Tag: contencios administrativ si fiscal Archives - avocat Alin Paidiu

2 January 2018

Competenta materiala in cazul unei actiuni in pretentii vs. institutie publica

Actiunile patrimoniale, avand ca obiect obligarea unei institutii publice la plata unei sume de bani sunt de competenta instantei de drept comun, atunci cand nu se solicita si anularea unui act nelegal, nu se cere cenzurarea refuzului de a emite un act administrativ, ori nu au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea unui contract administrativ. Raportul juridic care a condus la sesizarea instantei nu este unul de drept public, ci unul de drept comun, actiunea reclamantului avand ca obiect plata unor sume, astfel incat solutionarea unei astfel de cereri intra in competenta jurisdictiei de drept comun si nu a celei de contencios administrativ. (more…)


30 January 2016

Conditii pentru determinarea naturii administrative a unui contract

In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) teza a ll-a din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exista doua conditionari pentru ca un contract sa poata fi considerat de natura administrativa. O prima conditionare este aceea ca respectivul contract sa emane de la o autoritate publica, sau, in conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. b) teza a ll-a din Legea nr. 544/2004, de la o persoana juridica de drept privat care actioneaza in regim de putere publica, iar a doua conditionare are in vedere ca obiectul contractelor sa se refere la punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice si achizitiile publice. In speta, fiind in discutie caracterul administrativ al unui contract de marketing incheiat de SN Aeroport International Timisoara T.V. SA, Inalta Curte a retinut ca niciuna din conditionarile mentionate anterior nu este indeplinita. Astfel, in speta, paratul, care este o persoana juridica de drept privat, nu a actionat in regim de putere publica, deoarece contractul respectiv nu s-a incheiat in legatura cu executarea unui serviciu de interes public, pentru a putea fi considerat ca este, in acest caz, asimilat autoritatii publice. De asemenea, contractul criticat nu vizeaza nici bunuri proprietate publica, nici lucrari de interes public, nici servicii sau achizitii publice, ci simple operatiuni comerciale, obisnuite in activitatea paratului, astfel ca respectivul contract nu este de natura administrativa. (more…)


30 September 2015

Respectarea principiului disponibilitatii

Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat ca prima instanta nu a incalcat principiul disponibilitatii atunci cand s-a pronuntat asupra capatului de cerere avand ca obiect anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate, in sensul respingerii acestuia, in conditiile in care din ”precizarea” la actiune invocata de recurenta nu rezulta cu claritate daca actul procesual de dispozitie constand in renuntarea la judecata cererii de anulare a certificatului de atestare a dreptului de proprietate apartine reclamantei, atat timp cat nu au fost inserate elementele de identificare ale reprezentantilor legali ai societatii si nici nu a fost prezentat un mandat special pentru renuntarea la judecata acordat avocatului desemnat in cauza. (more…)