Tag: cautiune Archives - avocat Alin Paidiu

5 February 2017

Executare silita. Obligatia de plata a cautiunii in cadrul cererilor de suspendare (inclusiv provizorie) a executarii silite reprezinta o restrictie a dreptului de acces la instanta, care urmeaza a se analiza in functie de principiile care decurg din jurisprudenta Curtii in aceasta materie

by alin — Categories: civil, clauze abuzive, comercial, contestatie la executare, executare silita — Tags: , , , , , , , Comments Off on Executare silita. Obligatia de plata a cautiunii in cadrul cererilor de suspendare (inclusiv provizorie) a executarii silite reprezinta o restrictie a dreptului de acces la instanta, care urmeaza a se analiza in functie de principiile care decurg din jurisprudenta Curtii in aceasta materie

Executare silita. Obligatia de plata a cautiunii in cadrul cererilor de suspendare (inclusiv provizorie) a executarii silite reprezinta o restrictie a dreptului de acces la instanta, care urmeaza a se analiza in functie de principiile care decurg din jurisprudenta Curtii in aceasta materie

Reclamantul a contestat la instanta obligatia de a consemna suma cu titlu de cautiune, invocand restictionarea dreptului sau de acces la instanta si absenta oricarei cai procedurale la nivel intern pentru a putea obtine o diminuare, o esalonare sau scutire de la plata cautiunii.
(more…)


17 August 2016

Conditiile restituirii cautiunii

by alin — Categories: civil, executare silita — Tags: , Comments Off on Conditiile restituirii cautiunii

Conditiile restituirii cautiunii

Din interpretarea dispozitiilor art. 7231 alin. (3) C. proc. civ. (art. 1064 NCPC), rezulta ca admisibilitatea cererii de restituire a cautiunii este conditionata de indeplinirea cumulativa a doua conditii, si anume existenta unei hotarari irevocabile prin care s-a solutionat fondul cauzei si neformularea de catre cel indreptatit a unei cereri de despagubiri in termen de 30 de zile de la ramanerea irevocabila a hotararii care a solutionat fondul cauzei. In speta, Inalta Curte a retinut ca ambele conditii au fost indeplinite, in sensul ca cererea de suspendare a executarii deciziei de impunere a fost respinsa, neavand relevanta modul de solutionare a cauzei, in favoarea sau in defavoarea partii reclamante, fiind indeplinita si conditia privind neformularea unei cereri de despagubire de catre cel indreptatit, in termen de 30 de zile de la data solutionarii irevocabile a fondului cauzei, astfel ca, in mod corect, instanta de fond a admis cererea de restituire a cautiunii.

(more…)