Tag: rezolutiune Archives - avocat Alin Paidiu

12 May 2018

Rezolutiunea contractului sinalagmatic si conditia rezolutorie sunt categorii juridice care nu se confunda si nu se suprapun, chiar daca, prin invocarea ambelor, partea interesata tinde la desfiintarea contractului

by alin — Categories: civil, obligatii, raspundere contractuala, raspundere delictuala, vanzare cumparare — Tags: , , , , , , , , , , , , , , Comments Off on Rezolutiunea contractului sinalagmatic si conditia rezolutorie sunt categorii juridice care nu se confunda si nu se suprapun, chiar daca, prin invocarea ambelor, partea interesata tinde la desfiintarea contractului

Rezolutiunea contractului sinalagmatic si conditia rezolutorie sunt categorii juridice care nu se confunda si nu se suprapun, chiar daca, prin invocarea ambelor, partea interesata tinde la desfiintarea contractului. Noul Cod civil reglementeaza distinct cele doua categorii juridice, concluzia fiind ca neexecutarea unei obligatii de a face, asumata de catre debitor, nu constituie o conditie rezolutorie ci, sub rezerva indeplinirii si a celorlalte conditii, o cauza de rezolutiune a contractului (more…)


30 May 2016

Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare. Intreruperea termenului de prescriptie a dreptului material la actiune. Conditii si efecte

by alin — Categories: contracte, vanzare cumparare — Tags: , , , , , Comments Off on Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare. Intreruperea termenului de prescriptie a dreptului material la actiune. Conditii si efecte

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia a II-a civila

Decizia rezumata nr. 2410/2015

Decretul nr. 167/1958, art. 3 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. a)

  1. civ. din 1864, art. 969, art. 1039, art. 1041, art. 1546

Prin predarea posesiei bunului imobil ce face obiectul unui antecontract de vanzare-cumparare, dupa implinirea termenului la care s-a convenit incheierea contractului de vanzare-cumparare, promitentii-vanzatori au savarsit un act de recunoastere tacita a obligatiilor asumate prin contract si, in acest mod, in calitate de parti in folosul carora curge prescriptia, au renuntat la atitudinea de impotrivire sau de negare fata de titularul dreptului amenintat de prescriptie, ceea ce justifica producerea efectului intreruptiv al prescriptiei.  

Faptul predarii posesiei bunului se constituie intr-o cauza de intrerupere a termenului de prescriptie atat pentru exercitarea actiunii in pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare, cat si pentru exercitarea actiunii in rezolutiunea antecontractului de vanzare-cumparare, intrucat ambele actiuni dau nastere unui drept de aceeasi natura, respectiv dreptul de creanta.

Astfel, in conditiile in care promitenta-cumparatoare se afla in posesia bunului imobil ce face obiectul antecontractului de vanzare-cumparare si a contractului de construire, bun care nu a fost pretins de promitentii-vanzatori pe calea unei actiuni personale sau reale, termenul de prescriptie a dreptului material la actiunea in rezolutiunea actului incepe sa curga de la data la care promitenta-cumparatoare a aflat ca nu mai este posibila vanzarea. (more…)


24 April 2016

Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare. Neanalizarea de catre instanta a obligatiilor reciproce asumate de parti. Incidenta dispozitiilor art. 304 pct. 7 din Codul de procedura civila din 1865 Necercetarea corespunzatoare a fondului de catre instanta de apel

by alin — Categories: contracte, insolventa, vanzare cumparare — Tags: , , , , , , , , , , Comments Off on Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare. Neanalizarea de catre instanta a obligatiilor reciproce asumate de parti. Incidenta dispozitiilor art. 304 pct. 7 din Codul de procedura civila din 1865 Necercetarea corespunzatoare a fondului de catre instanta de apel

Rezolutiunea unei conventii sinalagmatice se intemeiaza atat pe principiul fortei obligatorii a contractului, cat si pe ideea de cauza si simultaneitate a executarii obligatiilor nascute din conventie. Inalta Curte a retinut ca instanta de apel a enumerat doar formal conditiile cerute de lege pentru a opera rezolutiunea, fara o analiza concreta si efectiva a obligatiilor reciproce asumate de parti si a gravitatii neexecutarii lor, ceea ce nu poate fundamenta solutia pronuntata de instanta, de confirmare a sentintei fondului in sensul respingerii actiunii in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare formulata de promitentul-cumparator. Prin urmare, in aceasta situatie, devin incidente dispozitiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ. (art. 488 alin. 1 pct. 6 NCPC), motivarea instantei de apel echivaland unei necercetari corespunzatoare a fondului, ceea ce conduce la casarea hotararii atacate ?i trimiterea cauzei spre rejudecare. (more…)


4 January 2016

Anularea contractului de vanzare cumparare

by alin — Categories: civil, comercial, contracte, vanzare cumparare — Tags: , , , , Comments Off on Anularea contractului de vanzare cumparare

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX (Numar intern 46/2015)

R O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A V-A CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 914/2015

Sedinta publica de la 02 Iunie 2015

Completul compus din:

PRESEDINTE P___ P______

Judecator E____-S_____ R____

Grefier E______-R_____ L____

**********

Pe rol fiind pronuntarea asupra apelului formulat de reclamanta S__ G____ MANAGEMENT SRL – J40/xxxxx/2003, CUI xxxxxxxx impotriva Sentintei civile nr.631/27.10.2014, pronuntata de Sectia Civila a Tribunalului Teleorman in dosarul nr.XXXXXXXXXXXX avand ca obiect nulitate act juridic , in contradictoriu cu intimata parata _________________ – JXXXXXXXXXXX, CUI xxxxxxxx.

Dezbaterile in apel au avut loc in cadrul sedintei publice din data de 26.05.2015, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera in baza art. 260 Cod de procedura civila si pentru a da partilor posibilitatea sa depuna concluzii sau note scrise, a amanat pronuntarea in cauza pentru data de astazi, 02.06.2015, cand a decis urmatoarele: (more…)


23 May 2015

Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare. Neformularea unei cereri de repunere in situatia anterioara. Consecinte

by alin — Categories: civil, practica judiciara, procedura civila — Tags: , , , , Comments Off on Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare. Neformularea unei cereri de repunere in situatia anterioara. Consecinte

Repunerea in situatia anterioara a partilor contractante, ca efect al dispunerii rezolutiunii judiciare, reprezinta o cerere distincta, de sine statatoare cu care trebuie sesizata instanta de judecata, in lipsa careia instanta nu poate aplica principiul restitutio in integrum.

In ipoteza in care instanta de judecata ar pronunta repunerea in situatia anterioara a partilor contractante, ca efect al admiterii cererii de rezolutiune judiciara, in lipsa unei solicitari exprese a reclamantului, s-ar infrange nu doar principiul disponibilitatii reglementat de art. 129 alin. (6) C. proc. civ., dar si principiul contradictorialitatii si al dreptului la aparare al partii adverse, care ar fi in imposibilitatea de a-si face aparari pe alte cereri decat cele care figureaza in petitul cererii de chemare in judecata. (more…)