Tag: Arhive competenta materiala - avocat Alin Paidiu

2 ianuarie 2018

Competenta materiala in cazul unei actiuni in pretentii vs. institutie publica

Actiunile patrimoniale, avand ca obiect obligarea unei institutii publice la plata unei sume de bani sunt de competenta instantei de drept comun, atunci cand nu se solicita si anularea unui act nelegal, nu se cere cenzurarea refuzului de a emite un act administrativ, ori nu au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea unui contract administrativ. Raportul juridic care a condus la sesizarea instantei nu este unul de drept public, ci unul de drept comun, actiunea reclamantului avand ca obiect plata unor sume, astfel incat solutionarea unei astfel de cereri intra in competenta jurisdictiei de drept comun si nu a celei de contencios administrativ. (mai mult…)


24 iunie 2016

Dezbatere succesorala judiciara. Actiune in anularea certificatului de calitate de mostenitor si in nulitatea actelor subsecvente. Competenta teritoriala si materiala.

by alin — Categories: mosteniri, succesiuni — Tags: , , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Dezbatere succesorala judiciara. Actiune in anularea certificatului de calitate de mostenitor si in nulitatea actelor subsecvente. Competenta teritoriala si materiala.

Cum in cadrul dezbaterii succesorale judiciare si in stransa legatura cu capetele principale de cerere privind deschiderea succesiunii – constatarea calitatii de mostenitor si anularea certificatului de mostenitor – prin actiune s-a solicitat si anularea actelor subsecvente incheiate in baza certificatului de mostenitor contestat, competenta materiala a instantei este determinata de valoarea obiectului actelor subsecvente a caror anulare se solicita ca efect al posibilei anulari a certificatului de mostenitor indicat in cererea de chemare in judecata.

Prin urmare, avand in vedere ca actiunea dedusa judecatii este o cerere in materie de mostenire, iar valoarea obiectului actiunii, respectiv a contractelor de vanzare-cumparare ce ar putea fi desfiintate in cazul admiterii actiunii, depaseste suma indicata in cuprinsul dispozitiilor art. 94 alin. (1) lit. k) NCPC, in stabilirea competentei de solutionare a litigiului sunt incidente prevederile art. 118 NCPC, privind ultimul domiciliu al defunctului, coroborate cu cele ale art. 99 alin. 2 NCPC, potrivit carora criteriul valoric atrage competenta tribunalului, ca instanta „de grad mai inalt” raportat la cuantumul pretentiei deduse judecatii.

(mai mult…)


24 februarie 2016

Personalitatea juridica vs. capacitatea de drept administrativ

by alin — Categories: contencios administrativ — Tags: , , , , , Comentariile sunt închise pentru Personalitatea juridica vs. capacitatea de drept administrativ

In materia contenciosului administrativ nu prezinta relevanta personalitatea juridica a autoritatii publice, ci capacitatea ei de drept administrativ, respectiv aptitudinea de a emite acte administrative in exercitarea unor prerogative de putere publica ori a unui serviciu public, ce determina si eventuala calitate procesuala pasiva intr-un litigiu de contencios administrativ. Inalta Curte a re?inut ca, fiind vorba de un litigiu avand ca obiect anularea unui act administrativ emis de o autoritate regionala, competenta materiala a instantei de contencios administrativ se stabileste in functie de criteriul rangului organului emitent, neavand relevanta daca acesta are sau nu personalitate juridica, si, astfel, competen?a revine sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului. (mai mult…)


29 octombrie 2013

Stabilirea naturii juridice a unui litigiu are in vedere normele juridice aplicabile raporturilor dintre parti, si a competentei materiale in functie de izvorul dreptului de creanta dedus judecatii

by alin — Categories: civil, comercial, practica judiciara, procedura civila — Tags: , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Stabilirea naturii juridice a unui litigiu are in vedere normele juridice aplicabile raporturilor dintre parti, si a competentei materiale in functie de izvorul dreptului de creanta dedus judecatii

In cazul unui litigiu ce vizeaza o operatiune care se refera la raporturi nascute in regim de putere publica, in care dreptul de creanta dedus judecatii nu izvoraste dintr-un contract, ci din lege, competenta de solutionare a litigiului va apartine instantei de contencios administrativ.

Sectia  a II-a civila, Decizia nr. 347 din 31 ianuarie 2013 (mai mult…)