comercial societar, Recuperari creante, procedura insolventei


This page has hierarchy - Parent page: expertiza

comercial societar, Recuperari creante, procedura insolventei

I.Comercial societar

infiintare societati comerciale (S.R.L, S.A, e.t.c), modificarea actelor constitutive, autorizare activitati, actualizare date de identificare, înregistrare si autorizare punct de lucru, suspendarea activitatii, reluarea activitatii dupa suspendare, majorare/reducere capital social, numire administrator, revocare si schimbare de administrator, modificare obiect de activitate, schimbare sediu social, prelungirea duratei de functionare, schimbare denumire firma, cesiune, excludere asociat, cesiune includere asociat, dizolvare, lichidare voluntara, radiere, prelungire mandat administrator conform act constitutiv, corectare eroare materiala, închidere punct de lucru, obtinere certificat constatator, copii certificate, furnizare de informatii, verificare unicitate sediu, redactarea tuturor documentelor necesare;

II.Activitati comerciale curente

clauze abuzive, cesiuni de creante, negocieri contracte, elaborare opinii juridice, solutii juridice complexe, redactare contracte comerciale (administrare, vanzare-cumparare, cesiune, colaborare, gaj, ipoteca, inchiriere, leasing, comision, imprumut cu garantii imobiliare, mandat, management, comodat, închiriere, sponsorizare, transport, e.t.c)

III.Recuperari creante

somatia de plata europeana, executarea Biletelor la ordin  sau a CEC-urilor, procedura somatiei de plata/ordonantei de plata, executari silite mobiliare/imobiliare, înfiintari popriri pe conturi, identificarea bunurilor personale ale creditorilor, procedura insolventei.

IV.Reprezentarea societatilor in cadrul procedurii insolventei


Follow Me

facebook linkedin twitter