Asociatie de proprietari. Constatarea nulitatii listelor de intretinere

Asociatie de proprietari. Constatarea nulitatii listelor de intretinere

Faptul ca reclamantul a achitat o suma de bani in plus catre asociatia de proprietari nu da nastere unei prezumtii de rea-credinta din partea paratilor cunoscut fiind faptul ca stabilirea cheltuielilor de intretinere, incasarea sumelor si gestionarea fondurilor asociatiei de proprietari reprezinta o activitate complexa iar in lipsa altor dovezi, nu se pot retine nici deficiente grave ale paratilor in indeplinirea atributiilor specifice functiilor pe care le-au indeplinit nici faptul ca paratii ar fi urmarit in vreun fel sa prejudicieze interesele reclamantului.

ROMANIA

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A IV-A CIVILA

DECIZIA CIVILA nr. 1698A

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 26.04.2016

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PRESEDINTE: A______ M____ DUBRAVEANU

JUDECATOR: M______ F_________ P______

GREFIER: M____-C_____ VITA

Pe rol solutionarea apelului declarat de apelantul-reclamant S_____ O_____ M_____ impotriva Sentintei civile nr. 7034/22.06.2015 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatii – parati M_______ G_____ G______, M_______ VERONICA, avand ca obiect constatare nulitate act juridic – nulitate, pretentii.

Dezbaterile pe fondul apelului au avut loc in sedinta publica de la data de 19.04.2016, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, parte integranta din prezenta cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, instanta a amanat pronuntarea pentru data de 26.04.2016, cand in aceeasi compunere a hotarat urmatoarele.

TRIBUNALUL:

Deliberand asupra apelului de fata, constata urmatoarele :

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, reclamantul S_____ O_____ M_____ in contradictoriu cu paratii M_______ G_____ G______ si M_______ V_______, a solicitat sa se constate ca actele juridice incheiate de parati in perioada 2009-2010 (listele lunare de plata emise pe perioada 2009-2011), cand ei au fost in conducerea asociatiei de proprietari, in calitate de presedinte, sunt nule, sa fie obligati paratii sa restituie reclamantului sumele cu care a fost prejudiciat, sume nejustificate, impuse la plata ca efect al unor acte juridice, ilegale; cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca prin listele lunare de plata a intretinerii emise pentru perioada 2009-2011 au fost adaugate sume lunare de plata ca sa fie achitat onorariul de avocat in valoare de 2400 lei, sume pentru achitarea unui interfon de care el nu beneficiaza, in valoare de 2500 lei, sume achitate pentru contravaloarea unor reparatii repetate, la subsolul condominiului, repartizata in mai multe rate si penalitati, in valoare de 12.500 lei, sume pentru plata facturilor la caldura, repartizate arbitrar conform unor calcule facute de o societate comerciala, cu care el nu a incheiat niciun contract si alte sume cu titlu de penalitati de intarziere stabilite arbitrar cand ei erau ilegal in functia de presedinte al asociatiei.

In drept, actiunea a fost intemeiata pe prevederile Legii nr. 230/2007, art. 948-949, 953-961, 966 C.civ. 1864.

Desi legal citati, paratii nu au formulat intampinare.

La termenul din data de 08.10.2012, reclamantul a depus la dosar o cerere completatoare, prin care a aratat ca paratii, in urma unor manopere dolosive, l-au obligat la plata unor sume nedatorate, iar astfel i-au produs pagube materiale si morale, intrucat i-au creat o situatie dificila in raport cu vecinii din condominiu, au transmis informatii incorecte celor care le-au succedat in functia de presedinte al asociatiei. Reclamantul a aratat ca mama lui era proprietar al apartamentului nr. 28, cand s-au produs acele manopere de realizare de contracte producatoare de efecte juridice, iar el l-a obtinut ca mostenire dupa decesul mamei la data de 26 mai 2011, paratii nu au calitatea de proprietari ai imobilului, astfel incat lipsa calitatii lor de proprietar este de natura sa atraga netemeinicia intocmirii listelor de plata. Perioada in care s-au exercitat efectele manoperelor dolosive ale paratelor nu se limiteaza numai la momentul detinerii ilegale a functiei de presedinte de asociatie de proprietari, ci efectele sunt constatabile pana chiar la data redactarii prezentei precizari din acest dosar.

In dovedirea cererii, reclamantul a depus, in copie, un set de inscrisuri (f. 15-28).

La data de 03.12.2012, reclamantul a depus o cerere de conexare a dosarului de fata la dosarul nr. 42.XXXXXXXXXXXX, precum si o cerere precizatoare, pe care a intitulat-o eronat cerere reconventionala, prin care a reiterat aspecte precizate prin cererea completatoare anterior formulata.

La termenul din data de 11.03.2013, reclamantul a depus, ca urmare a solicitarii instantei, o cerere precizatoare, prin care a solicitat instantei sa constate nulitatea absoluta pentru cauza ilicita si imorala a urmatoarelor inscrisuri intocmite de parata in perioada decembrie 2009 – octombrie 2011 si cele semnate de parat inainte de decembrie 2009 si pana in prezent: instiintarea de plata nr. l, semnata de M_______ G_____ G______ la data de 23.10.2009, termen de plata 13.11.2009 debit pretins 2826,16 lei; listele de plata a contributiei la intretinere in condominium _______, pentru perioada iunie 2009 – februarie 2013; contractul incheiat de sotii M_______ cu firma Decor Press, din ______, Secto 4; procesul verbal din data de 27.05.2009 prin care M_______ G_____ G______ a fost propus ca presedinte al asociatiei de Proprietari _______ din 16.10.2009 prin care presedintele M_______ G_____ G______ a fost confirmat spre a angaja ca administrator pe numitul Cheveresan R.; procesul verbal de eliberare din functie a lui M_______ G_____ G______ si numire a sotiei acestuia M_______ V_______; procesul verbal din 01.12.09, reprezentand stingerea debitului datorat; procesul verbal de eliberare din functie a lui M_______ V_______; procesul verbal din 20.10.2011 de reconfirmare a eliberarii din functie a lui M_______ V_______, ca urmare a dosarului de reabilitare termica; contracte, reparatii interfon, robinete, tevi, actele aditionale, anexe cheltuieli, salarii comitet aferente listelor; contractele incheiate de parati cu avocatul care i-a reprezentat in instanta. A aratat reclamantul ca cauza ilicita rezulta din faptul ca paratii neavand dreptul sa detina aceste functii au incasat in plus sume de bani intentia lor fiind de a-l pagubi. Reclamantul a formulat si un al doilea capat de cerere, prin care a solicitat restituirea sumelor reprezentand plati nedatorate, incasate de cei doi parati, sume platite urmare a presiunilor, instiintarilor, notificarilor, si a altor acte ilegale emise de parati, si anume M_______ G_____ G______, suma de 950 lei, M_______ V_______, suma de 750 lei, sume care rezulta din raportul de expertiza depus in dosarul xxxxx./300/2006 si din chitantele de plata la intretinere; sumele platite in plus in perioada 2009-2013 calculate conform listelor si anexelor intocmite de parati.

