Tag: art. 966 Archives - avocat Alin Paidiu

27 July 2016

Contract de vanzare-cumparare. Deghizarea partiala a pretului prin simulatie. Sanctiunea aplicabila

by alin — Categories: civil, comercial, contracte, contracte, pretentii, simulatie, vanzare cumparare — Tags: , , , , , , , , , , Comments Off on Contract de vanzare-cumparare. Deghizarea partiala a pretului prin simulatie. Sanctiunea aplicabila

Constructia juridica realizata prin incheierea concomitenta a doua contracte, unul de vanzare-cumparare, in care s-a trecut un pret mai mic decat cel real si unul de imprumut, in care suma imprumutata reprezinta, in realitate, diferenta dintre pretul real convenit de parti si pretul aparent, declarat in contractul de vanzare-cumparare, contine toate elementele unei simulatii sub forma deghizarii partiale a elementului pret din continutul contractului de vanzare-cumparare.

Natura ilicita a acestei constructii juridice, prin care partile au urmarit fraudarea legislatiei fiscale prin eludarea platii impozitului pe transferul proprietatii, nu se rasfrange asupra scopului urmarit de parti la incheierea contractului de vanzare-cumparare, deoarece doar modalitatea de plata a pretului are in sine o componenta ilicita, iar nu intreaga operatiune de vanzare-cumparare, care are la baza principiul libertatii contractuale si care nu contravine prevederilor art. 5 C. civ. din 1864.

In aceasta situatie, una dintre partile contractante nu poate obtine anularea actelor juridice astfel incheiate pentru cauza ilicita intrucat efectele simulatiei in raporturile dintre acestea  sunt guvernate de principiul prioritatii vointei reale a partilor, conform prevederilor art. 1175 C. civ. din 1864, sanctiunea civila care intervine in cazul simulatiei prin deghizarea partiala a pretului fiind inopozabilitatea fata de terti a situatiei create prin contractul ce contine elementul secret, iar nu nulitatea absoluta.

(more…)


30 January 2016

obligatia fara cauza sau fondata pe o cauza falsa, sau nelicita, nu poate avea niciun efect

by alin — Categories: civil, proprietate, vanzare cumparare — Tags: , , , , , , , , Comments Off on obligatia fara cauza sau fondata pe o cauza falsa, sau nelicita, nu poate avea niciun efect

Potrivit dispozitiilor art. 966 din vechiul C. civ., in vigoare la data initierii demersului judiciar, obligatia fara cauza sau fondata pe o cauza falsa, sau nelicita, nu poate avea niciun efect, iar potrivit art. 968 din acelasi cod (art. 1236 alin. 2 NCC), cauza este nelicita cand este prohibita de legi, cand este contrara bunelor moravuri si ordinii publice. Raportat la aceste dispozi?ii legale, Inalta Curte a re?inut ca incheierea unui contract de vanzare- cumparare cu privire la un imobil asupra caruia exista un sechestru penal, deci o interdictie de instrainare, are drept consecinta nulitatea contractului respectiv, acesta fiind incheiat cu fraudarea legii. In spe?a, desi recurenta a sus?inut legalitatea tranzactiei incheiate, motivat de faptul ca bunul a fost predat si pretul platit, iar vanzarea a fost incheiata in perioada in care societatea se afla in lichidare voluntara, in incercarea de redresare a societatii, Inalta Curte a re?inut ca aceste sustineri nu pot inlatura frauda la lege datorata nesocotirii dispozitiilor legale privind interdictia de vanzare instituita de existenta sechestrului penal cu privire la imobilul respectiv. (more…)


31 October 2015

Contract de prestari servicii de management. Actiune in constatarea nulitatii absolute intemeiata pe dispozitiile art. 966 din Codul civil din 1864. Conditii si efecte

by alin — Categories: comercial, contracte — Tags: , , , , , Comments Off on Contract de prestari servicii de management. Actiune in constatarea nulitatii absolute intemeiata pe dispozitiile art. 966 din Codul civil din 1864. Conditii si efecte

 Nulitatea intervine ca o sanctiune in situatia in care a avut loc o incalcare a legii la incheierea unui act juridic, astfel incat motivele pentru care se solicita aplicarea acestei sanctiuni trebuie sa fie anterioare ori contemporane cu momentul incheierii conventiei, iar nu ulterioare acestui moment. In spe?a, Inalta Curte a re?inut ca, din modul in care a fost redactat contractul de catre parti, nu se poate afirma ca nu a fost prevazuta o cauza, un scop, ci, dimpotriva, aceasta a fost prevazuta in mod clar si neechivoc, in aceeasi modalitate fiind prevazuta si obligatia corelativa a celeilalte par?i contractante. In consecin?a, este legala solu?ia de respingere a actiunii prin care se solicita, in temeiul art. 966 C. civ. (art. 1236 ?i 1238 NCC), constatarea nulitatii absolute a contractului, in condi?iile in care reclamantul a incercat sa faca dovada lipsei cauzei din contract prin invocarea existentei unor acte si fapte juridice nascute ulterior momentului incheierii acestuia, pe care instan?a le-a considerat in mod corect ca sunt manifestari ale executarii contractului. (Decizia civila nr. 435 din 11 februarie 2015 pronuntata in recurs de Sec?ia a II-a civila a Inaltei Cur?i de Casatie si Justitie avand ca obiect constatare nulitate absoluta contract de prestari servicii de management)

(more…)