10 June 2018

Pentru existenta obligatiei de plata pretinse este necesara insusirea acesteia prin semnarea si stampilarea facturii fiscale

by admin
Categories: contracte, obligatii, pretentii
Tags: No Tags
Comments: Comments Off

 Pentru existenta obligatiei de plata pretinse este necesara insusirea acesteia prin semnarea si stampilarea facturii fiscale

 

Pentru a se retine existenta in sarcina paratei a obligatiei de plata pretinse este necesara fie insusirea acesteia prin semnarea si stampilarea facturii fiscale de catre reprezentantul legal al paratei, fie intocmirea unui alt inscris separat insusit de reprezentantul debitoarei (prin care sa se confirme prestatiile efectuate de reclamanta) sau dovedirea unei acceptari tacite, respectiv a imprejurarii ca destinatarul facturii isi organizeaza activitatea specifica in acest fel sau doar in raportul juridic stabil si constant cu emitentul (prin plati anterioare in aceleasi conditii). De asemenea, fisa client nu poate fi retinuta ca avand valoarea probatorie  a unui inscris sub semnatura privata, fiind un act ce emana exclusiv de la reclamanta, nefiind  opozabil paratei. Mentiunile conform carora parata apare inregistrata in contabilitatea reclamantei cu anumite sume nu presupune in mod obligatoriu faptul ca serviciile respective au fost executate, atata timp cat nu s-a dovedit acest fapt.

JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

SECTIA I CIVILA  

Sentinta civila Nr. 594/2018

Sedinta din Camera de Consiliu de la 06 Februarie 2018

Completul compus din:

PRESEDINTE: S_____ A_______

Grefier: C_______ M______ B___  

 

Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesionistii privind pe reclamanta D__ A________ S.R.L. P___ L_________ J_______ I_______ MANAGEMENT SPRL si pe parata R__ E_____ I____ SRL, avand ca obiect cerere de valoare redusa 1556,75 lei.

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 22.01.2018, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data care face parte integranta din prezenta si cand instanta a amanat pronuntarea pentru astazi, 06.02.2018, cand, deliberand, a hotarat urmatoarele:

 

INSTANTA

 

P___ actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 10.10.2017, sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, reclamanta D__ A________ S.R.L. P___ L_________ J_______ I_______ MANAGEMENT SPRL a chemat in judecata pe parata R__ E_____ I____ SRL solicitand obligarea acesteia la plata sumei de 1556,75 lei cu titlu de debit.

In motivarea cererii, creditoarea a aratat ca a livrat produse de care debitoarea a beneficiat , conform facturilor fiscale si fisei de client anexate, respectiv factura fiscala nr. xxxxx din data de 01.07.2013 in cuantum de 1240,92 lei si factura fiscala nr. xxxxx/25.06.2013 in cuantum de 878,39 lei, din care parata a achitat suma de 562,56 lei , ramanand un rest de plata de 315,83 lei.

In drept, creditoarea a invocat dispozitiile art. 1026  Cod.proc.civ.

In dovedire, s-a administrat proba cu inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

P___ cerere, reclamanta a aratat ca intre parti s-au desfasurat raporturi juridice obligationale in baza carora a emis factura fiscala nr. xxxxx din data de 01.07.2013 in cuantum de 1240,92 lei si factura fiscala nr. xxxxx/25.06.2013 in cuantum de 878,39 lei (din care reclamanta a precizat ca parata a achitat suma de 562,56 lei) , rezultand o diferenta de plata de 1556,75 lei , pentru recuperarea careia a fost formulata prezenta cerere de valoare redusa.

Asadar, analizand sustinerile reclamantei prin raportare la inscrisurile pe care isi intemeiaza pretentiile, respectiv facturile  fiscale atasate la dosar, instanta constata ca societatea reclamanta nu a facut dovada insusirii de catre parata a situatiei juridice aratate prin cererea de chemare in judecata, factura fiscala reprezentand un inscris sub semnatura privata, care poate face dovada atat in favoarea emitentului, cat si a destinatarului, in masura in care este acceptata de catre destinatar.

Acceptarea facturilor fiscale poate fi expresa, prin semnarea acesteia de catre reprezentantul societatii destinatare, sau tacita, printr-o manifestare de vointa neechivoca in acest sens.

Factura fiscala semnata de ambele parti este un inscris sub semnatura privata prin care se constata o operatiune comerciala  – in sensul de act juridic –  atat cu privire la operatiunea juridica incheiata (clauzele sale esentiale privitoare la marfurile vandute, serviciile prestate etc., in care acestea sunt aratate amanuntit, indicandu-se natura, calitatea, cantitatea, pretul ) cat si cu privire la modalitatile executarii contractului, iar uneori face si dovada executarii contractului de catre emitent.

