Tag: act de vanzare – cumparare Archives - avocat Alin Paidiu

10 March 2018

Proprietarul constructiei dobandite in temeiul Legii nr.112/1995 are dreptul sa dobandeasca proprietatea si asupra terenului aferent acesteia si sa solicite, in caz de refuz, pe calea actiunii in justitie, obligarea la perfectarea contractului de vanzare-cumparare

by alin? — Categories: civil, constructii, drepturi reale, proprietate, restituiri — Tags: , , , , , , , , , , , , , , Comments Off on Proprietarul constructiei dobandite in temeiul Legii nr.112/1995 are dreptul sa dobandeasca proprietatea si asupra terenului aferent acesteia si sa solicite, in caz de refuz, pe calea actiunii in justitie, obligarea la perfectarea contractului de vanzare-cumparare

Decizia ICCJ nr. 3/2017. Interpretarea si aplicarea art. 3, art. 9, art. 26 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte

(more…)


23 October 2016

Hotarare care sa tina loc de contract de cesiune parti sociale

by alin? — Categories: civil, comercial, contracte, insolventa, societati comerciale, vanzare cumparare — Tags: , , , , Comments Off on Hotarare care sa tina loc de contract de cesiune parti sociale

Hotarare care sa tina loc de contract de cesiune parti sociale. In cazul in care in considerentele sentintei pronuntate de instanta de fond se resping exceptiile invocate de parti, faptul ca aceeasi solutie in legatura cu exceptiile nu se regaseste si in dispozitiv nu poate face obiectul unui motiv de apel sau de recurs, ci a unei cereri de completare a hotararii. Astfel, art. 291 noul C. proc. civ. prevede ca, „completarea hotararii nu poate fi ceruta pe calea apelului sau a recursului, ci numai in conditiile art. 281-281.

  (more…)


19 February 2015

In aplicarea art. 1084 cod civil, titularul unui drept de creanta, este indreptatit de a fi despagubit pentru pierderea efectiv suferita si beneficiul nerealizat, pentru neexecutarea culpabila de catre debitor a obligatiei de a da si a face

by alin? — Categories: daune cominatorii, obligatii, partaj iesire din indiviziune — Tags: , , , , , Comments Off on In aplicarea art. 1084 cod civil, titularul unui drept de creanta, este indreptatit de a fi despagubit pentru pierderea efectiv suferita si beneficiul nerealizat, pentru neexecutarea culpabila de catre debitor a obligatiei de a da si a face

In aplicarea art. 1084 cod civil, titularul unui drept de creanta, este indreptatit de a fi despagubit pentru pierderea efectiv suferita si beneficiul nerealizat, pentru neexecutarea culpabila de catre debitor a obligatiei de a da si a face (more…)