Tag: administrator judiciar Archives - avocat Alin Paidiu

25 November 2017

constatarea nulitatii absolute a vanzarii terenului. pret derizoriu si nereal, lipsa consimtamantului la incheierea actului si frauda la lege

constatarea nulitatii absolute a vanzarii terenului. pret derizoriu si nereal, lipsa consimtamantului la incheierea actului si frauda la lege. societate in insolventa. Cauze de nulitate a contractului civil.

reclamanta  a chemat in judecata paratii, societate in insolventa prin administrator judiciar pentru ca instanta sa constate nulitatea absoluta a vanzarii terenului in suprafata de 2.212,58 m.p. aflat in E., jud. Ilfov, sa repuna partile in situatia anterioara, motivele de nulitate vizand pretul derizoriu si nereal, lipsa consimtamantului reclamantei la incheierea actului si frauda la lege. (more…)


22 August 2016

Exceptia autoritatii lucrului judecat vs. puterea lucrului judecat

by alin — Categories: civil, comercial, contracte — Tags: , , , , , , , Comments Off on Exceptia autoritatii lucrului judecat vs. puterea lucrului judecat

Intre exceptia autoritatii de lucru judecat si puterea de lucru judecat, exista o distinctie clara. Astfel, conditia de aplicare a autoritatii de lucru judecat presupune identitatea de actiuni (parti, obiect si cauza juridica) ce opreste repetarea judecatii, iar puterea, prezumtia de lucru judecat, impune consecventa in judecata, astfel ca ceea ce s-a constatat si statuat printr-o hotarare nu trebuie sa fie contrazis printr-o alta hotarare. Inalta Curte a retinut ca, in mod corect, instanta de apel a precizat ca nu respinge actiunea in baza autoritatii de lucru judecat, ci are obligatia de a judeca in fond, insa solutia trebuie sa tina cont de dezlegarea deja data asupra problemei de drept dedusa judecatii, dand eficienta prezumtiei de lucru judecat, ca a mai fost odata dezlegata chestiunea litigioasa.

  (more…)


17 August 2016

Procedura insolventei. Calitate de creditor – calitate procesuala activa, interes.

by alin — Categories: insolventa — Tags: , , , , , , , Comments Off on Procedura insolventei. Calitate de creditor – calitate procesuala activa, interes.

In motivarea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a recurentei, intimatele au invocat pierderea de catre aceasta a calitatii de creditor in procedura, dupa momentul formularii cererii de recurs.

Este de necontestat ca s-a pronuntat o sentinta de judecatorul sindic, prin care, urmare a admiterii contestatiei la tabel formulata de intimata in cauza B I SRL, recurenta R SARL a fost exclusa din tabelul creditorilor.

Prin urmare, ceea ce invoca intimatele privesc pierderea calitatii de creditor de catre recurenta, dar acest lucru nu implica, in mod automat, si pierderea calitatii procesuale active in prezentul recurs.

Calitatea de parte in proces este cea care acorda recurentei dreptul de a ataca hotararea judecatoreasca pronuntata in contradictoriu cu aceasta.Pe cale de consecinta, in aprecierea Curtii, exceptia nu este intemeiata, urmand a fi respinsa.

Acelasi temei a fost invocat de intimate si in sustinerea exceptiei lipsei de interes.

Intr-adevar, pierderea definitiva a calitatii de creditor implica si absenta oricarui interes legitim in contestarea aspectelor ce tin de cursul procedurii de insolventa.

In cauza insa, recurenta a formulat recurs impotriva hotararii prin care judecatorul sindic a dispus excluderea sa din tabelul creditorilor, astfel ca nu se poate retine ca ar fi pierdut, in mod definitiv, calitatea de creditor indreptatit sa participe in procedura.

Prin urmare, interesul sau in procedura, respectiv in prezenta cauza, subzista, astfel ca si aceasta exceptie urmeaza a fi respinsa.

(more…)


2 February 2016

Procedura insolventei. Incalcarea dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 85/2006. Actiune in raspundere civila delictuala formulata de banca. Conditii si efecte

by alin — Categories: comercial, insolventa, societati comerciale — Tags: , , , , Comments Off on Procedura insolventei. Incalcarea dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 85/2006. Actiune in raspundere civila delictuala formulata de banca. Conditii si efecte

Din economia dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 85/2006 rezulta ca prin sentinta sau, dupa caz, incheierea avand drept efect ridicarea dreptului de administrare, judecatorul-sindic va da dispozitii tuturor bancilor la care debitorul are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului, incalcarea dispozitiilor judecatorului-sindic, mentionate la alin. (1), atragand raspunderea bancilor pentru prejudiciul creat, precum si o amenda judiciara de la 4.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).

In cazul in care bancii reclamante i s-au adus la cunostinta masurile dispuse prin hotararea de deschidere a procedurii insolventei impotriva societatii debitoare, anterior ordinelor de plata prin care administratorul special a ordonat plati din conturile societatii, cu depasirea de catre acesta a limitelor prevazute de art. 18 din Legea nr. 85/2006, banca nu se poate absolvi de culpa incalcarii legii prin invocarea faptei tertului.

Astfel, caracterul ilicit al faptei administratorului special este inlaturat, intrucat „victima” prejudiciului ?i-a asumat riscul unei activitati savar?ite de altcineva ?i care ar putea-o prejudicia, acest „consimtamant” al bancii fiind anterior savar?irii faptei astfel ca, in masura in care „victima prejudiciului” a fost de acord, inainte de producerea faptei, ca autorul acestei fapte sa actioneze intr-un anumit mod, de?i exista posibilitatea cauzarii unei pagube, caracterul ilicit al faptei este inlaturat ?i, odata cu el, este inlaturata ?i raspunderea. (more…)


20 June 2013

ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 21 mai 2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

by alin — Categories: insolventa — Tags: , , , Comments Off on ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 21 mai 2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

Avand in vedere:

– prevederile art. 85 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a acesteia, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice aveau obligatia sa elaboreze proiectul de lege speciala referitor la criza financiara si insolventa unitatilor-administrativ teritoriale;

– volumul mare al arieratelor inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari;

– necesitatea deblocarii activitatii furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari care au de recuperat de la autoritatile administratiei publice locale sume ce reprezinta arierate;

– prevederile Acordului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, referitoare la reducerea arieratelor unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

– necesitatea reglementarii procedurii privind criza financiara si insolventa unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, modul de implicare a institutiilor abilitate in redresarea economico-financiara a unitatii administrativ-teritoriale in situatia de criza financiara si de insolventa, drepturile si obligatiile creditorilor unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum si drepturile si obligatiile autoritatilor administratiei publice locale,

intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

luand in considerare faptul ca neadoptarea prezentei ordonante de urgenta duce la nerespectarea angajamentelor asumate cu organismele financiare internationale, cu efecte negative ce decurg din aceasta,

in considerarea faptului ca aspectele mai sus mentionate constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, impunandu-se adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor asumate,

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. (more…)