La termenul din data de 11.06.2013, instanta a respins ca neintemeiata cererea de conexare a dosarului de fata la dosarul nr. 42.XXXXXXXXXXXX, pentru motivele aratate in incheierea intocmita la acel termen.

La data de 23.11.2013, Asociatia de Proprietari _______, sector 2, a depus la dosar, in copie, inscrisurile solicitate de instanta (f. 118-212).

La data de 28.03.2014, reclamantul a depus, prin serviciul registratura al instantei, note de sedinta, prin care a aratat ca la adunarile generale ale asociatiei de proprietari uneori semneaza si chiriasii procesele-verbale, ori ei nu au niciun drept in acest sens, iar procesele-verbale ale asociatiei nu au numar de inregistrare, ca asociatia nu a tinut cont de decizia de compensare a cheltuielilor efectuate cu caldura emise de Primarie.

La data de 09.04.2015, reclamantul a depus, prin posta electronica, concluzii scrise, prin care a aratat ca paratii, desi erau numai locatari in condominiu, au uzurpat functia de presedinte al asociatiei si au inclus in listele de intretinere lunare cheltuieli care nu aveau nicio acoperire legala.

A fost administrata proba cu inscrisuri.

Prin Sentinta civile nr. 7034/22.06.2015, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a respins ca neintemeiata, cererea reclamantului S_____ O_____ M_____ formulata in contradictoriu cu paratii M_______ G______ si M_______ V_______ si a respins cererea reclamantului de obligare a paratilor la plata cheltuielilor de judecata.

Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca prin procesul-verbal din data de 27.05.2009 al adunarii generale a Asociatiei de Proprietari ______. C________ nr. 70, sector 2, Bucuresti, a fost ales paratul in calitate de presedinte al asociatiei (f. 119). Parata a devenit presedinte de asociatie ulterior, dovada fiind procesul-verbal din data de 16.10.2009, in care s-a consemnat ca numitul Cheveresanu R___ a fost angajat ca si administrator al asociatiei, reprezentata prin presedinte M_______ V_______.

Prin procesul-verbal din data de 20.10.2011 al adunarii generale reconvocate a Asociatiei de Proprietari ____. C________ nr. 70, sector 2, Bucuresti (f. 19 si 124), parata a renuntat la functia de presedinte al asociatiei, iar in locul ei a fost ales ca presedinte numita T____ M_______ V______, ca vicepresedinte numitul M___ M____, iar paratul a fost ales membru in comitet; reclamantul este proprietar al apartamentului nr. 28 din acest condominiu si, deci membru al asociatiei de proprietari, care la data de 30.09.2012 inregistra restante la plata cheltuielilor de intretinere in suma de 3042,43 lei; paratii sunt proprietari ai apartamentului nr. 12 din acelasi condominiu, dobandit prin vanzare – cumparare in anul 1992, astfel cum reiese din actul constitutiv al asociatiei de proprietari si din procesul-verbal privind proprietarii din condominiu, care constituie anexa nr. 1 la actul constitutiv; prin procesul-verbal incheiat de comitetul asociatiei la data de 01.12.2009 s-a constatat faptul ca reclamantul a achitat suma restanta catre asociatie; listele de plata emise pe perioada iunie 2009-decembrie 2012 au fost emise in intervalul in care ambii parati, pe perioade diferite de timp, au fost presedinti de asociatie sau, in cazul paratului, membru al comitetului executiv; cu acordul majoritatii proprietarilor din condominiu, astfel cum reiese din tabelul anexat la convocarea adunarii generale, s-a hotarat inlocuirea instalatiei de apa calda, rece si caldura, sens in care asociatia de proprietari, prin presedinte M_______ V_______, a incheiat la data de 14.08.2010 un contract de prestari de servicii cu numita _______, fiind emise anexa la acesta, devizul de lucrare, propunerea de finantare si, ulterior, factura si chitanta pentru serviciile prestate; totodata, asociatia de proprietari a incheiat la data de 06.11.2009 contract de instalare a interfonului in condominiu, la data de 30.04.2010 a fost incheiat contract de montare a repartitoarelor de caldura, iar personalul care deservea asociatia a fost angajat pe baza de contracte individuale de munca (CIM – contabilitate, administrare).

Din raportul de expertiza contabila extrajudiciara intocmit la data de 20.01.2013 in dosarul nr. 18.XXXXXXXXXXXXX (f. 258-264) si din raspunsul la obiectiuni (f. 265-271) reiese ca la acea data paratul achitase in plus la asociatie suma de 386,58 lei, astfel incat prin sentinta civila nr. xxxxx/01.07.2013 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, asociatia a fost obligata la restituirea catre reclamant a sumei de 386,58 lei cu titlu de cote de intretinere nedatorate pe perioada noiembrie 2006 – decembrie 2009 inclusiv. Pe perioada 01.2013 – 05.2013, reclamantul a beneficiat de ajutor de incalzire acordat de catre Radet (f. 274-278) .

