Asigurari. Asiguratorul recupereaza sumele platite drept despagubiri

Asigurari. Asiguratorul recupereaza sumele platite drept despagubiri
Asigurari. Asiguratorul recupereaza sumele platite drept despagubiri de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei in situatia in care „accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsite cu intentie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau in timpul comiterii altor infractiuni savarsite cu intentie.


Prin plata indemnizatiei, asiguratorul nu devine titularul unui drept subiectiv distinct de dreptul la reparatie detinut de persoana pagubita indemnizata, pentru a beneficia de un alt drept material la actiune in contra persoanei vinovata de paguba, ci, prin subrogatie legala, respectivul drept la reparatie fiindu-i transmis „ope legis” de la persoana pagubita intocmai cum acesta se prezenta la momentul transmiterii prin subrogatie, dimpreuna cu dreptul material la actiune nascut la momentul cand si paguba si persoana ce au produs-o au fost identificate

R O M A N I A
CURTEA DE APEL BUCURESTI
SECTIA A V-A CIVILA
Dosar nr. XXXXXXXXXXXX
Nr. dosar Curtea de Apel Bucuresti XXXXXXXX

DECIZIA CIVILA Nr. 831
Sedinta publica din data de 08.05.2017
Completul constituit din:
Presedinte I_____ P______
Judecator M____-S_______ C_____
Grefier R_____ B______

Pe rol se afla solutionarea apelului formulat de apelanta-reclamanta A________ R__________ A____ SA prin lichidator judiciar KPMG Restructuring SPRL impotriva sentintei civile nr. 7062/07.11.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti sectia a VI-a civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul-parat O______ I__.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns: apelanta-reclamanta A________ R__________ A____ SA prin lichidator judiciar KPMG Restructuring SPRL reprezentata de dna avocat A_____ N______ cu imputernicire avocatiala la fila 2 in dosarul Tribunalul Bucuresti, lipsind intimatul-parat O______ I__.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza faptul ca procedura de citare a partilor este legal indeplinita, precum si faptul ca s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa partilor, dupa care,
Apelanta-reclamanta A________ R__________ A____ SA prin lichidator judiciar KPMG Restructuring SPRL, prin avocat invedereaza ca nu are cereri prealabile de formulat, probe noi de administrat.
Curtea constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul apelantei in sustinerea motivelor de apel.
Apelanta-reclamanta A________ R__________ A____ SA prin lichidator judiciar KPMG Restructuring SPRL, prin avocat solicita admiterea apelului, schimbarea in tot a sentintei atacate in sensul respingerii exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune, considerand ca se aplica termenul general de prescriptie de 3 ani, iar termenul curge de la data achitarii despagubirilor, respectiv 30.06.2014, iar cererea de chemare in judecata a fost formulata la data de 28.06.2016, in interiorul termenului de 2 ani, astfel ca actiunea nu este prescrisa, chiar daca se apreciaza ca termenul de prescriptie este de 2 ani. Nu solicita cheltuieli de judecata in apel.
Curtea declara dezbaterile inchise si retine cauza spre solutionare.

