Tag: asociatii de proprietari Archives - avocat Alin Paidiu

25 February 2018

Raspunderea asociatiei pentru neefectuarea reparatiilor. Regresul asiguratorului

Raspunderea asociatiei pentru neefectuarea reparatiilor. Regresul asiguratorului

Potrivit art. 2210, in limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei. Pentru existenta dreptului de regres al asiguratorului impotriva persoanei raspunzatoare este necesar ca in privinta acesteia sa fie indeplinite in mod cumulativ conditiile acestei forme de raspundere prevazute de art. 1357 NCC.
(more…)


25 February 2018

Asociatii de proprietari. Cenzurarea hotararii asociatiei cu privire la debransare.

Asociatii de proprietari. Cenzurarea hotararii asociatiei cu privire la debransare.

Tribunalul a apreciat ca fiind lipsita de suport legal sustinerea apelantei potrivit careia instanta de judecata nu ar putea cenzura Hotararea adoptata de Asociatie, in Adunarea generala prin care s-a hotarat respingerea pe viitor a oricarei cererii de debransare in vedere montarii centralelor de apartament.   (more…)


25 June 2017

Asociatii de proprietari. Modificarea adusa componentei organelor de conducere ale Asociatiei. Efectele nelegalei convocari

by alin — Categories: asociatii de proprietari, asociatii si fundatii — Tags: , , , , , , , Comments Off on Asociatii de proprietari. Modificarea adusa componentei organelor de conducere ale Asociatiei. Efectele nelegalei convocari

Asociatii de proprietari. Modificarea adusa componentei organelor de conducere ale Asociatiei. Efectele nelegalei convocari

Fiind schimbata ordinea de zi, adunarea generala din 25.10.2014 este adunare ordinara aflata la prima intrunire. Asadar, devin incidente dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, conform carora „Adunarea generala poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari (jumatate plus unu) sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal”.

De asemenea, din procesul-verbal al adunarii generale (filele 6-10, dosar fond), in acord cu cele sustinute si de catre intimata-petenta, adunarea generala din data de 25.10.2014 a fost reconvocata, sedinta anterioara fiind la data de 11.10.2014.  (more…)


5 April 2015

Asociatii proprietari. Lipsa calitatii de reprezentant. Presedintele reprezinta asociatia de proprietari in relatiile cu tertii. Atributia de a initia procese in numele asociatiei de proprietari ii revine comitetului executiv. Lipsa calitatii de reprezentant.

by alin — Categories: asociatii de proprietari — Tags: , , , , Comments Off on Asociatii proprietari. Lipsa calitatii de reprezentant. Presedintele reprezinta asociatia de proprietari in relatiile cu tertii. Atributia de a initia procese in numele asociatiei de proprietari ii revine comitetului executiv. Lipsa calitatii de reprezentant.

Asociatii proprietari. Lipsa calitatii de reprezentant. Presedintele reprezinta asociatia de proprietari in relatiile cu tertii. Atributia de a initia procese in numele asociatiei de proprietari ii revine comitetului executiv. Lipsa calitatii de reprezentant.

Desi potrivit art. 18 alin. (3) din H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si art. 13 din Statut, presedintele reprezinta asociatia de proprietari in relatiile cu tertii, acesta nu poate insa initia cereri de chemare in judecata impotriva tertilor. Inalta Curte a precizat ca atributia de a initia procese in numele asociatiei de proprietari ii revine comitetului executiv, asa cum rezulta din prevederile art. 17 lit. i) din H.G. nr. 1588/2007 si din statutul asociatiei, care, in speta, nu a adoptat o decizie in vederea initierii unui proces in contradictoriu cu parata, astfel ca Inalta Curte a apreciat ca este fondata exceptia lipsei calitatii de reprezentant invocata de parata.

(more…)