Pe fond, instanta a retinut ca potrivit art. 966 C.civ. 1864, obligatia fara cauza sau fondata pe o cauza falsa sau nelicita nu poate avea nici un efect, conform art. 1236 al. 1 C.civ. 2009, cauza trebuie sa existe, sa fie licita si morala, iar potrivit art. 968 C.civ. 1864, art. 1236 al. 2 si al. 3 si art. 1237 C.civ. 2009, cauza este ilicita cand este interzisa prin lege, cand este contrara ordinii publice si cand contractul este doar mijlocul ca sa se eludeze norme legale imperative si este imorala cand este contrara bunelor moravuri.

Art. 967 din Codul civil 1864 si art. 1239 al. 2 C.civ. 2009 instituie prezumtia existentei cauzei si prezumtia valabilitatii acesteia. Prezumtia este, insa, una relativa si poate fi rasturnata prin proba contrara.

Instanta a statuat ca prin probele administrate in cauza, nu s-a dovedit faptul ca listele de plata emise pe perioada 2009 – 2011 si contractele incheiate cu diverse societati comerciale de asociatie prin paratii care detineau calitatea de presedinte, pentru inlocuirea instalatiilor, montarea interfonului sau a repartitoarelor, CIM pentru contabil sau administrator, ar fi fost intocmite sau incheiate cu rea-credinta, cu incalcarea dispozitiilor ce intereseaza ordinea publica si morala, astfel incat cauza actului sa fie ilicita si sa intervina sanctiunea nulitatii absolute. Ori, sarcina probei ii apartinea reclamantului, in conditiile in care art. 967 din Codul civil 1864 si art. 1239 al. 2 C.civ. 2009 instituie prezumtia valabilitatii cauzei.

Cauza reprezinta obiectivul urmarit la incheierea actului juridic civil. In speta, nu poate fi primit argumentul reclamantului ca scopul mediat (causa remota) al emiterii listelor de plata sau a incheierii contractelor a fost acela ca paratii sa fraudeze interesele lui, iar in privinta contractelor nici nu se poate constata nulitatea acestora fara ca sa fie chemate in judecata toate partile contractante. Mai mult decat atat, manoperele dolosive la care ar fi recurs paratii, astfel cum a sustinut reclamantul, motivat de faptul ca acestia nu ar fi proprietari ai vreunui apartament in condominiu, nu a fost confirmat de probele administrate in cauza. Astfel, din inscrisurile existente la dosar reiese ca paratii sunt proprietarii apartamentului nr. 12 din condominiu, dobandit prin vanzare – cumparare in anul 1992 (filele 74-75). De asemenea, reclamantul nu ar avea interes in anularea unui proces-verbal prin care asociatia a constatat ca acesta si-a achitat datoriile la intretinere (fila 121).

Totodata, nu rezulta de unde provin sumele solicitate de reclamant de la parati si nici modul in care acestea au fost calculate. In plus, sumele stabilite prin raportul de expertiza si acordate acestuia de instanta sunt sume datorate de asociatie, iar nu de parati personal, iar in aceasta privinta reclamantul are deschisa calea executarii silite.

In ceea ce priveste ajutorul de incalzire acordat reclamantului de catre Radet, bonurile depuse la dosar de reclamant acopera prima jumatate a anului 2013 si nu se refera la perioada 2009-2011. Instanta nu a considerat ca reclamantul a invocat sau dovedit vreun aspect care sa conduca la concluzia cauzei ilicite sau imorale a unor liste de plata, care nu sunt anulabile pe acest motiv daca nu contin semnatura presedintelui asociatiei, deoarece listele de plata reprezinta o oglinda a sumelor datorate lunar de proprietarii din condominiu pentru utilitatile de care au beneficiat, ele oricum trebuind sa fie platite catre furnizori.

Instanta a precizat ca urmeaza astfel sa respinga atat capatul de cerere constand in anularea proceselor-verbale, a listelor de plata si a contractelor pentru cauza ilicita si imorala, cat si capatul de cerere privitor la obligarea paratilor la plata catre reclamant a unor sume de bani..

In considerarea culpei procesuale a reclamantului in declansarea litigiului de fata, in conformitate cu dispozitiile art. 274 al 1 din Codul de procedura civila, instanta, respingand actiunea, a statuat ca va respinge si cererea reclamantului de obligare a paratilor la plata cheltuielilor de judecata.

Impotriva acestei sentinte si a incheierii de sedinta intermediara a declarat apel, prin cererea inregistrata pe rolul judecatoriei Sectorului 2 la data de 30.06.2015, reclamantului S_____ O_____, precizand ca urmeaza a depune motivarea completa a apelului declarat ulterior comunicarii sentintei fondului.

In sustinerea apelului, apelantul – reclamant a invocat ca in cuprinsul mai multor incheieri de sedinta pronuntate pe parcursul judecatii exista multiple erori materiale, precum: suspendarea in mod repetat a actiunii fata de retinerea ca cererea de chemare in judecata nu a fost precizata, respingerea inscrierii in fals fata de actele asociatiei de proprietari, retinerea de catre instanta a unei alte perioade pentru calcularea taxei de timbru aferenta cererii decat cea aferenta pretentiilor care au facut obiectul cauzei; respingerea solicitarii de rectificarea a calculului din cadrul raportului de expertiza.

Apelantul, in sustinerea apelului, a invocat disp. art. 261 alin. 1 pct. 5 si art. 129 alin 5 din C__.

Totodata, a argumentat ca paratii nominal, dar si din facand parte din organele de conducere ale Asociatiei de Proprietari ____________ cauzat prejudicii prin utilizarea unor mijloace ilegale.

In drept, apelantul si-a intemeiat apelul pe dispozitiile art. 282-298 C__.

In dovedirea cererii, a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, interogatorii, martori si inscrierea in fals impotriva actelor utilizate.

Prin cererea inregistrata la data de 30.07.2015 la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, apelantul a depus la dosar motivarea apelului declarat la data de 30.06.2015, solicitand in esenta admiterea acestuia, dispunerea modificarii in totalitate a sentintei criticate, in sensul admiterii cererii de chemare in judecata ca fiind intemeiata.

In motivarea apelului declarat, apelantul-reclamant a criticat sentinta fondului apreciind ca analiza instantei de fond a de la o premiza gresita, cea indicata de paratul Militam G_____ G______ care a sustinut faptul ca i-a facut o favoare prin stergerea unei presupuse datorii, fapt nedovedit inca.

