Tag: competenta Archives - avocat Alin Paidiu

9 October 2016

Inadmisibilitatea recursului in cazul cererilor evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 lei, inclusiv

by alin — Categories: asigurari, comercial, contracte, prescriptie, pretentii — Tags: , , Comments Off on Inadmisibilitatea recursului in cazul cererilor evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 lei, inclusiv

Inadmisibilitatea recursului in cazul cererilor evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 lei, inclusiv

In cazul pricinilor avand un obiect cu valoare inferioara sumei de 1.000.000 lei, hotararea data in apel este definitiva si, prin urmare, nu poate fi atacata cu recurs. Astfel, conform art. 8 alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind N.C.P.C., astfel cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 62/2015, „in procesele pornite incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data de 31 decembrie 2016, nu sunt supuse recursului hotararile pronuntate (…) in alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 lei, inclusiv”. Mai mult, in temeiul art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., „sunt hotarari definitive, cele date in apel, fara drept de recurs, precum si cele neatacate cu recurs”. In speta este vorba despre o hotarare pronuntata de instanta de apel, avand un obiect cu valoare inferioara sumei de 1.000.000 lei, asadar, este definitiva si prin urmare, nu poate fi atacata cu recurs. Trebuie mentionat si art. 457 C. proc. civ., care reglementeaza principiul legalitatii caii de atac. In consecinta, o hotarare nu poate fi supusa decat cailor de atac prevazute de lege, astfel ca recursul este respins ca inadmisibil.

  (more…)


24 June 2016

Conflict negativ de competenta. Invocarea exceptiei necompetentei teritoriale. Conditii si efecte

by alin — Categories: civil, contracte, pretentii — Tags: , , , , , , , , Comments Off on Conflict negativ de competenta. Invocarea exceptiei necompetentei teritoriale. Conditii si efecte

Conform prevederilor art. 130 alin. (3) C. proc. civ., in cazul incalcarii normelor de competenta teritoriala, in afara de cea exclusiva, exceptia de necompetenta de ordine privata (relativa) poate fi invocata numai de catre parat si numai prin intampinare sau, daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante.

Prin urmare, instanta nu poate sa invoce din oficiu exceptia necompetentei teritoriale, intrucat, potrivit art. 129 alin. (3) C. proc. civ., necompetenta in aceasta situatie este de ordine privata, si nici reclamantul, deoarece art. 130 alin. (4) C. proc. civ. prevede ca, daca necompetenta nu este de ordine publica, partea care a facut cererea la o instanta necompetenta nu va putea cere declararea necompetentei. (more…)


17 April 2016

Cererea consumatorului de executare a unei clauze contractuale dintr-un contract incheiat cu un profesionist. Conflict negativ de competenta. Incidenta dispozitiilor art. 113 alin. (1) pct. 8 din Noul Cod de procedura civila

by alin — Categories: clauze abuzive, executare silita — Tags: , , , , , , , Comments Off on Cererea consumatorului de executare a unei clauze contractuale dintr-un contract incheiat cu un profesionist. Conflict negativ de competenta. Incidenta dispozitiilor art. 113 alin. (1) pct. 8 din Noul Cod de procedura civila

In cazul cererii consumatorului, de executare a unei clauze contractuale dintr-un contract incheiat cu un profesionist, clauza contractuala care, conform mentiunilor reclamantului, ii da dreptul acestuia de a i se restitui suma achitata cu titlu de pret, competenta este una alternativa, iar alegerea apartine reclamantului, potrivit art. 116 C. proc. civ. Fata de aceasta, in cauza sunt incidente prevederile art. 113 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., conform carora in afara de instantele prevazute la 107-112, mai sunt competente: instanta domiciliului consumatorului, in cererile avand ca obiect executarea, constatarea nulitatii absolute, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractului incheiat cu un profesionist sau in cererile avand ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor. (more…)


17 October 2014

Ordinul de protectie, LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

CAPITOLUL IV: Ordinul de protectie

Art. 23

(1)Persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre urmatoarele masuri – obligatii sau interdictii: (more…)


16 April 2014

Casatorie incheiata intr-un stat membru al Uniunii Europene. Actiune de divort introdusa dupa intrarea in vigoare a Noului cod de procedura civila. Competenta de solutionare a cauzei

by alin — Categories: procedura civila — Tags: , , , , , , , Comments Off on Casatorie incheiata intr-un stat membru al Uniunii Europene. Actiune de divort introdusa dupa intrarea in vigoare a Noului cod de procedura civila. Competenta de solutionare a cauzei

          Dispozitiile art. 3 lit. b) teza I din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti, determina competenta internationala a instantelor judecatoresti din Romania in solutionarea actiunii de divort prin care partile, cetateni romani, solicita desfacerea casatoriei incheiata intr-un stat membru al Uniunii Europene.

            Iar, in ipoteza in care paratul nu are locuinta in tara, competenta teritoriala de solutionare a actiunii introdusa dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, apartine instantei de la domiciliul reclamantului, potrivit dispozitiilor art. 914 alin. (1).

  (more…)