Tag: antecontract de vanzare-cumparare Archives - avocat Alin Paidiu

26 August 2017

Invocarea nulitatii absolute a unui antecontract de vanzare-cumparare

Nulitatea este, in esenta, mijlocul juridic care isi propune sa restabileasca incalcarea cerintelor legale la momentul incheierii actului juridic. Argumentul ca elementele ulterioare incheierii actului juridic pot contura scopul ilicit urmarit de parti la incheierea acestuia contravine principiilor generale in materie de nulitate absoluta a contractelor care imprima particularitati de abordare in analiza. In speta, cauzele de nulitate absoluta a antecontractelor de vanzare-cumparare invocate precum neindeplinirea obligatiei asumate de catre promitentul vanzator, vanzarea aceluiasi bun la un pret inferior, incheierea in aceleasi conditii si a altor contracte straine de prezenta cauza, lipsa de diligenta a reprezentantului apelantei pentru recuperarea sumei achitate in temeiul antecontractului nu au putut fi retinute de instanta suprema. (more…)


4 June 2016

Promisiune bilaterala de vanzare. Actiune in pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de vanzare-cumparare. Conditii de admisibilitate din perspectiva prevederilor art. 1669 si art. 1201 din noul Cod civil

by alin — Categories: civil, contracte — Tags: , , , , , , , Comments Off on Promisiune bilaterala de vanzare. Actiune in pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de vanzare-cumparare. Conditii de admisibilitate din perspectiva prevederilor art. 1669 si art. 1201 din noul Cod civil

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia a II-a civila

Decizia rezumata nr. 2411/2015

  1. Potrivit art. 1669 alin. (1) C. civ., cand una dintre par?ile care au incheiat o promisiune bilaterala de vanzare refuza, nejustificat, sa incheie contractul promis, cealalta parte poate cere pronun?area unei hotarari care sa ?ina loc de contract, daca toate celelalte condi?ii de validitate sunt indeplinite. 

Interpretand a contrario dispozi?iile enun?ate, partea careia i se refuza incheierea actului promis nu poate cere ?i pretinde in instan?a pronun?area unei hotarari care sa ?ina loc de contract daca refuzul incheierii sale de catre oponent este justificat, fiind, a?adar, inerenta, in acest tip de ac?iune judiciara, analiza caracterului ne/justificat al refuzului care condi?ioneaza promovarea ac?iunii.

Analiza caracterului injust al refuzului presupune, pe langa constatarea existen?ei antecontractului, analiza implicita a condi?iei referitoare la indeplinirea tuturor celorlalte cerin?e de validitate ale actului care urmeaza a fi incheiat, in cauza, contractul de vanzare.

Astfel, daca una, mai multe sau toate condi?iile de validitate ale viitorului contract nu sunt indeplinite, iar refuzul incheierii contractului se justifica pe acest impediment, refuzul incheierii contractului de vanzare este justificat, iar ac?iunea in justi?ie cu acest obiect nu poate fi admisa.

  1. Potrivit art. 1201 C. civ., daca prin lege nu se prevede altfel, par?ile sunt ?inute de clauzele extrinseci la care contractul face trimitere.

Astfel, in cazul in care partile unui antecontract de vanzare-cumparare au prevazut ca anexele actului fac parte integranta a antecontractului, care semnifica nu doar o ata?are materiala a acestora, ci o integrare a insu?i con?inutului acestor acte in ordinea de drept la care par?ile consimt, este corecta analizarea de catre instanta, din perspectiva art. 1669 C. civ., a indeplinirii conditiilor sub care promisiunea a fost incheiata, conditii stabilite printr-o anexa a actului.

(more…)


30 May 2016

Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare. Intreruperea termenului de prescriptie a dreptului material la actiune. Conditii si efecte

by alin — Categories: contracte, vanzare cumparare — Tags: , , , , , Comments Off on Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare. Intreruperea termenului de prescriptie a dreptului material la actiune. Conditii si efecte

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia a II-a civila

Decizia rezumata nr. 2410/2015

Decretul nr. 167/1958, art. 3 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. a)

  1. civ. din 1864, art. 969, art. 1039, art. 1041, art. 1546

Prin predarea posesiei bunului imobil ce face obiectul unui antecontract de vanzare-cumparare, dupa implinirea termenului la care s-a convenit incheierea contractului de vanzare-cumparare, promitentii-vanzatori au savarsit un act de recunoastere tacita a obligatiilor asumate prin contract si, in acest mod, in calitate de parti in folosul carora curge prescriptia, au renuntat la atitudinea de impotrivire sau de negare fata de titularul dreptului amenintat de prescriptie, ceea ce justifica producerea efectului intreruptiv al prescriptiei.  