Apelantul-reclamant a reluat in cuprinsul motivelor de apel argumentele expuse pe larg prin declaratia de apel depusa la dosar la data de 30.06.2015.

In motivarea in fapt a apelului, reclamantul a invocat ca sentinta fondului a fost motivata in mod eronat deoarece contrazice propriile incheieri de la sedinte anterioare prin care aceeasi instanta a stabilit modalitatea de taxare la valoare a pretentiilor reclamantului, precum si calculul acestor taxe judiciare.

A mai aratat ca prin sentinta civila criticata, instanta de fond analizand sustinerile partilor, probele administrate, si dispozitiile legale aplicabile, a retinut in mod eronat tocmai contrariul celor consemnate in actele si inscrisurile din probatoriu, privind faptul ca paratii M_______ G_____ G______ si M_______ V_______ sunt proprietari si membrii ai asociatiei, desi in realitate la filele 74-75 se arata ca parintii lui M_______ G_____ G______ sunt membrii asociatiei, si nu nora lor cu sotul ei.

Astfel, a argumentat ca probatoriul nu a fost administrat in mod corespunzator in fata instantei de fond care nu a tinut cont de cererea pentru inscrierea in fals si nu a luat in calcul propriile modalitati de calcul aplicate asupra taxei de timbru judiciar la valoare si, totodata, a sustinut in mod eronat ca reclamantul nu ar avea interes in anularea unui proces verbal prin care asociatia a constatat ca acesta si-a achitat datoriile si ca nu rezulta de unde provin sumele solicitate de reclamant de la parati.

A mai aratat raportul de expertiza financiar contabila indica in mod limpede ca paratii au incasat in plus plata nejustificata, iar mai mult de atat, se arata ca debitul pretins a fi pe seama _____ E____, mostenit integral de S_____ O_____ M_____, nu poate fi dovedit de asociatie care la acel moment era reprezentata de parati.

In motivarea in drept a apelului, a invocat dispozitiile art. 282-298 C__.

In dovedirea apelului a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, interogatorii, martori si inscrierea in fals impotriva actelor utilizate.

Prin cererea depusa la dosar la data de 14.01.2016 pe rolul Tribunalului Bucuresti, apelantul a depus la dosar o completare a motivelor de apel, solicitand aplicarea caracterului devolutiv al apelului in speta si casarea sentintei apelate si in consecinta rejudecarea cauzei

Apelantul a criticat sentinta fondului invocand in esenta ca prima instanta a respins in mod eronat cererea fata de constatarea ca paratii au facut dovada faptului ca sunt proprietarii imobilului situat in Soseaua C________ nr. 70, _______________, desi paratii sunt in realitate doar locatari ai acestui apartament.

Apelantul a mai invocat ca probatoriul a fost administrat in mod nelegal si nu au fost depuse toate actele solicitate paratilor.

Totodata, a criticat sentinta fondului fata de neaplicarea procedurii inscrierii in fals si neanalizarii si expertizarii tuturor sumelor trecute pe listele de intretinere.

A mai criticat sentinta fondului fata de faptul ca instanta nu a dispus asupra apararii din oficiu si a cheltuielilor de judecata.

Apelantul a invocat nulitatea sentintei fondului, solicitand astfel casarea acesteia, fata de imprejurarea ca nu au fost respectate prevederile legale la momentul dezbaterii pe fond a cauzei, fiind lipsit de aparare in mod nejustificat.

Totodata, fata de probatoriul apreciat ca fiind o evaluarea estimativa prin aproximare si nu o administrare corecta a probelor, apelantul a solicitat rejudecarea cauzei.

Concluzionand, apelantul-reclamant a criticat sentinta apelata si incheierile de sedinta din datele de 15.06.2015 si 22.06.2015, solicitand casarea sentintei fondului.

Apelantul-reclamant a mai prezentat pe scurt situatia de fapt care face obiectul dosarului, indicand filele la care se regasesc documente relevante pentru speta in dosar.

In dovedirea apelului, reclamantul a reluat concluziile expuse anterior prin declaratia de apel si prin motivarea apelului.

Intimatii-parati au inteles sa nu formuleze intampinare la apel.

In temeiul art. 167 alin. 1 C__, tribunalul a incuviintat in apel proba cu inscrisuri si proba cu interogatoriul paratilor.

Analizand apelul declarat, tribunalul retine urmatoarele:

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 6 VCPC, judecatorii hotarasc in toate cazurile numai asupra obiectului cererii deduse judecatii. Acest text normativ consacra principiul disponibilitatii care guverneaza procesul civil si care presupune faptul ca partile fixeaza limitele in care are loc judecata atat din punctul de vedere al obiectului cat si al persoanelor intre care se stabilesc raporturile juridice procesuale, precum si al fundamentului pretentiei deduse judecatii , judecatorul fiind tinut sa respecte cadrul procesual trasat de parti. Prin urmare, tribunalul va analiza legalitatea si temeinicia sentintei pronuntate de prima instanta numai prin raportare la criticile invocate de apelantul-reclamant in cererea de apel.

In ceea ce priveste prima sustinere a apelantului-reclamant din cererea de apel, respectiv suspendarea repetata eronata a cauzei de catre instanta de fond, tribunalul retine ca prin Incheierea din data de 03.12.2012 judecarea litigiului a fost suspendata in temeiul art. 114 alin. 3 si 4 C__ din 1865, pentru neindeplinirea de catre reclamant a obligatiilor stabilite in sarcina sa respectiv de a preciza actele a caror nulitate o solicita, motivele de nulitate, suma solicitata de la parati, temeiul de drept precum si de a achita taxa de timbru calculata la valoarea pretentiilor. (f. 72 vol I).

Ulterior prin Incheierea din data de 31.03.2014 (f. 283) s-a dispus suspendarea cauzei in temeiul art. 155 1 C__ din 1865 intrucat nu a precizat la ce se refera anexele 1 si 2 si nici nu a putut preciza cu privire la care inscrisuri din cele depuse la dosar intelege sa se inscrie in fals.

