Tag: Arhive asigurat - avocat Alin Paidiu

4 februarie 2018

Asiguratorul subrogat in drepturile persoanei pagubite este indreptatit sa obtina penalizarile prevazute de dispozitiile art. 38

by alin — Categories: accident auto, asigurari, auto, contracte, obligatii, raspundere contractuala, raspundere delictuala — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Asiguratorul subrogat in drepturile persoanei pagubite este indreptatit sa obtina penalizarile prevazute de dispozitiile art. 38
DECIZIE nr. 86 din 20 noiembrie 2017 referitoare la examinarea sesizarii formulata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a civila, in Dosarul nr. 114.907/299/2015, privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, stabileste ca: in interpretarea si aplicarea prevederilor art. 58 alin. (2) din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratorul subrogat in drepturile persoanei pagubite este indreptatit sa obtina penalizarile prevazute de dispozitiile art. 38 din acelasi act normativ daca asiguratorul RCA nu isi indeplineste obligatiile la scadenta sau si le indeplineste necorespunzator

(mai mult…)


8 aprilie 2017

In situatia in care partea vatamata dintr-un accident de circulatie s-a impacat cu cel care a provocat accidentul (asiguratul) nu inseamna ca partea vatamata nu mai poate primi despagubiri de la asigurator

by alin — Categories: accident auto, asigurari, auto, civil, daune materiale, daune morale, obligatii, raspundere contractuala, raspundere delictuala — Tags: , , , , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru In situatia in care partea vatamata dintr-un accident de circulatie s-a impacat cu cel care a provocat accidentul (asiguratul) nu inseamna ca partea vatamata nu mai poate primi despagubiri de la asigurator

In situatia in care partea vatamata dintr-un accident de circulatie s-a impacat cu cel care a provocat accidentul (asiguratul) nu inseamna ca partea vatamata nu mai poate primi despagubiri de la asigurator. Temeiul raspunderii asiguratorului este de natura contractuala.

 

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia a II-a civila

Decizia nr. 316/2016

Sedinta publica de la 11 februarie 2016 (mai mult…)


6 octombrie 2016

Subrogarea asiguratorului în dreptul asiguratului. Raspundere civila contractuala vs. raspundere civila delictuala

by alin — Categories: asigurari, comercial, contracte, obligatii, raspundere contractuala, raspundere delictuala — Tags: , , , , Comentariile sunt închise pentru Subrogarea asiguratorului în dreptul asiguratului. Raspundere civila contractuala vs. raspundere civila delictuala

Dreptului asiguratorului la actiunea in regres pentru recuperarea despagubirilor de la cel raspunzator de producerea prejudiciului deriva din lege (in speta, art. 22 din Legea nr. 136/1995) si din contractul de asigurare, iar subrogarea asiguratorului in drepturile asiguratului, in limita indemnizatiei platite, poate fi valorificata in conditiile dreptului comun, asiguratorului neputand a-i fi opuse prevederile speciale reglementate de contractul incheiat intre asigurat si tertul care a provocat dauna, intrucat intre asigurator si acest tert nu a existat o relatie contractuala.

In mod gresit instantele au solutionat litigiul avand in vedere conditiile raspunderii civile contractuale, in timp ce temeiul juridic al actiunii este cel al raspunderii civile delictuale, asa incat prin respingerea actiunii reclamantei ca inadmisibila, instantele anterioare au solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului cauzei, adica fara a analiza indeplinirea conditiilor legale ale raspunderii civile delictuale, intemeiata pe dispozitiile art. 998 – 999 C. civ. In consecinta, Inalta Curte a admis recursul, a casat decizia atacata si sentinta pronuntata de tribunal si a trimis cauza spre rejudecare in fond la tribunal.

   (mai mult…)


3 aprilie 2016

Gresita aplicare a dispozitiilor privind forta obligatorie a contractelor

by alin — Categories: asigurari, auto, pretentii — Tags: , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Gresita aplicare a dispozitiilor privind forta obligatorie a contractelor

A fost interpretata si aplicata gresit clauza dintr-un contract de asigurare referitoare la modul de stabilire a valorii despagubirilor pentru autovehiculul avariat, in sensul ca instanta nu a tinut seama de toate elementele convenite de parti sub aspectul modului de calcul al despagubirilor.  (mai mult…)


21 ianuarie 2016

Repararea daunelor morale Continut, intindere

by alin — Categories: asigurari, daune materiale, daune morale — Tags: , , , , , Comentariile sunt închise pentru Repararea daunelor morale Continut, intindere

„repararea daunelor morale este si trebuie sa fie inteleasa intr-un sens mai larg, nu atat ca o compensare materiala, care fizic nici nu este posibila, ci ca un complex de masuri nepatrimoniale si patrimoniale, al caror scop este acela ca, in functie de particularitatile fiecarui caz in parte, sa ofere victimei o anumita satisfactie sau usurare, pentru suferintele indurate. Aceasta despagubire trebuie sa fie totusi efectiva si rezonabila, compensarea prejudiciului neefectuandu-se prin faptul obligarii la plata in sine, ci prin chiar suma de bani acordata, care trebuie sa aiba o capacitate de a diminua intrucatva suferintele sau frustrarile traite de victime”. In spe?a, Inalta Curte a re?inut ca decizia pronun?ata in apel nu cuprinde argumente clare si fara echivoc de respingere a apelului, instan?a apreciind caracterul just al sumelor acordate, doar prin enuntarea criteriilor ce ar trebui avute in vedere raportat la legislatie, doctrina si practica judiciara, fara insa a fara a face o evaluare efectiva a prejudiciului suferit de catre parti si fara a motiva explicit in ce mod a inteles sa faca aplicarea acestor criterii retinute. Prin urmare, Inalta Curte a apreciat ca, decizia fiind pronuntata cu incalcarea  caracterului devolutiv ai caii de atac, se impune casarea acesteia si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante, care, cu ocazia rejudecarii urmeaza a remedia deficientele aratate. (mai mult…)