Tag: art. 1441 Archives - avocat Alin Paidiu

12 September 2015

Delegarea atributiilor de conducere ale societatii. Raspunderea solidara a administratorilor. Conditii si efecte

by alin — Categories: comercial, societati comerciale — Tags: , , , , , , , Comments Off on Delegarea atributiilor de conducere ale societatii. Raspunderea solidara a administratorilor. Conditii si efecte

Potrivit dispozitiilor art. 73 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990, administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Astfel, in cazul formularii de catre administratorul caruia i-au fost delegate atributiile de conducere ale societatii si fata de care s-a stabilit, in solutionarea laturii civile a procesului penal, raspunderea fata de societate, in baza art. 1551 din Legea nr. 31/1990, analiza instantei penale nefiind extinsa si la dispozitiile art. 73 alin. (1) lit. e) din aceeasi lege, a unor cereri de chemare in garantie a celorlalti membri ai consiliului de administratie, solidaritatea legala a acestora nu poate fi inlaturata prin aplicarea autoritatii de lucru judecat din hotararea penala, in solutionarea cererilor de chemare in garantie nefiind incidente dispozitiile art. 22 C. pr. pen.

(more…)