Tag: Arhive contract de asigurare - avocat Alin Paidiu

29 octombrie 2017

Indicarea gresita in dispozitiv a termenului de exercitare a apelului. Consecinte

by alin — Categories: accident auto, apel, asigurari, auto, civil, obligatii, pretentii, procedura civila, raspundere contractuala, raspundere delictuala — Tags: , , , , , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Indicarea gresita in dispozitiv a termenului de exercitare a apelului. Consecinte

Potrivit principiului legalitatii caii de atac, hotararea judecatoreasca este supusa numai cailor de atac prevazute de lege, in conditiile si termenele prevazute de aceasta.

Mentiunea inexacta din dispozitivul sentintei apelate cu privire la termenul in care poate fi promovata calea de atac a apelului nu deschide partii dreptul de a exercita apelul intr-un alt termen decat cel prevazut de art. 284 alin. (1) C. proc. civ.

Chiar daca mentiunea gresita din dispozitiv ar fi putut constitui motiv ce a impiedicat partea sa promoveze calea de atac in termenul legal, nu se poate invoca gresita aplicare, de catre instanta de prim control judiciar, a prevederilor art. 103 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ. daca partea nu a formulat cerere de repunere in termen, in conditiile art. 103 alin. (2) C. proc. civ.

Prin urmare, aplicand sanctiunea decaderii partii din dreptul de a exercita calea de atac, instanta de apel a facut o corecta aplicare a prevederilor art. 103 alin. (1) teza I raportat la art. 284 alin. (1) C. proc. civ. (mai mult…)


26 martie 2017

Omiterea informarii asiguratorul despre producerea riscului asigurat nu exonereaza asiguratorul de obligatia de plata a despagubirilor

by alin — Categories: asigurari, civil, contracte, pretentii, raspundere contractuala, raspundere delictuala — Tags: , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Omiterea informarii asiguratorul despre producerea riscului asigurat nu exonereaza asiguratorul de obligatia de plata a despagubirilor

Noul Cod civil, art. 1269, art. 1270

Clauza dintr-un contract de asigurare prin care partile au prevazut faptul ca asiguratul are obligatia sa reclame evenimentul cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data producerii riscului asigurat, asiguratorul avand dreptul sa refuze plata despagubirii daca din cauza nerespectarii acestor prevederi nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat sau marimea si intinderea pagubei, nu exonereaza asiguratorul de obligatia de plata a despagubirilor, fiind nelegala solutia instantelor inferioare de respingere a actiunii in despagubire formulata de asigurat, in conditiile in care asiguratorul nu a dovedit ca nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat sau marimea si intinderea pagubei, sarcina probei revenindu-i acestuia. (mai mult…)


3 aprilie 2016

Gresita aplicare a dispozitiilor privind forta obligatorie a contractelor

by alin — Categories: asigurari, auto, pretentii — Tags: , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Gresita aplicare a dispozitiilor privind forta obligatorie a contractelor

A fost interpretata si aplicata gresit clauza dintr-un contract de asigurare referitoare la modul de stabilire a valorii despagubirilor pentru autovehiculul avariat, in sensul ca instanta nu a tinut seama de toate elementele convenite de parti sub aspectul modului de calcul al despagubirilor.  (mai mult…)


7 decembrie 2014

Malpraxis. Raspunderea asiguratorului institutiei medicale. Conditii si efecte

by alin — Categories: asigurari, obligatii — Tags: , , , Comentariile sunt închise pentru Malpraxis. Raspunderea asiguratorului institutiei medicale. Conditii si efecte

 

Din economia dispozitiilor art. 656 din Legea nr. 95/2006 reiese faptul ca personalul medical are obligatia incheierii unei asigurari de malpraxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala pentru prejudicii cauzate prin actul medical, conditie obligatorie pentru angajare.

Atata vreme cat legea romana reglementeaza in mod expres asigurarea de malpraxis a personalului medical ca o forma de asigurare distincta in sarcina acestuia, incheiata in mod individual, distincta de orice forma de asigurare incheiata de catre institutia medicala angajatoare – care vizeaza prejudiciile produse ca urmare a unor evenimente care au legatura cu activitatea desfasurata de institutie si a carei raspundere civila poate fi angajata in oricare dintre formele prevazute de art. 1000 C. civ. -, este evident ca in obiectul contractului de asigurare incheiat intre unitatea medicala si asigurator nu este inclusa si asigurarea pentru malpraxis si, ca atare, asiguratorul institutiei medicale nu raspunde pentru prejudiciile cauzate de medici in indeplinirea actului medical. (mai mult…)