Tag: Arhive clauze abuzive - avocat Alin Paidiu

15 octombrie 2017

Interpretarea articolului 3 alineatul (1) si a articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii

by alin — Categories: CEDO, civil, clauze abuzive, comercial — Tags: , , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Interpretarea articolului 3 alineatul (1) si a articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii

Clauza potrivit careia imprumutul trebuie restituit in aceeasi moneda straina in care a fost contractat sa fie inteleasa de consumator atat pe plan formal si gramatical, cat si in ceea ce priveste efectele concrete ale acesteia, in sensul ca un consumator mediu, normal informat si suficient de atent si de avizat sa poata nu numai sa cunoasca posibilitatea aprecierii sau a deprecierii monedei straine in care a fost contractat imprumutul, ci si sa evalueze consecintele economice, potential semnificative, ale unei astfel de clauze asupra obligatiilor sale financiare (mai mult…)


11 martie 2017

Incompatibilitatea calitatii de fideiusor cu aceea de consumator in contractul de leasing

Garantul personal dintr-un contract de leasing financiar, fideiusorul, este tert calificat fata de contractul de leasing, astfel ca el nu are un raport juridic cu finantatorul si nu este consumatorul sau, precum utilizatorul, deci nu pot fi incidente prevederile Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori. Acesta este doar figura juridica data de obligatia de garantie personala, de substituire a utilizatorului in executarea obligatiei acestuia de plata a datoriilor sale fata de finantator, ceea ce nu-i confera calitatea de consumator in sensul definit de Legea nr. 193/2000. (mai mult…)


25 mai 2016

instanta nationala este obligata sa examineze din oficiu respectarea normelor dreptului Uniunii in materia protectiei consumatorilor si in cazul procedurilor de insolventa

by alin — Categories: clauze abuzive, insolventa — Tags: , , , , , , Comentariile sunt închise pentru instanta nationala este obligata sa examineze din oficiu respectarea normelor dreptului Uniunii in materia protectiei consumatorilor si in cazul procedurilor de insolventa

HOTARAREA CURTII (Camera a treia)

21 aprilie 2016(*)

„Trimitere preliminara – Directiva 93/13/CEE – Articolul 7 – Norme nationale care reglementeaza procedura insolventei – Datorii provenind dintr?un contract de credit de consum – Cale de atac jurisdictionala efectiva – Punctul 1 litera (e) din anexa – Caracter disproportionat al sumei compensatiei – Directiva 2008/48/CE – Articolul 3 litera (l) – Valoarea totala a creditului – Punctul I din anexa I – Valoarea tragerii – Calculul dobanzii anuale efective – Articolul 10 alineatul (2) – Obligatia de informare – Examinare din oficiu – Sanctiune”

In cauza C?377/14,

avand ca obiect o cerere de decizie preliminara formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Krajský soud v Praze (Curtea Regionala din Praga, Republica Ceha), prin decizia din 24 iunie 2014, primita de Curte la 7 august 2014, in procedura (mai mult…)


21 ianuarie 2016

Contract de credit. Efectele clauzei atributive de competenta

by alin — Categories: clauze abuzive, procedura civila — Tags: , , , Comentariile sunt închise pentru Contract de credit. Efectele clauzei atributive de competenta

In conditiile in care in contractul de credit ipotecar a fost inserata clauza potrivit careia, in cazul in care o solutie amiabila nu este posibila, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecatoresti competente, conform legii, aceasta clauza care ar contine prorogarea voluntara de competenta teritoriala in favoarea instantei de la sediul social al bancii, intruneste toate conditiile pentru a fi considerata abuziva, in acord cu interpretarea Directivei Consiliului nr. 93/13/CEE coroborata cu reglementarea Uniunii Europene aplicabila contractelor de credit de consum, cu precizarea ca in cauza a fost efectuata de catre instanta o analiza specifica unei cercetari judecatoresti. In consecinta, in speta, clauza atributiva de competenta nu este operanta, neaplicandu-se regula de drept comun, inscrisa in art. 107 alin. (1) Noul C. proc. civ., ci regula inscrisa in art. 113 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., astfel ca, Inalta Curte stabilit competenta in favoarea judecatoriei de la domiciliul consumatorului, careia i se va trimite dosarul in vederea solutionarii litigiului. (mai mult…)


25 iunie 2015

Contract de credit. Actiune in constatarea caracterului abuziv al unor clauze. Incidenta prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 193/2000. Consecinte

by alin — Categories: clauze abuzive — Tags: , , , Comentariile sunt închise pentru Contract de credit. Actiune in constatarea caracterului abuziv al unor clauze. Incidenta prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 193/2000. Consecinte

Caracterul negociat al unui contract de credit nu poate fi apreciat doar prin simpla semnare a contractului, deoarece partile nu se afla pe pozitii de egalitate, nici in ceea ce priveste cunostintele de specialitate, nici in ceea ce priveste puterea de negociere, banca fiind un profesionist care se ocupa cu acordarea de credite, iar consumatorii fiind simple persoane fizice care nu au avut posibilitatea sa negocieze, in cunostinta de cauza, contractul, ci doar   sa-l semneze sau nu.

Astfel, simpla informare a consumatorilor in legatura cu prevederile contractului nu echivaleaza, in nici un fel, cu negocierea contractului, in cazul contractelor de acest tip, jurisprudenta CJUE si a instantei supreme fiind in concordanta cu ideea ca acest tip de contracte, de adeziune, sunt prezumate a fi nenegociate, cat timp, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 193/2000, clauza a fost prestabilita unilateral de profesionist, fiind de datoria acestuia de a prezenta probe in sensul negocierii clauzei. (mai mult…)