CURTEA,

P___ sentinta civila nr. 7062/07.11.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti sectia a VI-a civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX a fost respinsa cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta A________ R__________ A____ SA prin lichidator judiciar KPMG Restructuring SPRL impotriva paratului O______ I__, ca fiind prescrisa.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a avut in vedere urmatoarele aspecte:
P___ cererea de chemare in judecata reclamanta A________ – R__________ A____ SA a solicitat obligarea paratului O______ I__ la plata sumei de 612.971,76 lei despagubiri achitate ca urmare a accidentului de circulatie din data de 18.09.2011 si dobanzii legale.
Cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.1349, 1357, 2210 Cod procedura civila si OG nr.13/2011, Circularele BNR, art.58 din Legea nr.136/1995.
Potrivit art.58 din Legea nr.136/1995 asiguratorul recupereaza sumele platite drept despagubiri de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei in situatia in care „accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsite cu intentie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau in timpul comiterii altor infractiuni savarsite cu intentie.
In speta, accidentul a avut loc la data de 18.09.2011, prin sentinta penala nr.1875/13.09.2013, ramasa definitiva prin decizia penala nr.2296/13.12.2013 paratul a fost condamnat penal, retinandu-se ca in momentul accidentului avea o alcoolemie de 2,10 gr%0 alcool in sange, iar in cursul lunii mai 2014 (28.05.2014,19.05.2014), reclamantul a achitat despagubirile.
Avand in vedere ca dreptul la actiune al reclamantului-asigurator, cu privire la regresul impotriva persoanei vinovate de producerea accidentului, in conditiile expres prevazute de lege (art.58 din Legea nr.136/1995) nu era nascut anterior ramanerii definitive a sentintei penale nr.1875/13.09.2013 (prin decizia penala nr.2296/13.12.2013 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a I-a Penala), avand in vedere ca potrivit dispozitiilor art.7 din Decretul nr.167/1958 (aplicabil in speta potrivit principiului tempus regit actum, prin raportare la data producerii accidentului 18.09.2011) prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune.
In speta, dreptul la regres al asiguratorului RCA, in temeiul dispozitiilor art.58 din Legea nr.136/1995, s-a nascut la momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care, pe de o parte, a fost obligat la plata despagubirilor catre partile vatamate iar, pe de alta parte, s-a stabilit ca accidentul s-a produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsite cu intentie.
Cu privire la termenul de prescriptie aplicabil, Tribunalul a retinut ca potrivit art.3 din Decretul nr.167/1958 referitor la prescriptia extinctiva, termenul general de prescriptie este de 3ani, iar in raporturile ce izvorasc din asigurare, acesta este de 2 ani.
In speta, dreptul la regres al asiguratului isi are izvorul in contractul de asigurare valabil incheiat si este aplicabil termenul de prescriptie de 2 ani.
Dispozitiile art.3 alin.2 din Decretul nr.167/1958 prevad ca se aplica termenul special de 2 ani” in raporturile de asigurare”, prevazand ca situatie de exceptie doar asigurarile de persoane; per a contrario, acest termen este aplicabil in raporturile dintre asigurator si asigurat, chiar si in situatia de exceptie a aplicarii dispozitiile art.58.
Referitor la momentul inceperii curgerii termenului de prescriptie, Tribunalul a apreciat ca acesta coincide cu momentul ramanerii definitive a sentintei penale, data la care, conform principiului executarii cu buna credinta a obligatiilor civile, asiguratorul trebuia si putea sa isi execute obligatia sa fata de partile vatamate.
Imprejurarea ca executarea s-a facut ulterior acestei date, prin inactiunea asiguratorului, nu poate avea consecinta asupra inceputului termenului de prescriptie; ar insemna astfel ca prin propria fapta asiguratorul sa amane inceputul curgerii termenului de prescriptie impotriva sa, desi prescriptia este prevazuta ca o sanctiune impotriva creditorului inactiv si un beneficiu al debitorului.
Avand in vedere ca sentinta penala a ramas definitiva la 13.12.2013, iar cererea de chemare in judecata a fost introdusa la 04.07.2016, exceptia prescriptiei dreptului material la actiune a fost admisa.
