Tag: clauza abuziva Archives - avocat Alin Paidiu

23 June 2016

Contract de leasing financiar incheiat intre doua societati. Actiune in constatarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale. Lipsa calitatii procesuale active

by alin — Categories: comercial — Tags: , , , , , , , Comments Off on Contract de leasing financiar incheiat intre doua societati. Actiune in constatarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale. Lipsa calitatii procesuale active

Potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, prin consumator se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane constituite in asociatii, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale industriale sau de productie, artizanale ori liberale.

O societate comerciala nu poate fi incadrata in categoria „consumator”, in sensul Legii nr. 193/2000 si al Directivei 93/13/CEE pentru a putea beneficia de protectia acestor dispozitii legale, astfel incât este corecta solutia instantei de admitere a exceptiei lipsei calitatii procesuale active a acesteia in formularea unei actiuni in constatarea caracterului abuziv al unei clauze dintr-un contract de leasing financiar.

(more…)


17 June 2016

Contract de credit. Caracterul abuziv al sintagmei „dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii”

by alin — Categories: clauze abuzive, comercial, contracte — Tags: , , , , , Comments Off on Contract de credit. Caracterul abuziv al sintagmei „dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii”

Continutul clauzei din contractul de credit care stabileste ca, dupa primele 12 luni de la incheierea acestuia, dobanda curenta este formata din dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii este abuziv, cu referire la sintagma „dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii” deoarece aceasta sintagma nu este exprimata intr-un limbaj usor inteligibil si nu permite consumatorului sa determine mecanismul prin care banca ar putea sa determine rata dobanzii, neexistand, explicitat, un mecanism de stabilire si de evolutie a acestei parti variabile a dobanzii, lasand, astfel, la liberul arbitru al bancii cuantumul partii variabile a dobanzii.

(more…)


21 November 2015

Limitele apelului

by alin — Categories: clauze abuzive, practica judiciara — Tags: , , , , Comments Off on Limitele apelului

In conformitate cu dispozitiile imperative ale art. 292 alin. (2) C. proc. civ., „in cazul in care apelul nu se motiveaza ori motivarea apelului nu cuprinde motive noi, instanta de apel se va pronunta, in fond, numai pe baza celor invocate la prima instanta”. Fata de aceste prevederi, daca motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul nu au fost invocate prin cererea de apel sau pana cel tarziu la prima zi de infatisare, astfel cum prevede art. 284 alin. 1 si 2 C. proc. civ., apelantul este decazut din acest drept, dar apelul nu va fi respins ca nemotivat sau rejudecarea cauzei dupa admiterea apelului nu va fi partiala (doar cu privire la capetele de cerere pentru care s-au invocat expres motive de apel), deoarece art. 292 C. proc. civ. permite partilor sa se foloseasca in fata instantei de apel de motivele invocate la prima instanta. Inalta Curte a mai precizat ca, in materia apelului, sanctiunea decaderii are eficienta deoarece daca apelantul nu a aratat in cererea de apel sau la prima zi de infatisare motivele de apel, nu va mai putea propune si sustine motive noi, care nu au fost avute in vedere la prima instanta. (Decizia nr. 721 din 4 martie 2015 pronuntata in recurs de Sectia a II-a civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie avand ca obiect constatare clauze abuzive)

(more…)


16 April 2015

Clauza abuziva – clauza privind dreptul bancii de a revizui rata dobanzii curente

by alin — Categories: comercial — Tags: , Comments Off on Clauza abuziva – clauza privind dreptul bancii de a revizui rata dobanzii curente

Reprezinta o clauza abuziva, clauza privind dreptul bancii de a revizui rata dobanzii curente in cazul intervenirii unor schimbari semnificative pe piata monetara, fara insa a fi enumerate expres care sunt aceste schimbari. Sub acest aspect, Inalta Curte a precizat ca „sintagma schimbari semnificative pe piata monetara se incadreaza, in mod clar, in prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, deoarece aceasta formulare nu surprinde, intr-un limbaj clar si usor inteligibil, mecanismul de revizuire a ratei dobanzii, acest mecanism fiind lasat la aprecierea unilaterala a bancii, care poate aprecia, potrivit propriilor interese, ce inseamna schimbari semnificative pe piata monetara si poate sa comunice consumatorului noua rata a dobanzii fara ca acesta sa se poata opune sau negocia, fiind evident ca se creeaza un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, in detrimentul consumatorilor, si contrar cerintelor bunei credinte”

  

(more…)


17 February 2015

Contract de credit. Actiune in constatarea nulitatii absolute a clauzei privind dobanda variabila. Conditii si efecte

by alin — Categories: clauze abuzive — Tags: , , , , , Comments Off on Contract de credit. Actiune in constatarea nulitatii absolute a clauzei privind dobanda variabila. Conditii si efecte

Clauzele unui contract bancar care se refera la pretul contractului trebuie redactate intr-un mod clar si inteligibil, astfel incat, consumatorul sa poata prevedea consecintele economice ale contractului semnat.

Este abuziva o astfel de clauza in cazul in care din felul in care este redactata nu se poate deduce, in mod clar si inteligibil, care va fi evolutia in timp a partii variabile a dobanzii pe care consumatorii trebuie sa o plateasca bancii, modul de redactare dand posibilitatea acesteia sa aprecieze, in mod unilateral, criteriile in functie de care va stabili aceasta componenta a dobanzii, creandu-se, astfel, un vadit dezechilibru intre drepturile si obligatiile partilor, in defavoarea consumatorilor. (more…)