Tag: Arhive succesiune - avocat Alin Paidiu

21 aprilie 2018

Imposibilitatea analizarii cauzelor de nulitate intr-un contract de donatie in cadrul motivelor de recurs formulate impotriva hotararii pronuntate dupa rejudecarea pricinii

Problemele de drept dezlegate prin decizia de casare nu mai pot fi reanalizate in cadrul motivelor de recurs formulate impotriva hotararii pronuntate dupa rejudecarea pricinii. Intrucat in prima instanta au fost chemati in judecata numai doi dintre mostenitorii partii contractante decedate si ca in etapa apelului nu pot fi introdusi in cauza ceilalti doi mostenitori ai decedatei, nu este posibila analiza pe fond a cauzelor de nulitate a contractelor invocate de reclamanti.

(mai mult…)


6 noiembrie 2016

Depasirea limitelor mandatului. Contract de cesiune parti sociale. Constatarea nulitatii absolute a Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor

by alin — Categories: civil, comercial, contracte, mosteniri, succesiuni, partaj, proprietate, SRL — Tags: , , , , , , , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Depasirea limitelor mandatului. Contract de cesiune parti sociale. Constatarea nulitatii absolute a Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor

R O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A V-A CIVILA

DECIZIE Nr. 366/2016

Sedinta publica de la 29 Februarie 2016

Completul compus din:

PRESEDINTE I_____ P______

JUDECATOR M____ S_______ C_____

GREFIER C______ L____

Pe rol judecarea apelurilor formulate de apelanta reclamanta C______ N___ L______ si de catre apelantii parati C______ P____, P______ C_______ G_____, P______ E__ M_______, ______________________ impotriva Sentintei civile nr. 3662/10.12.2014 pronuntata de Tribunalul I____, Sectia Civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXX.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns apelanta reclamanta, personal si asistata de avocat cu imputernicire avocatiala colectiva la fila 29 din dosar si apelantii parati, prin avocat T_______ A____ M______ cu imputernicire avocatiala la dosar.

Procedura de citare legal indeplinita. (mai mult…)


10 octombrie 2016

Contrazicerea existentei imprejurarii de fapt nu reprezinta motiv de recurs in sensul art.304 pct.9 C.pr.civ. (gresita interpretare sau aplicare a legii)

by alin — Categories: mosteniri, succesiuni, partaj iesire din indiviziune, proprietate — Tags: , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Contrazicerea existentei imprejurarii de fapt nu reprezinta motiv de recurs in sensul art.304 pct.9 C.pr.civ. (gresita interpretare sau aplicare a legii)

R O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE

Dosar nr.XXXXXXXXXXXXXX

(XXXXXXXX)

DECIZIA CIVILA NR.535

Sedinta publica de la 31.05.2016

Curtea constituita din :

PRESEDINTE – A____ P______ B______

JUDECATOR – C____ B_____ T________

JUDECATOR – M_______-G_______ R________

GREFIER – S_______ P____

* * * * * * * * * * *

Pe rol se afla pronuntarea recursului declarat de recurenta-reclamanta C_____ A____, impotriva deciziei civile nr.820 A din 03.03.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a Civila, in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul-reclamant si cu intimatii-parati S____ C_________ T_____, S____ M_____, S____ A________ D______, S____ S____, S____ A____, S____ C______ M_____, S____ P___ S________, S____ R_____, S____ L_____ M______ si S____ E____.

P______ are ca obiect – succesiune. (mai mult…)


24 iunie 2016

Dezbatere succesorala judiciara. Actiune in anularea certificatului de calitate de mostenitor si in nulitatea actelor subsecvente. Competenta teritoriala si materiala.

by alin — Categories: mosteniri, succesiuni — Tags: , , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Dezbatere succesorala judiciara. Actiune in anularea certificatului de calitate de mostenitor si in nulitatea actelor subsecvente. Competenta teritoriala si materiala.

Cum in cadrul dezbaterii succesorale judiciare si in stransa legatura cu capetele principale de cerere privind deschiderea succesiunii – constatarea calitatii de mostenitor si anularea certificatului de mostenitor – prin actiune s-a solicitat si anularea actelor subsecvente incheiate in baza certificatului de mostenitor contestat, competenta materiala a instantei este determinata de valoarea obiectului actelor subsecvente a caror anulare se solicita ca efect al posibilei anulari a certificatului de mostenitor indicat in cererea de chemare in judecata.

Prin urmare, avand in vedere ca actiunea dedusa judecatii este o cerere in materie de mostenire, iar valoarea obiectului actiunii, respectiv a contractelor de vanzare-cumparare ce ar putea fi desfiintate in cazul admiterii actiunii, depaseste suma indicata in cuprinsul dispozitiilor art. 94 alin. (1) lit. k) NCPC, in stabilirea competentei de solutionare a litigiului sunt incidente prevederile art. 118 NCPC, privind ultimul domiciliu al defunctului, coroborate cu cele ale art. 99 alin. 2 NCPC, potrivit carora criteriul valoric atrage competenta tribunalului, ca instanta „de grad mai inalt” raportat la cuantumul pretentiei deduse judecatii.

(mai mult…)


27 ianuarie 2015

Instanta de fond a admis in parte cererea principala, a dispus sistarea starii de indiviziune, a atribuit imobilul situat in Bucuresti, …. in indiviziune reclamantului-parat V .I.T si paratului V. L. in cote egale.

by alin — Categories: mosteniri, succesiuni, partaj iesire din indiviziune, proprietate — Tags: , , , , , , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Instanta de fond a admis in parte cererea principala, a dispus sistarea starii de indiviziune, a atribuit imobilul situat in Bucuresti, …. in indiviziune reclamantului-parat V .I.T si paratului V. L. in cote egale.

Instanta de fond a admis in parte cererea principala, a dispus sistarea starii de indiviziune, a atribuit imobilul situat in Bucuresti,  …. in indiviziune reclamantului-parat V .I.. T si paratului V. L. in cote egale.

(mai mult…)