai fi eficienta numai in contextul functionarii ei la alti parametrii decat cei avuti in vedere la momentul achizitionarii ei, toate aceste imprejurari facand obiect de analiza in apel.

In plus, Curtea constata ca tribunalul a retinut ca nu vor fi afectate nici costurile celorlalti locatari decurgand din mentinerea in functiune, in noile conditii, a centralei termice a blocului.

Sunt deci vadit neintemeiate si sustinerile recurentei in sensul ca toate aspectele de mai sus ar fi fost retinute de instanta numai pe baza concluziilor expertului, simplele afirmatii facute de recurenta in acest context, despre existenta unor inscrisuri la dosar, neanalizate de instanta si care ar contrazice concluziile expertului recurenta neputand fi luate in considerare din perspectiva modalitatii in care instantele au inteles sa examineze si sa valorifice intregul probatoriu administrat de parti in cauza.

Astfel, cata vreme in recurs nu mai este posibila reaprecierea probelor care au facut deja obiect al analizei si interpretarii in apel, spre a se ajunge la alte concluzii, in ceea ce priveste situatia de fapt, stabilita ca urmare a evaluarii aceluiasi probatoriu administrat in fazele procesuale anterioare, criticile vizand o aplicare gresita a legii dezvoltate de recurenta exclusiv prin argumente legate de stabilirea unei alte situatii de fapt ce ar fi fost „apreciata incorect” de tribunal nu se pot circumscrie motivului de modificare invocat.

In ceea ce priveste sustinerile recurentei-parate referitoare la interpretarea gresita in apel a Legii nr.325/2006, in conditiile in care in discutie este debransarea de la o centrala de _____________________________, Curtea constata ca acestea sunt nefondate, tribunalul facand in mod corect in considerentele deciziei recurate distinctia intre situatia reglementata de acest act normativ si debransarea de la centrala proprie de producere a energiei termice a Asociatiei de proprietari Jules Michelet nr.15-17, aratand expres in acest sens ca aceasta din urma nu este supusa aceluiasi regim juridic.

Curtea remarca la randul sau ca prevederile art. 30 alin.2 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica impun pentru deconectarea unui consumator de energie termica dintr-un condominiu respectarea mai multor conditii: „a) acordul vecinilor de apartament, atat pe orizontala, cat si pe verticala; b) acordul scris al asociatiei de proprietari, exprimat prin hotararea adunarii generale, asupra intentiei de realizare a unui sistem individual de incalzire; c) anuntarea, in scris, a operatorului care are si calitatea de furnizor, cu cel putin 30 de zile inainte.”

In conformitate insa cu dispozitiile art. 1 alin.2 din acelasi act normativ cu caracter special, legea „se aplica serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, infiintat si organizat la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, indiferent de marimea acestora”.

In consecinta, Curtea va avea in vedere ca, in conformitate cu art. 12 alin. B lit. h) din Normele de aplicare a Legii nr. 230/1997 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1588/2007, se pot modifica instalatiile de distributie a utilitatilor in interiorul condominiului sau apartamentului din cadrul unui condominiu numai in conditiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul utilitatii, in care se arata efectele modificarii instalatiei respective – referat, pe baza caruia, comitetul executiv va hotari asupra efectuarii modificarii. Totusi, in cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice si a apei calde de consum, nu mai este necesar referatul tehnic mentionat.

De asemenea, Curtea constata ca, potrivit art. 11 alin.1 Legea nr. 230/2007 privind infiintarea , organizarea si functionarea asociatilor de proprietari, „Proprietarul poate aduce imbunatatiri sau modificari proprietatii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de catre autoritatea publica locala a modificarilor constructive, fara a pune in pericol integritatea structurala a cladirii sau a altor proprietati individuale”, iar conform alin.2 al aceluiasi articol, „Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinatia proprietatii comune fara a obtine mai intai acceptul din partea asociatiei de proprietari”.

Art. 26 din aceeasi lege prevede ca, “daca o hotarare a adunarii generale este contrara legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari ori este de natura sa produca daune intereselor proprietarilor, acestia pot ataca in justitie respectiva hotarare, in termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia” (Curtea urmand a avea in vedere in interpretarea si aplicarea acestui text legal si Decizia Curtii Constitutionale nr. 670/18.05.2011 de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 in sensul constatarii ca sintagma „de la adoptarea acesteia” este neconstitutionala).

In raport de normele legale mai sus-mentionate, Curtea constata ca este nefondata si critica recurentei, subsumata aceluiasi motiv de nelegalitate prev. de art. 304 pct.9 C.proc.civ., vizand ignorarea de catre tribunal a Hotararii Adunarii generale a proprietarilor din data de 17.09.2009, prin care a fost respinsa cererea intimatilor de debransare de la centrala blocului, hotarare pe care acestia din urma nu au inteles sa o atace in conditiile legii si care, astfel, este valida si le este opozabila, instantele neputand-o ignora in speta.

In opinia recurentei, actiunea intimatilor este inadmisibila, deoarece o eventuala suplinire a acordului Asociatiei” ar putea fi posibila numai in cazul in care, desi sesizat cu cererea intimatilor, Comitetul executiv, respectiv Adunarea generala nu s-ar fi intrunit si/sau nu ar fi dat un raspuns sesizarii respective, singura cale legala in situatia data, fiind, potrivit art.26 din Legea nr.230/2007, calea contestarii in instanta a hotararii Adunarii generale, cale careia intimatii nu i-au dat curs.