Potrivit art. 244 1 C__, asupra suspendarii judecarii procesului, instanta se va pronunta prin incheiere care poate fi atacata cu recurs in mod separat, cu exceptia celor pronuntate in recurs. Recursul se poate declara cat timp dureaza suspendarea cursului judecarii procesului, atat impotriva incheierii prin care s-a dispus suspendarea, cat si impotriva incheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului.

Raportat la dispozitiile legale mentionate anterior, tribunalul retine ca orice critici privind legalitatea sau temeinicia incheierilor de suspendare trebuiau invocate in cadrul caii de atac a recursului impotriva acestora sau impotriva solutiei de respingere a cererii de repunere pe rol.

In conditiile in care apelantul-reclamant a inteles sa nu exercite calea de atac prevazuta in mod expres de lege impotriva incheierilor de suspendare ci dimpotriva sa se conformeze dispozitiilor instantei si sa faca precizarile solicitate sau sa depuna inscrisurile care i s-au pus in vedere, acesta nu le mai poate contesta pe calea prezentului apel.

Cu privire la modul de solutionare al cererii de inscriere in fals, tribunalul retine ca prin cererea formulata la data de 11.03.2013 (f. 87-89 ) si prin concluziile scrise de la filele 458-460 vol. III, apelantul-reclamant a precizat ca intelege sa se inscrie in fals impotriva mai multor inscrisuri invocand faptul ca acestea au fost intocmite in perioada in care paratii au ocupat ilegal functiile detinute.

In conformitate cu prevederile art. 180 C__ din 1865, daca una din parti declara ca scrisul sau semnatura este falsa si cealalta parte nu este de fata, instanta va dispune infatisarea partilor in persoana, la alt termen, cand partea care a invocat inscrisul va arata mijloacele sale de aparare si va depune inscrisul pentru verificare. Partile pot fi reprezentate si prin mandatari cu procura speciala, daca dovedesc o impiedicare bine intemeiata.

Din continutul acestui text normativ rezulta ca procedura falsului poate fi folosita in cazul inscrisurilor autentice care in privinta constatarilor personale ale agentului instrumentator fac dovada pana la declararea falsului precum si in cazul inscrisurilor sub semnatura privata ce au fost defaimate ca false prin contestarea scrierii sau semnaturii.

In speta, tribunalul constata ca apelantul-reclamant a motivat cererea de inscriere in fals prin aceea ca aceste inscrisuri au fost intocmite de paratii M_______ G______ si M_______ V_______ in perioada in care aveau functii in cadrul Asociatiei de proprietari, functii ce ar fi fost dobandite in mod nelegal. Mai mult, in privinta proceselor-verbale de predare-primire gestiune si in listele de plata au fost consemnate sume de bani care privesc plata nedatorata.

Raportat la aceste aspecte, tribunalul retine ca in mod corect prima instanta a respins cererea de inscriere in fals in conditiile in care nu s-a invocat falsitatea scrierii sau semnaturii iar sustinerile acestuia puteau fi verificate prin prisma mijloacelor de proba administrate in cauza.

In ceea ce priveste critica apelantului-reclamant in sensul ca instanta de fond nu a solicitat depunerea tuturor inscrisurilor necesare solutionarii cauzei si nu au fost administrate toate probele, tribunalul retine ca potrivit art. 1169 Cod civil din 1864, cel care face o propunere in fata instantei de judecata trebuie sa o dovedeasca deci sarcina probei revine celui care face o afirmatie.

De asemenea, art. 129 alin. 1 si 6 C__ din 1865, partile au indatorirea ca, in conditiile legii, sa urmareasca desfasurarea si finalizarea procesului. De asemenea, ele au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator, sa-si exercite drepturile procedurale conform dispozitiilor art. 723 alin. 1, precum si sa-si probeze pretentiile si apararile. Judecatorii au indatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale. Daca probele propuse nu sunt indestulatoare pentru lamurirea in intregime a procesului, instanta va dispune ca partile sa completeze probele. De asemenea, judecatorul poate, din oficiu, sa puna in discutia partilor necesitatea administrarii altor probe, pe care le poate ordona chiar daca partile se impotrivesc.

In procesul civil probele au o importanta primordiala intrucat pentru a putea pronunta hotararea, judecatorul trebuie sa cunoasca raporturile juridice civile dintre parti, faptele care au dat nastere conflictului de interese dedus judecatii iar apoi sa aplice la aceste fapte norma juridica corespunzatoare. Cum litigiul nu poate fi rezolvat numai pe baza afirmatiilor partilor, afirmatii care de regula sunt contradictorii, rezulta ca probele sunt indispensabile pentru stabilirea situatiei de fapt, reprezentand tocmai mijloacele prin care judecatorul poate lua cunostinta de raporturile de drept material supuse judecatii. Deci partile trebuie sa dovedeasca afirmatiile pe care le fac cu privire la pretentiile formulate si la apararile impotriva acestor pretentii iar judecatorul isi va forma convingerea si va pronunta hotararea pe baza probelor care s-au administrat in cauza.

Potrivit art. 167 alin. 1 C__ din 1865, dovezile se pot incuviinta numai daca instanta socoteste ca ele pot sa aduca dezlegarea pricinii, afara de cazul cand ar fi primejdie ca ele sa se piarda prin intarziere.

Prin urmare, aprecierea concludentei probelor solicitate de parti adica a aptitudinii acestora de a se referi la imprejurari de natura sa conduca la rezolvarea cauzei respective apartine instantei de judecata.

In speta, prin Incheierea din data de 11.11.2013, instanta de fond a incuviintat pentru reclamant proba cu inscrisurile mentionate de acesta in cererea de probatoriu si a dispus emiterea in acest sens a unei adrese catre Asociatia de proprietari din Soseaua C________, nr. 70, ______ s-a solicitat acesteia sa depuna la dosar inscrisurile enumerate expres de instanta.

