19 August 2011

ce este insolventa ?

by admin
Categories: insolventa
Tags:
Comments: Comments Off

Termenul de “insolventa” este definit in cuprinsul art.5 din Legea nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa astfel:

insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile, astfel:

a)insolventa debitorului se prezuma atunci când acesta, dupa 60 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de creditor; prezumtia este relativa;

b)insolventa este iminenta atunci când se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei;

insolventa institutiei de credit este acea stare a institutiei de credit aflate în una dintre urmatoarele situatii:

a)incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti;

b)scaderea sub 2% a indicatorului de solvabilitate a institutiei de credit;

c)retragerea autorizatiei de functionare a institutiei de credit, potrivit prevederilor legale, ca urmare a imposibilitatii de redresare financiara a unei institutii de credit;

insolventa societatii de asigurare/reasigurare este acea stare a societatii de asigurare/reasigurare caracterizata prin una dintre urmatoarele situatii:

a)incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti;

b)scaderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumatate din limita minima prevazuta de reglementarile legale în vigoare pentru fondul de siguranta;

c)imposibilitatea restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare/reasigurare în cadrul procedurii de redresare financiara;


Follow Me

facebook linkedin twitter

Comments closed