Activitati fiduciare

Avocatul si notarul pot desfasura activitati fiduciare potrivit art.776 din Codul civil:

(1)Orice persoana fizica sau juridica poate fi constituitor in contractul de fiducie.

(2)Pot avea calitatea de fiduciari in acest contract numai institutiile de credit, societatile de investitii si de administrare a investitiilor, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de asigurare si de reasigurare legal infiintate.

(3)De asemenea, pot avea calitatea de fiduciari notarii publici si avocatii, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

Potrivit art.3 din LEGEA nr.51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat:

(1)Activitatea avocatului se realizeaza prin:

  1. a) …………

g)activitati fiduciare constand in primirea in depozit, in numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, dupa incheierea procedurii succesorale sau a lichidarii, precum si plasarea si valorificarea acestora, in numele si pe seama clientului, activitati de administrare a fondurilor sau a valorilor in care acestea au fost plasate;

Vezi: Fiducia. Notiuni. Operatiuni fiduciare