Pentru termenul urmator de judecata, paratul M_______ G______ a depus din partea Asociatiei de proprietari inscrisurile aflate la filele 119-150 vol I , 151-212 vol II iar la termenul din data de 03.02.2014 instanta a dispus revenirea cu adresa catre Asociatia de proprietari solicitand depunerea contractului incheiat cu avocatul care a reprezentat-o si a celor doua liste intocmite in luna iulie 2009, respectiv cea intocmita de Misu M____ si P___ P____ si cea intocmita de M_______ G______.

La dosarul cauzei au mai fost depuse de catre reclamant numeroase inscrisuri precum si un raport de expertiza contabila extrajudiciara. (f. 15-28,227-231,235-243,250-281,413-431.

Raportat la obiectul cauzei deduse judecatii, tribunalul retine ca instanta de fond a administrat probele necesare, utile, pertinente si concludente pentru solutionarea litigiului dintre parti iar simplul fapt ca nu au fost solicitate toate inscrisurile la care a facut referire apelantul-reclamant nu poate atrage nelegalitatea sau netemeinicia sentintei apelate atat timp cat prima instanta a mentionat in cuprinsul incheierilor motivele pentru care a incuviintat probele solicitate sau a respins administrarea altora.

Mai mult, trebuie avuta in vedere si atitudinea procesuala a reclamantului care a formulat pentru fiecare termen de judecata cereri precizatoare, note de sedinta, note de probatoriu, completari, concluzii scrise, redactate intr-o maniera haotica, la limita abuzului de drept, cuprinzand sustinerile acestuia referitoare la activitatea paratilor in cadrul Asociatiei de proprietari, la inscrisurile intocmite de acestia, la diverse motive de nulitate ale actelor, la texte legale incalcate de parati, la sume datorate de acestia sau gresit calculate, fapt ce a ingreunat atat administrarea probelor cat si solutionarea fondului litigiului.

In privinta sustinerii apelantului-reclamant in sensul ca acesta a fost lipsit de aparare pe parcursul judecatii in prima instanta, tribunalul retine ca prin Incheierea din data de 05.11.2012 prima instanta a admis cererea reclamantului privind acordarea ajutorului public judiciar sub forma unui avocat din oficiu (f.54-55) astfel ca la termenele de judecata s-a prezentat in calitate de avocat al reclamantului numita V______ C_____ (imputernicire f.57) iar ulterior numita G_____ E____ M______ (imputernicire f. 247). Pentru ultimul termen de judecata la care avocatul din oficiu nu s-a prezentat, acesta a depus concluzii scrise. (f. 472-479).

Referitor la faptul ca la ultimul termen de judecata, instanta a respins cererea de amanare a reclamantului pentru angajarea unui aparator, tribunalul retine ca potrivit art. 156 alin. 1 C__ din 1865, instanta va putea da un singur termen pentru lipsa de aparare, temeinic motivata. Norma cuprinsa in acest articol nu este formulata in termenii imperativi ai unei obligatii a instantei de a amana cauza cand partea solicita acest lucru, valorificarea cererii partii depinzand de aprecierea exclusiva a instantei ce evalueaza in concret circumstantele formularii unei asemenea solicitari. In speta, solutia instantei privind cererea de amanare este corecta avand in vedere faptul ca pe de o parte, reclamantul nu a indicat motivele temeinice care l-au impiedicat sa procedeze la angajarea unui aparator cu timp suficient inainte de termenul de judecata desi cauza se afla pe rolul instantei de 4 ani iar pe de alta parte, acesta a beneficiat pe tot parcursul procesului de avocat din oficiu si a avut posibilitatea de a formula concluzii scrise inainte de pronuntarea hotararii, drept pe care de altfel l-a si exercitat. Prin urmare, in speta nu se poate retine incalcarea de catre instanta de fond a dreptului la aparare al reclamantului.

Referitor la modalitatea de stabilire a taxei de timbru, tribunalul retine ca valoarea stabilita de instanta putea fi contestata numai in cadrul unei cereri de reexaminare, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. 2 Legea nr. 146/1997 nu si prin intermediul caii de atac exercitata impotriva sentintei primei instante.

Cu privire la solutionarea gresita a fondului cauzei prin interpretarea eronata a ansamblului probator administrat in cauza, tribunalul retine urmatoarele :

In fapt, astfel cum in mod corect a retinut si instanta de fond, apelantul-reclamant este proprietar al apartamentului nr. 28 situat in Bucuresti, ____, etaj 6, sector 2, conform extrasului de carte funciara aflat la fila 44 din dosar.

Prin procesul-verbal din data de 27.05.2009 al Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari _______________) , paratul M_______ G______ a fost ales presedinte al asociatiei iar ulterior la data de 16.10.2009 parata M_______ V_______ a devenit presedinte al aceleasi asociatii (f. 122), mentionandu-se in procesul-verbal de la acea data faptul ca numitul Cheveresanu R___ a fost angajat ca si administrator al asociatiei.

Potrivit procesului-verbal din data de 20.10.2011 (f. 124) parata a renuntat la functia de presedinte al asociatiei, fiind aleasa in aceasta functie numita T____ M_______ V______, ca vicepresedinte a fost ales numitul M___ M____, din comitet facand parte si paratul M_______ G______.

Prin procesul-verbal din data de 01.12.2009 (f. 121) s-a constatat achitarea integrala a cotelor de intretinere si a penalitatilor de catre reclamantul S_____ O_____ in calitate de curator al numitei S_____ E____, sens in care s-a hotarat stingerea litigiului cu asociatia de proprietari.

La data de 06.11.2009, Asociatia de proprietari _____ contractul nr. 7539 (f. 189-195) cu _______ privind instalarea si punerea in functiune a interfonului pentru acces in imobil iar la data de 30.04.2010 a fost incheiat de asociatie contractul nr. R-179 cu ______ pentru montarea repartitoarelor (f. 197-203).

Ulterior, la data de 14.07.2010, ca urmare a obtinerii acordului majoritatii proprietarilor, Asociatia de proprietari _______ cu ____ contractul nr. V-064 (f. 178-180) pentru inlocuirea instalatiei de apa calda din subsolul blocului, la acest contract fiind anexate devizele de lucrari si factura fiscala. (f. 181-186)

Asociatia de proprietari a incheiat de asemenea, in perioada in care paratii au ocupat functia de presedinte, contracte individuale de munca pentru gestionarea bunurilor si fondurilor asociatiei, pentru administrarea imobilului si pentru femeia de serviciu, acestea aflandu-se la filele 205-211.