Impotriva acestei hotarari a declarat apel reclamanta A________ R__________ A____ SA prin lichidator judiciar KPMG Restructuring SPRL, cererea fiind inregistrata la pe rolul Curtii de Apel Bucuresti sectia a V-a civila la data de 18.01.2017, sub nr. XXXXXXXX.
In sustinerea cererii de apel, apelanta-reclamanta a aratat ca in mod gresit instanta de fond a apreciat ca termenul de prescriptie este de doi ani.
In primul rand, instanta apreciaza eronat data nasterii dreptului de regres al asiguratorului, in realitate, momentul in care incepe sa curga prescriptia dreptului material la actiune este cel al platii despagubirii de catre asiguratorul RCA, data de la care acesta are dreptul sa solicite recuperarea acestei sume.
In acest sens este si jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie care prin decizia 3341/08.07.2003 a stabilit ca momentul in care incepe sa curga prescriptia dreptului material la actiune este data efectuarii platii de catre asiguratorul care se regreseaza.
Potrivit art.2210 Cod civil, subrogarea asiguratorului este legata de plata despagubirii si intinderea despagubirii platite.
Totodata, data platii despagubirii determina in patrimoniul asiguratorului o creanta certa, care poate fi realizata pe calea unei actiuni in pretentii, dreptul la regres al acestuia fiind un drept nou, diferit de dreptul la actiune al pagubitului.
P___ urmare, nu se poate retine faptul ca termenul de prescriptie curge la data ramanerii definitive a hotararii penale.
Astfel, termenul de prescriptie aplicabil este de 3 ani, respectiv din iulie 2014, data efectuarii platii catre asigurat, iar cererea de chemare in judecata introdusa la data de 28.06.2016 a fost promovata in termenul legal de prescriptie.
Apelanta-reclamanta a mai aratat ca instanta de fond a retinut in mod gresit ca dreptul de regres izvoraste din contractul de asigurare, in speta fiind vorba de un litigiu izvorat din comiterea unor infractiuni savarsite cu intentie de conducatorul auto, astfel cum s-a stabilit printr-o hotarare penala.
Astfel, termenul de prescriptie este de 3 ani, fiind vorba de o actiune intemeiata pe dispozitiile art.58 din Legea nr.136/1995, de o raspundere delictuala si nu o raspundere contractuala cum a apreciat instanta de fond, in mod eronat.
Pentru motivele invocate, apelanta-reclamanta a solicitat admiterea apelului, schimbarea in tot a sentintei atacate si in consecinta, respingerea exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune, admiterea cererii de chemare in judecata astfel cum a fost formulata, obligarea paratului la plata sumei de 612.971,76 lei reprezentand despagubiri achitate ca urmare a accidentului de circulatie din data de 18.09.2011 si dobanzi legale; obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
La data de 15.02.2017, intimatul O______ I__ a formulat intampinare, solicitand respingerea apelului ca neintemeiat, apreciind ca hotararea atacata este temeinica si legala.
In combaterea motivelor de apel, a aratat ca dreptul la actiune este prescris in conformitate cu dispozitiile art.2500 alin.1 raportat la art. 2501 alin.1 Cod civil.
In raport de dispozitiile art.2519 alin.1 Cod civil, termenul de prescriptie pentru exercitarea dreptului la actiune intemeiat pe un raport de asigurare este de 2 ani si incepe sa curga, conform dispozitiilor art. 2528 alin.1 Cod civil, de la data la care pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba, cat si pe cel care raspunde de ea.
Astfel, dreptul de a cere acoperirea prejudiciului se naste pentru reclamanta cel mai tarziu la data de 13.12.2013, data ramanerii definitive a sentintei penale nr.1875/13.06.2013 astfel cum a fost modificata prin decizia penala nr.2296/13.12.2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX, moment de la care reclamanta a stiut cu certitudine paguba, iar cel vinovat de producerea acesteia, l-a cunoscut inca de la data ramanerii definitive a sentintei penale de condamnare nr.209/29.11.2012, definitiva prin decizia penala nr.183/19.03.2013.
Termenul de prescriptie a inceput sa curga de la data de 13.12.2013, s-a implinit la data de 13.12.2015, iar cererea de chemare in judecata inregistrata la data de 04.07.2016 este formulata pentru termenul de prescriptie.
Curtea, verificand legalitatea si temeinicia lucrarilor dosarului de fond potrivit dispozitiilor art. 479 alin 1 Cod de procedura civila constata ca apelul este fondat pentru urmatoarele motive:
1.P___ cererea de chemare in judecata reclamanta A________ – R__________ A____ SA a solicitat obligarea paratului O______ I__ la plata sumei de 545.085 lei cu titlu de despagubiri achitate asiguratului sau ca urmare a accidentului de circulatie care a avut loc la data de 18.09.2011 si la plata dobanzii legale calculata de la data scadentei si pana la plata efectiva;
2.Cererea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. 1349, 1357, 2210 Cod civil, OG nr. 13/2011, Circularele BNR, art. 58 din Legea nr. 136/1995;
3.P___ sentinta penala nr. 1875 din 13.09.2014 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti ramasa definitiva prin decizia penala nr. 2296/13.12.2013 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a I-a Penala, paratul a fost condamnat penal, retinandu-se ca la data producerii accidentului, acesta avea o alcoolemie de 2,10 gr%o alcool in sange;
4.La data de 19.05.2014, respectiv 28.05.2014 a achitat asiguratului sau suma de 545.085 lei;
5.Potrivit dispozitiilor art. 58 din Legea nr. 136/1995 asiguratorul recupereaza sumele platite drept despagubiri de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei in situatia in care „accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsite cu intentie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau in timpul comiterii altor infractiuni savarsite cu intentie;
6.P___ sentinta civila apelata instanta de fond admitand prescriptia extinctiva, a respins actiunea ca prescrisa, solutie pe care Curtea o considera nelegala pentru urmatoarele argumente:
7.Potrivit dispozitiilor art. 22 din Legea nr. 136/1995 si art. 2210 Cod civil, asiguratorul are posibilitatea reala si concreta ca, in limita indemnizatiei de despagubire platita asiguratului, sa exercite actiunea in regres contra persoanei socotita vinovata, prin subrogarea in dreptul de despagubire indemnizat al persoanei vatamate asigurate;
8.Dreptul de regres al asiguratorului in contra persoanei vinovate nu este recunoscut in considerarea vreunui raport juridic preexistent ori concomitent si distinct de raportul juridic delictual primar determinat de fapta cauzatoare de prejudiciu, ci in stransa legatura cu acesta, indemnizatia de asigurare inlocuind in parte sau in tot dreptul subiectiv de creanta la reparatie al persoanei pagubite, adica un asemenea drept material la actiunea in regres se naste pe cale de subrogatie legala – art. 1593 alin 1-2 teza finala Cod civil- dreptul de creanta nascut in patrimoniul asiguratorului persoanei vatamate fiind identic cu cel al acestuia din urma, adica dreptul de reparatie ce i s-a transmis cu prilejul indemnizarii persoanei vatamate asigurate;
9.Dispozitiile art. 22 din Legea nr. 136/1995, respectiv cele ale art. 2210 Cod civil, marcheaza caracterul legal al unei astfel de subrogatii, pentru a distinge de cea conventionala;
10.Asadar, in cazul in care asiguratorul ce a indemnizat persoana vatamata ar exercita un astfel de regres, persoana vinovata poate opune reclamantului asigurator toate apararile si exceptiile pe care le-ar fi putut ridica si in contra persoanei vatamate, inclusiv implinirea termenului general de prescriptie extinctiva- art. 1597 alin 2 Cod civil, persoana vatamata neputand distinge dupa cum cel ce reclama in contra sa un prejudiciu ar fi persoana intr-adevar pagubita ori asiguratorul acesteia, dreptul subiectiv civil relativ ce i se opune fiind, in esenta, unul si acelasi, de reparatie a pagubei suferite, tot unica fiind si obligatia corelativa de reparatie;
C_____ juridic astfel creat nu poate avea ca fundament substantial decat raportul juridic delictual, persoana vinovata fiind straina de conventia de asigurare care i-ar lega pe preopinentii sai asigurator si persoana pagubita asigurata – efectele acesteia neputandu-se rasfrange in nici un fel asupra sa, obligatia ce-i incumba ramanand aceeasi- aceea de a repara prejudiciul cauzat persoanei pagubite, doar creditorul acesteia schimbandu-se prin subrogarea asiguratorului in locul persoanei pagubite, dreptul subiectiv la reparatie ramanand neschimbat;
12.Cu alte cuvinte, prin plata indemnizatiei, asiguratorul nu devine titularul unui drept subiectiv distinct de dreptul la reparatie detinut de persoana pagubita indemnizata, pentru a beneficia de un alt drept material la actiune in contra persoanei vinovata de paguba, ci, prin subrogatie legala, respectivul drept la reparatie fiindu-i transmis „ope legis” de la persoana pagubita intocmai cum acesta se prezenta la momentul transmiterii prin subrogatie, dimpreuna cu dreptul material la actiune nascut la momentul cand si paguba si persoana ce au produs-o au fost identificate;
