Tag: Legea nr.31/1990 Archives - avocat Alin Paidiu

7 February 2016

Cerere de autorizare a convocarii adunarii generale a asociatilor formulata in temeiul art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Natura necontencioasa a cererii. Consecinte

by alin — Categories: comercial, societati comerciale — Tags: , , , , , , , Comments Off on Cerere de autorizare a convocarii adunarii generale a asociatilor formulata in temeiul art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Natura necontencioasa a cererii. Consecinte

Potrivit dispozitiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, in cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul, nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta prevazuta la art. 123 alin. (2), data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

Intrucat scopul cererii de autorizare a convocarii adunarii generale a asociatilor nu tinde la stabilirea unui drept potrivnic fa?a de o alta persoana, ci concorda cu domeniul cererilor necontencioase definit de art. 331 C. proc. civ., rezulta ca aceasta cerere trebuie solutionata in prima instanta printr-o incheiere, potrivit art. 336 C. proc. civ., impotriva solutiei tribunalului putandu-se promova numai calea de atac a recursului.

(more…)


25 October 2015

Limitele dreptului de reprezentare al administratorilor. Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui contract de ipoteca incheiat de unul dintre administratorii societatii. Invocarea lipsei consimtamantului. Conditii si efecte

by alin — Categories: comercial, societati comerciale, SRL — Tags: , , , , , , , , , Comments Off on Limitele dreptului de reprezentare al administratorilor. Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui contract de ipoteca incheiat de unul dintre administratorii societatii. Invocarea lipsei consimtamantului. Conditii si efecte

In conformitate cu dispozitiile art. 701 din Legea nr. 31/1990, actele de dispozitie asupra bunurilor societatii se incheie de catre reprezentantii legali in temeiul puterilor conferite, dupa caz, prin lege sau actul constitutiv sau hotararile organelor statutare, nefiind necesara o procura speciala ?i neimpunand-se ca procura sa imbrace forma autentica nici chiar in acele situatii in care, potrivit legii, actele de dispozitie se incheie in mod obligatoriu in forma autentica. In speta, la incheierea unui contract de ipoteca, societatea a fost reprezentata doar de catre unul dintre administratori, aceasta reprezentare respectand dispozitiile Legii nr. 31/1990 si actul constitutiv, administratorii putand lucra atat impreuna, cat ?i separat. Inalta Curte a retinut ca, potrivit legii si actului constitutiv, nu era necesara hotararea adunarii generale a asociatilor ori a celuilalt administrator, ceea ce echivaleaza cu existenta consimtamantului la incheierea actului. (more…)


16 October 2015

Societate pe actiuni. Expirarea mandatului administratorului. Incidenta prevederilor Codului civil referitoare la mandat. Consecinte

by alin — Categories: comercial, societati comerciale — Tags: , , , , , , , , , Comments Off on Societate pe actiuni. Expirarea mandatului administratorului. Incidenta prevederilor Codului civil referitoare la mandat. Consecinte

In conformitate cu dispozitiile art. 72 din Legea nr. 31/1990, obligatiile si raspunderea administratorului sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat, iar potrivit art. 15541555 C. civ., incetarea mandatelor administratorilor sociali anteriori nu poate interveni decat in caz de revocare sau de numire a unor noi mandatari. Prin urmare, expirarea mandatului administratorului societatii pe actiuni nu conduce la pierderea calitatii de a mai reprezenta in mod legal societatea, in conditiile in care contractul de mandat poate inceta prin revocarea mandatului de catre mandant, prin renuntarea mandatarului la mandat sau insolventa mandantului/mandatarului. Inalta Curte a mai aratat ca, in cazul in care actionarii societatii nu au revocat administratorul sau nu au numit alti administratori, se considera ca acesta va continua sa reprezinte societatea pana la numirea altui administrator, avand in vedere ca legea trebuie interpretata in sensul producerii de efecte juridice, interesele bunei administrari a unei societati pe actiuni reclamand efectuarea oricaror actiuni care necesita protejarea acestora. (Decizia nr. 920 din 25 martie 2015 pronuntata in recurs de Sectia a II-a civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie avand ca obiect constatare nulitate act)

(more…)


12 September 2015

Delegarea atributiilor de conducere ale societatii. Raspunderea solidara a administratorilor. Conditii si efecte

by alin — Categories: comercial, societati comerciale — Tags: , , , , , , , Comments Off on Delegarea atributiilor de conducere ale societatii. Raspunderea solidara a administratorilor. Conditii si efecte

Potrivit dispozitiilor art. 73 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990, administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Astfel, in cazul formularii de catre administratorul caruia i-au fost delegate atributiile de conducere ale societatii si fata de care s-a stabilit, in solutionarea laturii civile a procesului penal, raspunderea fata de societate, in baza art. 1551 din Legea nr. 31/1990, analiza instantei penale nefiind extinsa si la dispozitiile art. 73 alin. (1) lit. e) din aceeasi lege, a unor cereri de chemare in garantie a celorlalti membri ai consiliului de administratie, solidaritatea legala a acestora nu poate fi inlaturata prin aplicarea autoritatii de lucru judecat din hotararea penala, in solutionarea cererilor de chemare in garantie nefiind incidente dispozitiile art. 22 C. pr. pen.

(more…)


5 April 2015

Act aditional la actul constitutiv al societatii. Actiune in constatarea nulitatii absolute. Calitate procesuala activa. Conditii si efecte

by alin — Categories: comercial, societati comerciale — Tags: , , , Comments Off on Act aditional la actul constitutiv al societatii. Actiune in constatarea nulitatii absolute. Calitate procesuala activa. Conditii si efecte

Nulitatea unui act juridic poate fi constatata daca se invoca motive de nulitate legate de actul respectiv si care ii afecteaza in mod fundamental existenta.

In cazul in care motivele de nulitate invocate intr-o actiune in constatarea nulitatii absolute a unui act aditional la actul constitutiv al societatii nu sunt legate de modalitatea in care a fost incheiat actul respectiv, ci se refera la modalitatea in care a fost adoptata hotararea adunarii generale a asociatilor care a stat la baza acestuia, este corecta solutionarea cauzei in temeiul exceptiei lipsei calitatii procesuale active, prin raportare la lipsa interesului nascut si actual al reclamantei in promovarea actiunii, in conditiile in care hotararea AGA nu a fost contestata in justitie.

  (more…)