Listele de intretinere aferente perioadei iunie 2009-februarie 2013 au fost semnate de presedinte, cenzor si administrator, astfel cum reiese din inscrisurile aflate la filele 126-174.

Potrivit raportului de expertiza contabila extrajudiciara din data de 20.01.2013 (intocmit in dosarul nr. xxxxx./300/2006 (f. 258-264, 265-271), paratul a achitat in plus la asociatia de proprietari suma de 386,58 lei motiv pentru care prin Sentinta civila nr. xxxxx/01.07.2013 s-a dispus obligarea asociatiei de proprietari la plata catre apelantul-reclamant a sumei de 386,58 lei cu titlu de cote nedatorate pentru perioada noiembrie 2006-decembrie 2009 inclusiv.

Prin cererea ce formeaza obiectul prezentului dosar astfel cum a fost precizata la data de 11.03.2013 (f. 76-77), apelantul-reclamant a solicitat constatarea nulitatii absolute a listelor de plata, a proceselor-verbale si a contractelor incheiate cu tertii in perioada iunie 2009-octombrie 2011 pentru cauza ilicita si imorala precum si obligarea paratilor la plata sumei de 1700 lei incasata de acestia prin presiuni si acte ilegale, in temeiul art. 1270 Cod civil privind plata nedatorata.

Avand in vedere prevederile art. 6 alin. 2,3 si 5 Cod civil din 2009 precum si faptul ca o parte din actele juridice a caror anulare se solicita au fost incheiate anterior datei de 01.10.2011 iar altele ulterior acestei date, tribunalul retine ca in speta sunt incidente atat prevederile art. 966-968 ale Codului civil din 1864 cat si cele ale art. 1236-1239 ale Codului civil din 2009.

Potrivit art. 966 C.civ. 1864, obligatia fara cauza sau fondata pe o cauza falsa sau nelicita nu poate avea nici un efect, conform art. 1236 al. 1 C.civ. 2009, cauza trebuie sa existe, sa fie licita si morala, iar potrivit art. 968 C.civ. 1864, art. 1236 al. 2 si al. 3 si art. 1237 C.civ. 2009, cauza este ilicita cand este interzisa prin lege, cand este contrara ordinii publice si cand contractul este doar mijlocul ca sa se eludeze norme legale imperative si este imorala cand este contrara bunelor moravuri.

Art. 967 din Codul civil 1864 si art. 1239 al. 2 C.civ. 2009, instituie prezumtia existentei cauzei si prezumtia valabilitatii acesteia.

Astfel cum rezulta din prevederile legale mentionate anterior, cauza actului juridic reprezinta motivul care determina fiecare parte sa incheie contractul, motivul determinant al incheierii actului juridic putandu-se referi fie la insusirile unei prestatii fie la calitatile unei persoane. El se caracterizeaza prin aceea ca este concret si variabil de la o categorie la alta de acte juridice civile si chiar in cadrul aceleiasi categorii.

Cauza este o conditie de fond, esentiala, de validitate si generala a actului juridic civil iar persoana care invoca nevalabilitatea cauzei are sarcina probei si fiind un fapt juridic stricto sensu este admisibil orice mijloc de proba.

In speta, caracterul ilicit al cauzei a fost motivat de apelantul-reclamant prin prisma faptului ca paratii nefiind proprietari ai vreunui imobil din condominiu nu puteau ocupa functii in cadrul asociatiei de proprietari si ca au urmarit doar fraudarea intereselor sale si producerea de prejudicii.

In privinta proceselor-verbale incheiate in anul 2009, tribunalul retine ca in cuprinsul Legii nr. 230/2007 exista dispozitii speciale referitoare la hotararile adunarii generale ale asociatiei, aplicabile cu prioritate fata de cele de drept comun privind nulitatea actelor juridice.

In acest sens, potrivit art. 26 Legea nr. 230/2007, astfel cum acesta a fost interpretat prin Decizia CCR nr. 670/2011, daca o hotarare a adunarii generale este contrara legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari ori este de natura sa produca daune intereselor proprietarilor, acestia pot ataca in justitie respectiva hotarare, in termen de 45 de zile de la data luarii la cunostinta despre aceasta.

In cauza, tribunalul retine ca apelantul-reclamant a avut cunostinta despre existenta hotararilor prin care au fost alesi paratii in calitate de presedinti ai asociatiei inca din 2009, acesta avand si alte litigii cu asociatia de proprietari, astfel incat avea posibilitatea sa conteste in termenul imperativ prevazut de legislatia speciala legalitatea hotararilor din perspectiva intrunirii de catre parati a conditiilor legale pentru alegerea in aceasta functie, insa reclamantul nu a inteles sa valorifice aceasta cale procedurala.

Chiar si daca s-ar aprecia ca reclamantul are dreptul de a solicita anularea proceselor-verbale mentionate anterior in cadrul prezentului dosar, tribunalul retine ca potrivit art. 9 Legea nr. 230/2007, proprietarii membri ai asociatiei de proprietari au dreptul sa participe, cu drept de vot, la adunarea generala a proprietarilor, sa isi inscrie candidatura, sa candideze, sa aleaga si sa fie alesi in structura organizatorica a asociatiei de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana in cauza trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

In speta, desi la data alegerii paratilor in organele de conducere ale asociatiei, proprietarii apartamentului nr. 12 din Bucuresti, _____, _____, etaj 2, sector 2 erau M_______ I____ si M_______ E____ in temeiul contractului de vanzare-cumparare nr. 8886/20.05.1992 (f. 67), trebuie retinut ca paratii locuiau in acest imobil, paratul M_______ G______ fiind fiul proprietarilor, astfel ca in conditiile in care proprietarii nu participau la sedintele asociatiei se poate prezuma ca paratii actionau in calitate de reprezentanti ai acestora. Prin urmare, nu se poate retine ca paratii erau persoane straine de condominiu, fara interese in administrarea si gestionarea eficienta a problemelor asociatiei. Mai mult, prin contractul nr. 3316/11.09.2013 (f. 68-71 dos apel) paratii au cumparat imobilul situat in _____, ___, sector 2 de la proprietarii initiali.

