Tag: dobanda Archives - avocat Alin Paidiu

12 June 2018

In cazul raspunderii civile delictuale, dobanda curge de drept, de la data producerii faptei ilicite

by alin — Categories: accident auto, auto, daune morale, obligatii — Tags: , Comments Off on In cazul raspunderii civile delictuale, dobanda curge de drept, de la data producerii faptei ilicite

In cazul raspunderii civile delictuale, dobanda curge de drept, de la data producerii faptei ilicite

Potrivit art. 1381 alin. (2) si (3) coroborat cu art. 1535 alin. (1) din Codul civil, in cazul raspunderii civile delictuale, dobanda curge de drept, de la data producerii faptei ilicite, iar nu de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care au fost stabilite despagubirile civile. Astfel ca, in privinta repararii prejudiciului produs printr-un accident de circulatie trebuie avut in vedere principiul repararii integrale a prejudiciului, or, acest prejudiciu s-a produs in patrimoniul persoanei pagubite la data producerii accidentului si trebuie reparat chiar cu incepere de la aceasta data.
(more…)


16 July 2017

Acordarea de dobanzi contribuabililor in cazul creantelor rezultate din anularea unui act administrativ fiscal. Data de la care sunt datorate.

by alin — Categories: comercial, fiscal, societati comerciale, SRL — Tags: , , , , , , , Comments Off on Acordarea de dobanzi contribuabililor in cazul creantelor rezultate din anularea unui act administrativ fiscal. Data de la care sunt datorate.

In considerarea principiilor ce se degaja din jurisprudenta CJUE si  in raport cu cele statuate prin Decizia nr. 694/2015 a Curtii Constitutionale, dobanda datorata de stat contribuabilului pentru o suma incasata necuvenit se calculeaza de la data incasarii respectivei sume iar nu de la data expirarii termenului de solutionare a cererii de restituire, fara a distinge intre situatia in care norma incalcata prin incasarea sumei nedatorate este una apartinand dreptului Uniunii Europene sau una apartinand dreptului intern. (more…)


6 November 2016

Restituirea sumelor remise in baza platii nedatorate

Atunci cand creditorul obligatiei de a primi o suma de bani primeste, in mod intentionat, mai mult decat i se datora, trebuie sa restituie suma ca urmare a platii nedatorate si, in plus, va oferi si dobanda aferenta. Astfel, in speta este vorba despre o plata nedatorata, ce se incadreaza pe deplin in prevederile art. 1341 alin. (1) C. civ., aceasta insemnand ca reclamanta, care a facut o plata nedatorata, are dreptul la restituirea sumei ce a fost platita nedatorat. Faptul ca reclamanta a platit in baza unui contract, dar a platit mai mult decat datora, nu inseamna ca poate fi vorba despre o obligatie naturala, ci, pur si simplu, despre o plata nedatorata, situatia din speta incadrandu-se pe deplin in prevederile art. 1341 alin. (1) C. civ., neputand fi vorba nici de o liberalitate, asa cum sustine recurenta parata, sau o gestiune de afaceri, pentru a fi aplicabile dispozitiile art. 1341 alin. (2) C. civ.

(more…)


25 May 2016

Actiune in raspundere civila delictuala. Principiul repararii integrale a prejudiciului. Cumulul intre dobanda si actualizarea sumei cu rata inflatiei.

by alin — Categories: civil, obligatii — Tags: , , , , , , , Comments Off on Actiune in raspundere civila delictuala. Principiul repararii integrale a prejudiciului. Cumulul intre dobanda si actualizarea sumei cu rata inflatiei.

 R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia a II-a civila

Decizia rezumata nr. 2061 /2015

  1. civ. din 1864, art. 998, art. 999, art. 1084
  2. proc. civ. din 1865, art. 3711 alin. (3)

Din economia dispozitiilor art. 1084 C. civ. reiese ca, pentru repararea prejudiciului suferit, creditorului i se cuvin daune-interese constand atat in actualizarea sumei executate cu rata inflatiei damnum emergens, cat si la dobanda legala, lucrum cessans.

Avand in vedere ca natura juridica a dobanzii este diferita de natura juridica a actualizarii obligatiei cu rata inflatiei, prima reprezentand o sanctiune sub forma daunelor moratorii pentru neexecutarea obligatiei de plata, iar cea de a doua, valoarea reala a obligatiei banesti la data efectuarii platii, respectiv daune compensatorii, este admisibil cumulul acestora, neputandu-se vorbi, deci, despre o dubla reparatie care sa reprezinte o imbogatire fara justa cauza a creditorului.

In consecinta, este legal cumulul actualizarii sumei executate cu dobanda legala deoarece numai prin aceasta modalitate se asigura respectarea principiului repararii integrale a prejudiciului consacrat de art. 1084 C. civ.

(more…)