Or, Curtea constata ca in mod corect tribunalul a apreciat in speta, tinand seama de imprejurarile concrete de fapt retinute, ca nu exista nici un fine de neprimire al prezentului demers judiciar prin care se solicita cenzurarea refuzului exprimat de asociatia parata, respectiv, constatarea caracterului abuziv al acestuia, neputandu-se sustine astfel inadmisibilitatea actiunii in justitie cu un asemenea obiect – recurenta vizand, mai precis, o inadmisibilitate de ordin material care ar decurge din neatacarea expresa, in termenul legal, printr-o actiune in anulare, a hotararilor adunarii generale a proprietarilor.

In ceea ce priveste hotararea la care recurenta face referire in motivarea cererii de recurs, Curtea retine in plus ca hotararea care ii vizeaza expres pe intimati este cea adoptata la data de 29.04.2009 (in acest sens, fiind si apararile recurentei din intampinarea depusa in dosarul de fond), data la care s-a respins cererea acestora de debransare de la instalatia de incalzire a imobilului, aceasta fiind, asadar, adoptata, ulterior promovarii actiunii de fata – 27.03.2009 – situatie in care, in mod evident, nu s-ar fi putut retine vreun impediment in exercitarea directa a acestei actiuni rezultat din necontestarea actului mentionat.

Nici imprejurarea ca in anul 2008 adunarea generala a proprietarilor din asociatie adoptase o alta hotarare de respingere pe viitor a oricarei cereri de debransare (hotararea din data de 01.08.2008), iar comitetul executiv al aceleiasi asociatii a respins expres cererea intimatilor de debransare, decizie insusita, dupa caz, in cadrul unor adunari ale asociatiei, nu poate impiedica instanta investita cu o actiune ca cea de fata sa examineze in raport de particularitatile spetei si de probele administrate in ce masura refuzul este sau nu unul abuziv.

Invocand dreptul proprietarilor constituiti in asociatie de a hotari asupra tuturor problemelor asociatiei si, respectiv, obligatia corelativa a tuturor proprietarilor din imobil de a se supune hotararii, in cazul in care nu o contesta in justitie, recurenta omite faptul ca dreptul pretins, nascut valabil in aceste conditii, trebuie exercitat intr-o maniera compatibila cu exigentele normelor de convietuire sociala; in caz contrar, reprimarea eventualului abuz de drept poate fi facuta si pe calea pasiva, a refuzului ocrotirii unui drept exercitat cu incalcarea principiilor exercitarii sale, contra scopului economic si social pentru care a fost recunoscut si garantat.

Curtea constata astfel ca in mod judicios tribunalul a apreciat asupra existentei unui asemenea abuz de drept in raporturile dintre parti, prin raportare la probatoriul analizat din care rezulta fara echivoc ca exercitarea propriului drept afirmat de intimati, de a aduce imbunatatiri sau modificari proprietatii lor, drept fundamentat pe dispozitiile art. 11 alin.1 Legea nr. 230/2007, nu vatama in niciun mod drepturile celorlalti proprietari vecini ori drepturile asociatiei ca entitate de sine statatoare, si, prin urmare, nu pot fi primite apararile recurentei referitoare la imperativul respectarii unei hotarari adoptate de adunarea generala a asociatiei intr-o materie pe care legea nu o prevede expres ca reprezentand o conditie pentru acceptarea debransarii individuale pentru un imobil similar (avand in vedere dispozitiile art. 12 alin. B lit. h din Normele de aplicare a Legii nr. 230/1997 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1588/2007 mai sus aratate) care nu se fundamenteaza pe vreun motiv obiectiv si care nu tine cont nici de posibila modificare a circumstantelor de fapt avute in vedere la momentul adoptarii hotararii de respingere a oricaror cereri de debransare. In consecinta, Curtea, in baza art. 312 alin.1 C.proc.civ., va respinge recursul ca fiind nefondat.

Vazand si dispozitiile art. 274 C.proc.civ., in raport de culpa procesuala retinuta in sarcina recurentei, va fi obligata aceasta din urma la plata catre intimata C____ A___ A______ a cheltuielilor de judecata, reprezentand onorariul aparatorului ales achitat in recurs, conform chitantelor doveditoare depuse la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge, ca nefondat, recursul formulat de recurenta-parata ASOCIATIA DE P__________ JULES MICHELET NR.15-17, impotriva deciziei civile nr.932 A din 15.10.2012, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a Civila, in contradictoriu cu intimatii reclamanti C____ A___-A______ si C____ M_____ – decedat pe parcursul procesului, proces continuat de mostenitorii C____ M_____-A_____ si C____ D_____-A________.

Obliga recurenta la plata catre intimata C____ A___ A______ a cheltuielilor de judecata in cuantum de 2000 lei.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 23.01.2014.

PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR,

M___ I___ M____-A_____ N_______-G_____ I______ D_____

GREFIER,

M______ C____

Red. M.A.N.G

Tehnored. C.S./M___

Ex.2

T.B.Sectia a V-a Civila – G.R_________

– E.D_______

Jud.sector 1 Bucuresti – I.S____

sursa: http://www.rolii.ro/