Totodata, lipsa calitatii de proprietari ai paratilor la momentul adoptarii hotararilor asociatiei (inclusiv cele din 2011) nu poate atrage sanctiunea nulitatii acestora pentru cauza ilicita astfel cum a solicitat reclamantul, in conditiile in care alegerea acestora in functii de conducere s-a facut de catre proprietarii condominiului iar din ansamblul probator administrat in cauza nu rezulta ca motivul determinant a fost unul contrar normelor legale sau ca s-a urmarit incalcarea drepturilor unora dintre proprietari respectiv prejudicierea acestora.

In privinta listelor de plata pentru perioada 2009-2011, astfel cum in mod corect a decis instanta de fond, nu s-a facut dovada ca acestea ar fi fost incheiate cu rea-credinta sau cu incalcarea dispozitiilor legale ce intereseaza ordinea publica si morala iar faptul ca printr-un raport de expertiza extrajudiciara s-a stabilit plata in plus de catre reclamant a unei sume de bani nu poate constitui un motiv de nulitate cu atat mai mult cu cat asociatia de proprietari a fost obligata sa restituire reclamantului suma respectiva.

De asemenea, la solutionarea cauzei trebuie avut in vedere si faptul ca reclamantul avea posibilitatea de a contesta listele de plata in conformitate cu prevederile art. 12 A.d Normele metodologice de punere in aplicare a Legii nr. 230/2007, conform carora proprietarii au dreptul sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si, eventual, sa o conteste la presedintele asociatiei de proprietari, in termen de 10 zile de la afisarea listei de plata. Presedintele asociatiei de proprietari este obligat sa raspunda la contestatie in termen de 7 zile.

In ceea ce priveste constatarea nulitatii absolute a contractelor pentru inlocuirea instalatiilor, montarea interfonului sau a repartitoarelor respectiv a contractelor de munca, tribunalul retine ca nulitatea absoluta reprezinta acea sanctiune de drept civil care lipseste actul juridic civil de efectele contrarii normelor juridice imperative, edictate pentru incheierea sa valabila. Efectul principal al nulitatii il reprezinta desfiintarea in intregime sau in parte a raportului juridic civil nascut din actul juridic civil lovit de aceasta sanctiune si prin aceasta restabilirea situatiei anterioare.

Avand in vedere consecintele grave pe care le presupune anularea unui act juridic civil pentru partile acestuia, tribunalul retine ca in situatia in care actiunea in anularea unui contract pentru o cauza de nulitate absoluta este promovata de o persoana care este un tert fata de actul juridic a carui anulare se solicita, aceasta are obligatia de a chema in judecata in calitate de parati pe toti contractantii si nu numai pe unii dintre ei deoarece drepturile si obligatiile partilor derivand din contract sunt indivizibile. In acest caz, trebuie sa se constate nevalabilitatea actului juridic fata de toate partile.

Tribunalul constata ca, in cauza, contractele au fost incheiate intre Asociatia de proprietari si terte persoane astfel incat pentru analizarea caracterului ilicit /imoral al cauzei era necesara chemarea in judecata a tuturor partilor din contract. Mai mult, trebuie realizata distinctia intre partile unei conventii si reprezentantii legali ai acestora, paratii din prezentul dosar fiind doar reprezentanti ai asociatiei la incheierea contractelor in temeiul art. 31 Legea nr. 230/2007, conform caruia presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor si isi asuma obligatii in numele acesteia.

Referitor la solicitarea reclamantului de obligare a paratilor la plata sumelor incasate in mod nelegal de catre acestia, tribunalul retine ca potrivit art. 32 alin. 2 Legea nr. 230/2007, pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, raspund personal sau in solidar, dupa caz, in fata legii si a proprietarilor pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.

In speta, din probele administrate, respectiv inscrisurile depuse la dosar coroborate cu raspunsurile intimatului-parat M_______ G______ la interogatoriu (f. 45-50) nu rezulta insusirea vreunor sume de bani de catre parati de la reclamant si nici intentia paratilor de a produce prejudicii reclamantului prin activitatea desfasurata in cadrul asociatiei de proprietari. Faptul ca reclamantul a achitat o suma de bani in plus catre asociatia de proprietari nu da nastere unei prezumtii de rea-credinta din partea paratilor cunoscut fiind faptul ca stabilirea cheltuielilor de intretinere, incasarea sumelor si gestionarea fondurilor asociatiei de proprietari reprezinta o activitate complexa iar in lipsa altor dovezi, nu se pot retine nici deficiente grave ale paratilor in indeplinirea atributiilor specifice functiilor pe care le-au indeplinit nici faptul ca paratii ar fi urmarit in vreun fel sa prejudicieze interesele reclamantului.

In privinta sumelor platite in plus potrivit raportului de expertiza extrajudiciara, asociatia de proprietari a fost deja obligata printr-o hotarare judecatoreasca la plata catre reclamant a acestei sume, astfel incat acesta are posibilitatea punerii in executare a sentintei impotriva debitorului obligatiei de restituire respectiv a asociatiei nu a paratilor.

Pentru motivele expuse, tribunalul, constatand ca sentinta apelata este legala si temeinica, in temeiul art. 296 C__ din 1865, va respinge apelul formulat ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul declarat de apelantul-reclamant S_____ O_____ M_____ domiciliat in sector 2, Bucuresti, ______________________, ______________, _____________ impotriva sentintei civile nr. 7034/22.06.2015 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatii – parati M_______ G_____ G______, M_______ V_______ ambii domiciliati in sector 2, Bucuresti, ______________________, ______________, _____________, ca nefondat.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 26.04.2016.

PRESEDINTE, JUDECATOR, GREFIER,

A______ M____ D__________ M______ F_________ P______ M____ C. Vita

Red.AMD/Tehnored.MCV/25.07.2016/5 ex.

Jud fond-N_____ D_____ JS2

sursa: http://www.rolii.ro/