Tag: Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 Archives - avocat Alin Paidiu

10 December 2015

Conventie de partaj succesoral intre sotul supravietuitor si copiii minori, reprezentati de un tutore.Calificare

by alin — Categories: familie, mosteniri, succesiuni, partaj bunuri comune, partaj iesire din indiviziune — Tags: , , , , Comments Off on Conventie de partaj succesoral intre sotul supravietuitor si copiii minori, reprezentati de un tutore.Calificare

Conventie de partaj succesoral intre sotul supravietuitor si copiii minori, reprezentati de un tutore.Calificare   

Conventie de partaj succesoral incheiate de tutorele unor copii minori in numele acestora constituie o masura privind exercitarea raspunderii parintesti, in sensul articolului 1 alineatul (1) litera (b) din acest regulament, care intra, asadar, in domeniul de aplicare al acestuia din urma, iar nu o masura privind succesiunile, in sensul articolului 1 alineatul (3) litera (f) din regulamentul mentionat, exclusa din domeniul de aplicare al acestuia. (more…)


6 October 2015

Recunoasterea unei hotarari straine prin care s-a incuviinat adoptia unui minor cetatean roman. Instanta competenta teritorial potrivit dispozitiilor Noului Cod de procedura civila

by alin — Categories: adoptie, familie — Tags: , , , , , , Comments Off on Recunoasterea unei hotarari straine prin care s-a incuviinat adoptia unui minor cetatean roman. Instanta competenta teritorial potrivit dispozitiilor Noului Cod de procedura civila

Cererea de recunoastere pe teritoriul Romaniei a unei hotarari judecatoresti pronuntate de Tribunalul pentru minori din Florenta (Italia), prin care s-a dispus aprobarea adoptiei minorului, cetatean roman, de catre un cetatean italian, in conditiile in care Regulamentul CE nr. 2201/2003 nu este aplicabil conform exceptarii exprese prevazute in hotararea privind adoptia, este supusa dispozitiilor dreptului comun, respectiv art. 1098 alin. (1) NCPC. Potrivit acestor dispozitii, cererea de recunoastere se rezolva pe cale principala de tribunalul in circumscriptia caruia isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul cel care a refuzat recunoasterea hotararii straine, in speta Tribunalul Buzau, ca urmare a refuzului recunoasterii hotararii de catre Primaria mun. Ramnicu-Sarat – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.

(more…)


21 January 2015

REGULAMENTUL (CE) NR. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000

by alin — Categories: divort/desfacere casatorie, familie — Tags: , Comments Off on REGULAMENTUL (CE) NR. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 61 litera (c) si articolul 67 alineatul (1),

avand in vedere propunerea Comisiei (1),

(1)JO C 203 E, 27.8.2002, p. 155.

avand in vedere avizul Parlamentului European (2),

(2)Aviz adoptat la 20 septembrie 2002 (nepublicat in Jurnalul Oficial pana la aceasta data).

avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European (3),

(3)JO C 61, 14.3.2003, p. 76.

intrucat: (more…)


16 April 2014

Casatorie incheiata intr-un stat membru al Uniunii Europene. Actiune de divort introdusa dupa intrarea in vigoare a Noului cod de procedura civila. Competenta de solutionare a cauzei

by alin — Categories: procedura civila — Tags: , , , , , , , Comments Off on Casatorie incheiata intr-un stat membru al Uniunii Europene. Actiune de divort introdusa dupa intrarea in vigoare a Noului cod de procedura civila. Competenta de solutionare a cauzei

          Dispozitiile art. 3 lit. b) teza I din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti, determina competenta internationala a instantelor judecatoresti din Romania in solutionarea actiunii de divort prin care partile, cetateni romani, solicita desfacerea casatoriei incheiata intr-un stat membru al Uniunii Europene.

            Iar, in ipoteza in care paratul nu are locuinta in tara, competenta teritoriala de solutionare a actiunii introdusa dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, apartine instantei de la domiciliul reclamantului, potrivit dispozitiilor art. 914 alin. (1).

  (more…)


25 October 2011

Reincredintare minor. Necompetenta generala a instantelor romane. Regulamentul CE nr. 2201/2003. Aplicare prioritara. Regimul invocarii exceptiei de necompetenta

by alin — Categories: familie — Tags: , , , Comments Off on Reincredintare minor. Necompetenta generala a instantelor romane. Regulamentul CE nr. 2201/2003. Aplicare prioritara. Regimul invocarii exceptiei de necompetenta

Reincredintare minor. Necompetenta generala a instantelor romane. Regulamentul CE nr. 2201/2003. Aplicare prioritara. Regimul invocarii exceptiei de necompetenta

(Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 3178/R din 23 septembrie 2011)

In mod corect instanta acorda prioritate normei comunitare, respectiv Regulamentul CE 2201/2003, fata de orice alta norma interna, generala sau speciala, deoarece conform art. 148 alin. 2 din Constitutie, ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. (more…)