Factura nu face dovada impotriva destinatarului care nu a semnat-o decat in conditiile alin. 2 al art. 277 ; cu alte cuvinte, cel care o foloseste in proces (cel mai probabil emitentul) tinde a  dovedi cu ea un act juridic (operatiunea juridica determinata cu ajutorul elementelor din factura), daca dovedeste ca destinatarul facturii isi organizeaza activitatea specifica (comert, servicii etc.) in acest fel (pe baza facturilor receptionate odata cu marfa sau cu serviciul contractat etc.) , fie doar in raportul juridic stabil si constant cu emitentul (de exemplu plati anterioare in aceleasi conditii sau si-a executat prestatiile corelative in mod necontestat) fie in relatia cu orice profesionist.

Instanta constata ca facturile fiscale atasate la dosar nu sunt insusite de societatea debitoare prin semnare sau stampilare si nici nu s-a facut dovada unei acceptari tacite a obligatiilor de plata, prin probarea elementelor de mai sus.

P___ urmare, pentru a se retine existenta in sarcina paratei a obligatiei de plata pretinsa prin cererea de chemare in judecata, era necesara fie insusirea obligatiei de plata mentionata in factura fiscala prin semnarea si stampilarea acesteia de catre reprezentantul legal al paratei (astfel incat aceasta sa faca dovada deplina in favoarea emitentului si impotriva destinatarului), fie intocmirea unui alt inscris separat insusit de reprezentantul debitoarei  si astfel opozabil acesteia prin care sa se confirme prestatiile efectuate de reclamanta si care sa determine obligatia corelativa de plata a contravalorii acestora de catre debitoare sau dovedirea unei acceptari tacite (respectiv a imprejurarii ca  destinatarul facturii isi organizeaza activitatea specifica (comert, servicii etc.) in acest fel, pe baza facturilor receptionate odata cu marfa sau cu serviciul contractat etc. sau doar in raportul juridic stabil si constant cu emitentul, de exemplu prin plati anterioare in aceleasi conditii sau si-a executat prestatiile corelative in mod necontestat).

In sustinerea pretentiilor sale, reclamanta a depus la dosar si o fisa client , intocmita de reprezentantii sai si care astfel nu poate fi retinuta ca avand valoarea probatorie  a unui inscris sub semnatura privata, fiind un act ce emana exclusiv de la reclamanta, nefiind  opozabil paratei.

Mentiunile conform carora parata apare inregistrata in contabilitatea reclamantei cu anumite sume, nu pot fi opuse partii adverse pentru a face dovada unei obligatii care incumba acesteia.

Mentionarea in fisa de client a sumei pretinse de la parata, nu face dovada debitului pretins intrucat inregistrarile efectuate in aceste registre contabile trebuie sa aiba la baza documente justificative, acestea fundamentand mentiunile astfel efectuate.

Potrivit art. 280 alin. 1 C.p.c. , registrele profesionistilor, regulat tinute pot face dovada in justitie, fie in contra comerciantului caruia ii apartin, fie in favoarea sa, ceea ce constituie o derogare de la principiul potrivit caruia nimeni nu-si poate constitui o proba pentru a o opune apoi altuia.

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din L. nr.82/1991, inregistrarea in contabilitate se face in ordine cronologica si sistematic, potrivit planurilor de conturi si normelor emise, orice operatiune patrimoniala consemnandu-se in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarii in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Astfel, inregistrarea in contabilitatea unui profesionist a unor facturi fiscale, cum este si cazul in speta, facturi care indreptatea reclamanta sa beneficieze de plata contravalorii unor servicii ce se pretind a fi executate in favoarea paratei, nu presupune in mod obligatoriu faptul ca serviciile respective au fost executate, atata timp cat nu s-a dovedit acest fapt.

Totodata, instanta constata ca nu a fost depus la dosar nici inscrisul doveditor al platii partiale in valoare de 562,56 lei, invocata de reclamnata prin cererea de chemare in judecata, pentru a se proba astfel acceptarea tacita a facturii fiscale nr. xxxxx/25.06.2013.

Astfel, dat fiind si faptul ca (,) caracterul cert al creantei pretinse de reclamanta nu rezulta in mod expres din inscrisurile atasate la dosar, instanta va respinge cererea ca neintemeiata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Respinge cererea formulata de reclamanta D__ A________ S.R.L., JXXXXXXXXXXXX – P___ L_________ J_______ I_______ MANAGEMENT SPRL, cu sediul in Bucuresti, ___________________, ___________, _______________,  in contradictoriu cu  parata R__ E_____ I____ SRL,  JXXXXXXXXXXXX, cu sediul in Bucuresti, _______________, __________, sector 1, ca neintemeiata.

Cu apel in 30  de zile de la comunicare care se va depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 06.02.2018.

   

P_________,GREFIER,

S_____ AmbrozieBuce C_______ M______

mai multe articole (aici)


Follow Me

facebook linkedin twitter

Comments closed