Tag: NCC Archives - avocat Alin Paidiu

9 January 2017

Teren apartinand fondului forestier. Proprietate publica. Actiune in revendicare. Calitatea procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor.

by alin — Categories: civil, drepturi reale, proprietate — Tags: , , , , , , , , Comments Off on Teren apartinand fondului forestier. Proprietate publica. Actiune in revendicare. Calitatea procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor.

Potrivit H.G. nr. 229/2009, Regia Nationala a Padurilor a fost creata ca institutie avand ca obiect de activitate apararea, conservarea si dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietatea statului, pe care il administreaza conform art. 2 lit. a) pct. 1 din  Regulamentul privind organizarea si functionarea Regiei Nationale a Padurilor, aceasta institutie, creata pentru a actiona in numele statului, ca un prepus al sau in domeniul silviculturii, are dreptul de a apara si asigura integritatea fondului forestier proprietatea statului, respectiv de a promova orice actiune in justitie pentru a recupera bunurile statului ce ii sunt date in administrare, respectiv terenurile forestiere.

            Astfel, in conditiile in care legea speciala confera un mandat special Regiei Nationale a Padurilor de a reprezenta interesele statului in domeniul silviculturii, obligatia de aparare si asigurare a integritatii fondului funciar, proprietate a statului, trebuie interpretata in sens larg, si anume ca Regia exercita in numele statului toate atributele dreptului de proprietate in legatura cu terenurile forestiere, dreptul de administrare neputand fi inteles in mod restrictiv, ca incluzand doar usus si fructus, ci ca drept real in integralitatea atributelor sale, incluzand deci si dreptul de dispozitie (abusus) asupra bunurilor proprietate publica din domeniul sau de activitate.

Prin urmare, dispozitiile speciale mentionate confera Regiei calitate procesuala activa in formularea actiunii in revendicare promovate pentru apararea si asigurarea integritatii fondului forestier proprietate a statului, cu scopul realizarii obiectului sau de activitate, actiune pe care a formulat-o nu in calitate de titular al dreptului real de proprietate asupra terenului cu vegetatie forestiera, ci in calitate de reprezentant al statului, in numele acestuia. (more…)


18 December 2016

Raspundere civila delictuala. Afirmatii calomnioase. Atingere adusa demnitatii, onorarei si reputatiei unei persoane. Fapta ilicita. Existenta unui prejudiciu moral.

by alin — Categories: civil, daune morale, obligatii, pretentii — Tags: , , , , , , , , , , , , Comments Off on Raspundere civila delictuala. Afirmatii calomnioase. Atingere adusa demnitatii, onorarei si reputatiei unei persoane. Fapta ilicita. Existenta unui prejudiciu moral.

In stabilirea existentei prejudiciului moral – definit in doctrina si in jurisprudenta ca orice atingere adusa uneia dintre prerogativele care constituie atributul personalitatii umane si care se manifesta prin suferinta fizica sau morala, pe care le resimte victima – trebuie luat in calcul caracterul si importanta valorilor nepatrimoniale, carora le-a fost cauzat prejudiciul, situatia personala a victimei, tinand cont de mediul social din care victima face parte, educatia, cultura, standardul de moralitate, personalitatea si psihologia victimei, circumstantele savarsirii faptei, statutul social, etc. Fiind vorba de lezarea unor valori fara continut economic si de protejarea unor drepturi  care intra, ca element al vietii private, in sfera art. 8 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului, dar si de valori aparate de Constitutie si de legile nationale, existenta prejudiciului este circumscrisa conditiei aprecierii rezonabile, pe o baza echitabila corespunzatoare a prejudiciului real si efectiv produs victimei.

              In ceea ce priveste proba prejudiciului moral, proba faptei ilicite este suficienta, urmand ca prejudiciul si raportul de cauzalitate sa fie prezumate, instantele urmand sa deduca producerea prejudiciului moral din simpla existenta a faptei ilicite de natura sa produca un asemenea prejudiciu si a imprejurarilor in care a fost savarsita, solutia fiind determinata de caracterul subiectiv, intern al prejudiciului moral, proba sa directa fiind practic imposibila

            Astfel, data fiind natura prejudiciului moral nu era necesar a se proba fara dubiu si fara echivoc imprejurarea ca ar fi fost deteriorata in vreun fel buna reputatie a reclamantului – persoana publica, cu o anumita notorietate si care se bucura de un anumit prestigiu – in contextul in care paratul, prin afirmatiile sale cu caracter scandalos si neadevarat, facute in cadrul unei campanii de denigrare desfasurata la un nivel foarte extins, pe posturi de televiziune si in presa, a produs o atingere semnificativa a valorilor ce definesc personalitate umana, ”atacul” atingand un anumit nivel de gravitate, apt a produce consecinte negative in plan moral victimei. (more…)


15 March 2015

Exercitarea caii de atac a recursului pe calea actiunii oblice. Lipsa legitimarii procesuale active. Inexistenta unei creante certe, lichide si exigibile.

by alin — Categories: actiune oblica, procedura civila — Tags: , , , , , , Comments Off on Exercitarea caii de atac a recursului pe calea actiunii oblice. Lipsa legitimarii procesuale active. Inexistenta unei creante certe, lichide si exigibile.

Exercitarea caii de atac a recursului pe calea actiunii oblice. Lipsa legitimarii procesuale active. Inexistenta unei creante certe, lichide si exigibile.

O forma procesuala particulara de manifestare a actiunii oblice trebuie considerata si exercitarea caii de atac, pentru ca altminteri, ar ramane iluzoriu demersul creditorului de realizare a creantei, daca acesta ar putea doar sa promoveze actiunea, subrogandu-se debitorului, iar nu si sa exercite caile de atac (care, ramase nevalorificate din cauza pasivitatii debitorului i-ar crea acestuia in mod artificial, o stare de insolvabilitate). (more…)


8 July 2011

Noul Cod civil de la 1 octombrie 2011

by alin — Categories: civil — Tags: , Comments Off on Noul Cod civil de la 1 octombrie 2011

TITLUL PRELIMINAR: Despre legea civila

CARTEA I: Despre persoane

CARTEA II: Despre familie

CARTEA III: Despre bunuri

CARTEA IV: Despre mostenire si liberalitati

CARTEA V: Despre obligatii

CARTEA VI: Despre prescriptia extinctiva, decaderea si calculul termenelor

CARTEA VII: Dispozitii de drept international privat.


8 July 2011

TITLUL PRELIMINAR: Despre legea civila

by alin — Categories: civil — Tags: , , Comments Off on TITLUL PRELIMINAR: Despre legea civila

TITLUL PRELIMINAR: Despre legea civila**)

**) Dispozitiile de punere in aplicare a titlului preliminar sunt cuprinse in art. 8 din Legea nr. 71/2011.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1: Izvoarele dreptului civil

(1)Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzantele si principiile generale ale dreptului.

(2)In cazurile neprevazute de lege se aplica uzantele, iar in lipsa acestora, dispozitiile legale privitoare la situatii asemanatoare, iar cand nu exista asemenea dispozitii, principiile generale ale dreptului.

(3)In materiile reglementate prin lege, uzantele se aplica numai in masura in care legea trimite in mod expres la acestea.

(4)Numai uzantele conforme ordinii publice si bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de drept. (more…)