Tag: Decretul nr. 167/1958 Archives - avocat Alin Paidiu

31 March 2017

Accident auto. Momentul curgerii termenului de prescriptie in cazul unui accident de circulatie

by alin — Categories: accident auto, asigurari, auto, pretentii — Tags: , , , , , , , , , Comments Off on Accident auto. Momentul curgerii termenului de prescriptie in cazul unui accident de circulatie

Accident auto. Momentul curgerii termenului de prescriptie in cazul unui accident de circulatie

In cazul unui accident de circulatie, faptul cauzator de prejudicii, persoana faptuitorului si existenta prejudiciului au fost cunoscute inca de la momentul producerii accidentului, respectiv decesului uneia dintre persoanele aflate in autovehicul, iar din acest moment incepe sa curga si termenul prescriptiei extinctive. Faptul ca partile s-au constituit ca parte civila in procesul penal nu produce efect intreruptiv, intrucat aceasta a fost respinsa ca tardiva, iar conditia efectului intreruptiv este ca cererea sa fie admisa (more…)


4 January 2016

Conditii. Intreruperea cursului prescriptiei prin recunoasterea creantei

by alin — Categories: civil, comercial, contracte, societati comerciale — Tags: , , , , , , Comments Off on Conditii. Intreruperea cursului prescriptiei prin recunoasterea creantei

Un act de recunoastere a creantei, care produce efecte juridice, trebuie sa provina de la administratorul statutar, intrucat acesta este abilitat sa exprime vointa societatii, iar nu de la un prepus al acesteia.

Nu constituie un act de recunoastere a creantei actul material prin care se comunica cifre citite din registrul comercial al societatii de catre o persoana din cadrul departamentului de contabilitate, care nu are dreptul de a manifesta vointa societara, in lipsa unei imputerniciri exprese, si, ca atare, in aceasta situatie, nu este incident art. 16 din Decretul nr. 167/1958 pentru a se considera ca termenul prescriptiei a fost intrerupt. (more…)


20 May 2014

Contract de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil. Contestatie impotriva procesului-verbal de control. Efecte cu privire la termenul de prescriptie a dreptului la actiunea in pretentii

by alin — Categories: civil, practica judiciara — Tags: , Comments Off on Contract de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil. Contestatie impotriva procesului-verbal de control. Efecte cu privire la termenul de prescriptie a dreptului la actiunea in pretentii

Potrivit dispozitiilor art. 8 din Decretul nr. 167/1958, in cazul actiunii in raspundere pentru paguba cauzata prin fapta ilicita, extracontractuala sau contractuala, dupa caz si in cazurile asimilate, prescriptia incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea.

In cazul formularii unei contestatii impotriva procesului-verbal de control al institutiei finantatoare prin care s-au constatat platile nelegale facute in temeiul unui contract de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil, termenul de prescriptie a dreptului la actiunea in pretentii avand ca obiect acest contract incepe sa curga de la data solutionarii irevocabile a contestatiei, moment la care reclamantul a cunoscut efectiv intinderea pagubei, fiind aplicabile, astfel, dispozitiile art. 8 din Decretul nr. 167/1958. (more…)


9 May 2014

Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4333 din 5 decembrie 2013 Actiune in pretentii. Existenta a doua raporturi juridice distincte, cu succesiune diferita in timp. Efecte cu privire la prescriptia dreptului la actiune

by alin — Categories: civil, practica judiciara — Tags: , , , , , Comments Off on Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4333 din 5 decembrie 2013 Actiune in pretentii. Existenta a doua raporturi juridice distincte, cu succesiune diferita in timp. Efecte cu privire la prescriptia dreptului la actiune

Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4333 din 5 decembrie 2013

In cazul in care pretentiile reclamantei decurg din doua raporturi juridice distincte, cu succesiune diferita in timp, unul intemeiat pe raspunderea civila contractuala si celalalt pe raspunderea civila delictuala, cel de-al doilea raport fiind conditionat de existenta primului, este exclusa posibilitatea nasterii concomitente a dreptului la actiunea in raspunderea contractuala si a dreptului la actiunea in raspundere civila delictuala, prescriptia incepând sa curga de la termene diferite, potrivit art. 7 alin. (1) si art. 8 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958.  

 Nota : Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva a fost abrogat de Legea nr. 71/2011 la data de 1 octombrie 2011.

La data de 15.06.2011, prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Vaslui, reclamanta SC M. SA Vaslui prin (more…)


12 December 2013

Solutionarea cauzei prin admiterea exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune. Invocarea in recurs a unor critici ce vizeaza netemeinicia hotararii atacate. Incidenta art. 3021 lit. c) C. proc. civ.

by alin — Categories: civil, practica judiciara, procedura civila — Tags: , , , , , , Comments Off on Solutionarea cauzei prin admiterea exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune. Invocarea in recurs a unor critici ce vizeaza netemeinicia hotararii atacate. Incidenta art. 3021 lit. c) C. proc. civ.

Exceptia prescriptiei extinctive nu este o exceptie de procedura care sa permita o constatare a unei eventuale incalcari a formelor de procedura incadrabila in art. 304 pct. 5 C. proc. civ., ci este o exceptie de fond care presupune administrarea unui probatoriu in dovedirea ei. (more…)