Tag: DIRECTIVA 2008/48/CE Archives - avocat Alin Paidiu

25 May 2016

instanta nationala este obligata sa examineze din oficiu respectarea normelor dreptului Uniunii in materia protectiei consumatorilor si in cazul procedurilor de insolventa

by alin — Categories: clauze abuzive, insolventa — Tags: , , , , , , Comments Off on instanta nationala este obligata sa examineze din oficiu respectarea normelor dreptului Uniunii in materia protectiei consumatorilor si in cazul procedurilor de insolventa

HOTARAREA CURTII (Camera a treia)

21 aprilie 2016(*)

„Trimitere preliminara – Directiva 93/13/CEE – Articolul 7 – Norme nationale care reglementeaza procedura insolventei – Datorii provenind dintr?un contract de credit de consum – Cale de atac jurisdictionala efectiva – Punctul 1 litera (e) din anexa – Caracter disproportionat al sumei compensatiei – Directiva 2008/48/CE – Articolul 3 litera (l) – Valoarea totala a creditului – Punctul I din anexa I – Valoarea tragerii – Calculul dobanzii anuale efective – Articolul 10 alineatul (2) – Obligatia de informare – Examinare din oficiu – Sanctiune”

In cauza C?377/14,

avand ca obiect o cerere de decizie preliminara formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Krajský soud v Praze (Curtea Regionala din Praga, Republica Ceha), prin decizia din 24 iunie 2014, primita de Curte la 7 august 2014, in procedura (more…)


14 January 2014

DIRECTIVA 2008/48/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori si de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului

by alin — Categories: clauze abuzive — Tags: Comments Off on DIRECTIVA 2008/48/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori si de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului

DIRECTIVA 2008/48/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I A CONSILIULUI
din 23 aprilie 2008
privind contractele de credit pentru consumatori ?i de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului

 DIRECTIVE
DIRECTIVA 2008/48/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I A CONSILIULUI
din 23 aprilie 2008
privind contractele de credit pentru consumatori ?i de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului
PARLAMENTUL EUROPEAN ?I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunit??ii Europene, în special articolul 95, având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul Comitetului Economic ?i Social European (1), hot?rând în conformitate cu procedura prev?zut? la articolul 251 din tratat (2), întrucât:

http://www.eccromania.ro/media/pdf/directive_ce_48_din_2008_credit_consum.pdf

 

(more…)