Tag: cerere de autorizare a convocarii AGA Archives - avocat Alin Paidiu

7 February 2016

Cerere de autorizare a convocarii adunarii generale a asociatilor formulata in temeiul art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Natura necontencioasa a cererii. Consecinte

by alin — Categories: comercial, societati comerciale — Tags: , , , , , , , Comments Off on Cerere de autorizare a convocarii adunarii generale a asociatilor formulata in temeiul art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Natura necontencioasa a cererii. Consecinte

Potrivit dispozitiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, in cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul, nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta prevazuta la art. 123 alin. (2), data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

Intrucat scopul cererii de autorizare a convocarii adunarii generale a asociatilor nu tinde la stabilirea unui drept potrivnic fa?a de o alta persoana, ci concorda cu domeniul cererilor necontencioase definit de art. 331 C. proc. civ., rezulta ca aceasta cerere trebuie solutionata in prima instanta printr-o incheiere, potrivit art. 336 C. proc. civ., impotriva solutiei tribunalului putandu-se promova numai calea de atac a recursului.

(more…)