Faptul predarii posesiei bunului se constituie intr-o cauza de intrerupere a termenului de prescriptie atat pentru exercitarea actiunii in pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare, cat si pentru exercitarea actiunii in rezolutiunea antecontractului de vanzare-cumparare, intrucat ambele actiuni dau nastere unui drept de aceeasi natura, respectiv dreptul de creanta.

Astfel, in conditiile in care promitenta-cumparatoare se afla in posesia bunului imobil ce face obiectul antecontractului de vanzare-cumparare si a contractului de construire, bun care nu a fost pretins de promitentii-vanzatori pe calea unei actiuni personale sau reale, termenul de prescriptie a dreptului material la actiunea in rezolutiunea actului incepe sa curga de la data la care promitenta-cumparatoare a aflat ca nu mai este posibila vanzarea. (more…)


24 April 2016

Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare. Neanalizarea de catre instanta a obligatiilor reciproce asumate de parti. Incidenta dispozitiilor art. 304 pct. 7 din Codul de procedura civila din 1865 Necercetarea corespunzatoare a fondului de catre instanta de apel

by alin — Categories: contracte, insolventa, vanzare cumparare — Tags: , , , , , , , , , , Comments Off on Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare. Neanalizarea de catre instanta a obligatiilor reciproce asumate de parti. Incidenta dispozitiilor art. 304 pct. 7 din Codul de procedura civila din 1865 Necercetarea corespunzatoare a fondului de catre instanta de apel

Rezolutiunea unei conventii sinalagmatice se intemeiaza atat pe principiul fortei obligatorii a contractului, cat si pe ideea de cauza si simultaneitate a executarii obligatiilor nascute din conventie. Inalta Curte a retinut ca instanta de apel a enumerat doar formal conditiile cerute de lege pentru a opera rezolutiunea, fara o analiza concreta si efectiva a obligatiilor reciproce asumate de parti si a gravitatii neexecutarii lor, ceea ce nu poate fundamenta solutia pronuntata de instanta, de confirmare a sentintei fondului in sensul respingerii actiunii in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare formulata de promitentul-cumparator. Prin urmare, in aceasta situatie, devin incidente dispozitiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ. (art. 488 alin. 1 pct. 6 NCPC), motivarea instantei de apel echivaland unei necercetari corespunzatoare a fondului, ceea ce conduce la casarea hotararii atacate ?i trimiterea cauzei spre rejudecare. (more…)


29 May 2015

Antecontract de vanzare-cumparare. Clauza de dezicere. Decesul promitentei-vanzatoare. Caracterul incesibil al dreptului de dezicere. Refuzul mostenitorilor de a executa obligatia asumata de autoarea lor. Hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare.

by alin — Categories: practica judiciara, vanzare cumparare — Tags: , , , , , , Comments Off on Antecontract de vanzare-cumparare. Clauza de dezicere. Decesul promitentei-vanzatoare. Caracterul incesibil al dreptului de dezicere. Refuzul mostenitorilor de a executa obligatia asumata de autoarea lor. Hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare.

Clauza de dezicere inserata intr-un antecontract de vanzare-cumparare, prin care s-a prevazut posibilitatea derazgandire a promitentei-vanzatoare din motive subiective, ramane fara efecte in situatia decesului acesteia, neputand fi invocata de mostenitori. Si aceasta intrucat, dreptul  astfel prevazut in favoarea promitentei-vanzatoare are un caracter strict personal, iar datorita acestei caracteristici, acest drept este incesibil, adica netransmisibil mostenitorilor, putand fi exercitat numai de catre titular.

Cum dreptul de dezicere al autoarei nu li s-a transmis pe cale succesorala, mostenitorii sai nu pot invoca un drept de optiune intre executarea in natura a contractului si plata despagubirilor prevazute ca pret al dezicerii, fiind tinuti sa execute obligatia asumata prin antecontract de autoarea lor, constand in incheierea actului de vanzare-cumparare in forma autentica si, ca atare, refuzul de a executa aceasta obligatie ii indreptateste pe beneficiarii-cumparatori, care si-au indeplinit obligatia de plata a pretului, sa obtina pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, in virtutea principiului executarii in natura a obligatiilor, consacrat de art. 1073 – 1077 C.civ., respectiv art. 5 alin. (2) din Titlul X al Legii nr. 247/200. (more…)