Tag: Arhive casare - avocat Alin Paidiu

12 mai 2018

A concluziona ca actiunea este neintemeiata doar pentru ca expertiza nu are valoare probatorie intrucat nu a fost avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, nu reprezinta o dezlegare judicioasa a problemei litigioase pentru ca nu elucideaza situatia de fapt careia sa-i aplice norma de drept incidenta

by alin — Categories: civil, contracte, drepturi reale, proprietate, revendicare — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru A concluziona ca actiunea este neintemeiata doar pentru ca expertiza nu are valoare probatorie intrucat nu a fost avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, nu reprezinta o dezlegare judicioasa a problemei litigioase pentru ca nu elucideaza situatia de fapt careia sa-i aplice norma de drept incidenta

Solutionarea actiunii in revendicare presupunea, in baza principiului rolului activ al instantei, principiu ce guverneaza procesul civil, conform art. 22 alin. (2) din Codul de procedura civila, verificarea titlurilor partilor cu privire la suprafata terenului in litigiu si, de asemenea, instanta trebuia sa stabileasca, administrand tot probatoriul necesar, daca exista o suprapunere faptica sau scriptica, rezultata din actele de proprietate sau o simpla ocupare a acestui teren si sa verifice din punct de vedere juridic ce titlu este mai caracterizat. A concluziona ca actiunea este neintemeiata doar pentru ca expertiza, care, desi, constata ca terenul reclamantilor este ocupat in parte de constructia edificata de parata, nu are valoare probatorie intrucat nu a fost avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, nu reprezinta o dezlegare judicioasa a problemei litigioase pentru ca nu elucideaza situatia de fapt careia sa-i aplice norma de drept incidenta.

 In conditiile in care instanta de apel nu a raspuns criticilor reclamantilor cu privire la prezumtia dreptului de proprietate intemeiata pe titlul exhibat si nici nu a lamurit deplin situatia de fapt, nu se poate determina daca norma juridica a fost corect aplicata.   (mai mult…)


31 octombrie 2015

Casare cu trimitere spre rejudecare. Nerespectarea prevederilor art. 315 din Codul de procedura civila din 1865. Consecinte

by alin — Categories: practica judiciara, procedura civila — Tags: , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Casare cu trimitere spre rejudecare. Nerespectarea prevederilor art. 315 din Codul de procedura civila din 1865. Consecinte

Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat ca, in conformitate cu dispozitiile art. 315 alin. (1) C. proc. civ. (art. 501 NCPC), in caz de casare, hotararile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum si asupra necesitatii administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecatorii fondului. Inalta Curte a retinut ca au fost incalcate dispozitiile acestului text legal, in situatia in care, in rejudecare, instanta de apel s-a limitat numai la analiza exceptiei de neexecutare din perspectiva caracterului neimputabil al refuzului de executare din partea executantului dintr-un contract de executare lucrari, fara a raspunde obiectivelor indicate de instanta de recurs si fara a analiza deloc si celelalte conditii referitore la rezilierea contractului sinalagmatic, fapt ce impune admiterea recursului, casarea deciziei atacate si trimirea cauzei spre rejudecare la instanta de apel. (Decizia nr. 898 din 24 martie 2015 pronuntata in recurs de Sectia a II-a civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie avand ca obiect reziliere act aditional si despagubiri) (mai mult…)


15 iunie 2015

Incalcarea de catre instanta de apel a dispozitiilor procedurale relative la trimiterea cauzei spre rejudecare. Nelegalitate.

by alin — Categories: procedura civila — Tags: , , , Comentariile sunt închise pentru Incalcarea de catre instanta de apel a dispozitiilor procedurale relative la trimiterea cauzei spre rejudecare. Nelegalitate.

In conformitate cu dispozitiile art. 297 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ. (art. 480 alin. 3 NCPC), in cazul in care prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului, instanta de apel va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare, o singura data, primei instante sau altei instante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie, daca partile au solicitat in mod expres luarea acestei masuri prin cererea de apel ori prin intampinare. In speta, insa, prin cererile lor, partile nu s-au manifestat in sensul cerut de text, astfel ca, dupa ce admitea apelul, instanta trebuia sa retina cauza pentru judecata procesului, evocand fondul, asa cum stabileste, cu valoare de principiu, teza I din art. 297 alin. (1) C. proc. civ. Neprocedand in acest mod ?i trimitand cauza spre rejudecare, instanta de apel a pronuntat o solutie nelegala, ce decurge din nesocotirea cerintelor unui text procedural, astfel incat, fiind intrunite cerintele art. 304 pct. 5 C. proc. civ. (art. 488 pct. 5), se impune admiterea recursului, casarea hotararii cu trimitere spre judecare la aceeasi instanta. (mai mult…)