13.Daca am accepta teza potrivit careia dreptul la regres a asiguratorului intemeiat pe dispozitiile art. 22 din Legea nr. 136/1995 si art. 2210 Cod civil, ar fi una distincta si proprie intemeiata pe un drept material al acestuia izvorat din asigurare, ar insemna sa se ignore natura juridica a raspunderii persoanei vinovate fata de asigurator, intemeiata pe subrogatia reala, aceea de raspundere civila delictuala si nicidecum contractuala, asa cum gresit sustine intimatul-parat;
14.O astfel de concluzie – ca actiunea in regres intemeiata pe dispozitiile art. 22 din Legea nr. 136/1995 si art. 2210 Cod civil s-ar intemeia pe contractul de asigurare si ca i-ar fi aplicabil termenul special de prescriptie de 2 ani – nu poare fi primita, deoarece in primul rand fiind straina de conventia de asigurare, persoanei vatamate nu i se poate opune, iar in al 2-lea rand, persoana vatamata este chemata sa raspunda strict in relatiile cu raportul juridic delictual-art. 1349 Cod civil, in ipoteza intrunirii tuturor elementelor constitutive ale acestui tip de raspundere;
15.Pentru toate aspectele mentionate, Curtea considera ca dreptul la actiune in regres al asiguratorului care a indemnizat persoana pagubita in contra persoanei vinovata de producerea prejudiciului, este supus termenului general de prescriptie de 3 ani, potrivit dispozitiilor art. 3 alin 1 din Decretul nr. 167/1958, care incepe sa curga de la data efectuarii platii de catre asigurator, astfel cum a statuat I.C.C.J, Sectia _____________________. 3341/8.07.2003, iar nicidecum termenul special de prescriptie de 2 ani aplicabil in raporturile de asigurare, prevazut de art. 3 alin 2 din acelasi act normativ;
16.P___ decizia nr. 3341/8.07.2003 I.C.C.J a statuat ca: – dreptul asiguratorului la actiunea in regres impotriva tertului responsabil deriva din subrogarea in drepturile asiguratului in limita indemnizatiei platite si este valorificabil pe calea dreptului comun, nefiind vorba despre un raport juridic contractual, direct, intre asigurator si asigurat;
-asa fiind, subrogarea asiguratorilor in drepturile asiguratului sau pentru despagubiri, ca urmare a producerii unui prejudiciu in afara raporturilor de asigurare, are la baza un raport juridic delictual si nu unul contractual si, ca atare, nu trebuie confundata cu actiunea pe care o are asiguratorul impotriva propriului asigurat;
-asadar este aplicabil termenul general de prescriptie de 3 ani ce functioneaza in privinta tertelor persoane care au anumite drepturi si obligatii in afara raporturilor de asigurare, termen calculat de la data platii efective, deoarece numai de la aceasta data se poate considera ca asiguratorul a suferit o paguba, dreptul subiect al asiguratorului la despagubiri neexistand anterior efectuarii platii, caci el nu s-a nascut inainte de acest moment;
17.Cum, in cauza, plata efectiva a avut loc in luna mai 2014, iar actiunea in regres a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a Civila la data de 28.06.2016, inauntrul termenului general de prescriptie de 3 ani (care se implinea in mai 2017), Curtea in temeiul dispozitiilor art. 480 alin 2 Cod de procedura civila va admite apelul, va anula sentinta civila atacata si va trimite cauza spre rejudecarea fondului aceleiasi instante, ca urmare a respingerii exceptiei prescriptiei extinctive invocata de parat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

Admite apelul formulat de apelanta-reclamanta A________ R__________ A____ SA, JXXXXXXXXXXX, CUI R330904, P___ L_________ J_______ KPMG RESTRUCTURING SPRL, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr.69-71, parter, camera 25, sector 1, cu sediul ales la Cabinet de avocat A_____ N______ in Bucuresti, _______________________ nr. 83, sector 3, impotriva sentintei civile nr. 7062/07.11.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti sectia a VI-a civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul-parat O______ I__, cu domiciliul procesual ales la SCPA-A___ R__________ si Asociatii in Bucuresti, ____________________.44, ____________.1, ________________.
Anuleaza sentinta civila atacata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 08.05.2017.

Red.Jud. I.P.
Tehnored.A.A.
5 ex./24.05.2017
________________________>
Tribunalul Bucuresti-Sectia a-VI-a Civila
Judecator fond: M_______ V_______ G_____

sursa: www.rolii.ro