Tag: Legea nr.31/1990 Archives - Page 2 of 2 - avocat Alin Paidiu

17 January 2015

Actiune in pretentii. Contract de cesiune a drepturilor litigioase incheiata intre societatea cu raspundere limitata si asociatul unic al acesteia. Consecinte

by alin — Categories: comercial — Tags: , , , Comments Off on Actiune in pretentii. Contract de cesiune a drepturilor litigioase incheiata intre societatea cu raspundere limitata si asociatul unic al acesteia. Consecinte

Cesionarul din contractul de cesiune de drepturi litigioase nu poate sa preia de la cedent decat creantele deduse judecatii, si, prin urmare, in ipoteza in care cealalta parte litiganta ridica pretentii proprii fata de cedentul de drepturi litigioase, de exemplu, prin formularea unei cereri reconventionale, cesionarul introdus in cauza ca urmare a intervenirii unui contract de vanzare de drepturi litigioase nu poate sa fie tras la raspundere pentru datoriile contractate de cedent, solutia fiind, sub aspect procedural, de respingere a pretentiilor invocate fata de cesionarul de drepturi litigioase, prin admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive, intrucat nu exista identitate intre partea care s-a obligat in raportul juridic dedus judecatii si partea fata de care a fost continuata judecata ca urmare a unei conventii de vanzare de drepturi litigioase.
(more…)


28 November 2013

Actiune formulata impotriva unei agentii bancare. Lipsa capacitatii procesuale de folosinta

by alin — Categories: comercial, practica judiciara, societati comerciale, SRL — Tags: , , , , , , , Comments Off on Actiune formulata impotriva unei agentii bancare. Lipsa capacitatii procesuale de folosinta

Capacitatea procesuala de folosinta reprezinta alaturi de capacitatea procesuala de exercitiu o conditie de exercitiu a actiunii civile in lipsa careia procesul civil nu poate fi inceput sau continuat.

O agentie infiintata de o institutie bancara, conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, nu poate fi titulara de drepturi ?i obligatii intrucat este o entitate lipsita de personalitate juridica. Raporturile de subordonare in care se afla agentia fata de societatea mama determina  obligatia agentiei de a incheia acte juridice numai in numele societatii mama, doar aceasta din urma avand,  capacitate procesuala ca titular de drepturi ?i obligatii. (more…)


4 October 2012

Conditiile cesiunii partilor sociale

by alin — Categories: comercial, societati comerciale, SRL — Tags: , , , Comments Off on Conditiile cesiunii partilor sociale

Art. 202

(1)Partile sociale pot fi transmise intre asociati.

(2)Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.

(21)Hotararea adunarii asociatilor, adoptata in conditiile alin. (2), se depune in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionata in registru ?i publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. (more…)


1 October 2012

Decizia nr. 713 din 15 februarie 2012 – Revocare administrator. Actiune in constatarea nulitatii absolute a hotararii AGA formulata de administrator. Conditii de admisibilitate

by alin — Categories: comercial, societati comerciale — Tags: , , , , , Comments Off on Decizia nr. 713 din 15 februarie 2012 – Revocare administrator. Actiune in constatarea nulitatii absolute a hotararii AGA formulata de administrator. Conditii de admisibilitate

Prin sentinta civila nr. 608/CC/2010, Tribunalul Brasov, Sectia comerciala si de contencios administrativ, a respins exceptia inadmisibilitatii formularii actiunii. (more…)


25 February 2011

Contract de asociere in participatiune. Cerere de excludere a asociatului. Admisibilitate

by alin — Categories: comercial, societati comerciale — Tags: , , Comments Off on Contract de asociere in participatiune. Cerere de excludere a asociatului. Admisibilitate

Legea nr. 31/1990, art. 222 alin. (1) lit. a)

C. com., art. 251-urm.

Sectia comerciala, Decizia nr. 132 din 13 ianuarie 2011

Prin cererea formulata si inregistrata la 21 aprilie 2009, reclamanta SC B.S.D.G. SRL Navodari a chemat-o in judecata pe parata S.N., pentru ca prin hotararea ce urma sa o pronunte instanta de judecata sa dispuna excluderea din societatea SC B.S.D.G. SRL Navodari a asociatului N.S. urmand ca partile sociale, respectiv participarea la beneficii si pierderi a asociatului, sa se imparta intre ceilalti asociati – R.S., S.C., R.B.R., cu cheltuieli de judecata. (more…)


16 November 2009

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta.

by alin — Categories: comercial, societati comerciale, SRL — Tags: , , , , Comments Off on Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta.

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta. 

Dispozitiile art.117 alin.6 din LSC, potrivit carora termenul de intrunire in AGA nu poate fi mai scurt de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, au un caracter imperativ, asa incat prin actul constitutiv actionarii nu pot stabili un termen mai scurt de 30 de zile deoarece aceasta ar echivala cu o eludare a  Legii nr.31/1990. (more…)