Category: Arhive mosteniri, succesiuni - avocat Alin Paidiu

15 octombrie 2017

Interpretarea articolului 1 alineatul (2) literele (k) si (l), precum si a articolului 31 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti si acceptarea si executarea actelor autentice în materie de succesiuni si privind crearea unui certificat european de mostenitor

by alin — Categories: civil, drepturi reale, mosteniri, succesiuni — Tags: , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Interpretarea articolului 1 alineatul (2) literele (k) si (l), precum si a articolului 31 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti si acceptarea si executarea actelor autentice în materie de succesiuni si privind crearea unui certificat european de mostenitor

Articolul 1 alineatul (2) literele (k) si (l), precum si articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012  …… se opun refuzului recunoasterii de catre o autoritate dintr?un stat membru a efectelor reale ale unui legat „prin revendicare?, prevazut în dreptul aplicabil succesiunii, pentru care a optat un testator în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din acelasi regulament, de vreme ce acest refuz este întemeiat pe motivul ca acest legat se refera la dreptul de proprietate asupra unui imobil situat în acest stat membru, în a carui legislatie nu este prevazuta institutia legatului cu efect real direct la data deschiderii succesiunii

 

12.10.2017 CURIA – Documents

Editie provizorie

HOTARAREA CURTII (Camera a doua) 12 octombrie 2017(*)

„Trimitere preliminara – Spatiul de libertate, securitate si justitie – Regulamentul (UE) nr. 650/2012 – Succesiuni si certificat european de mostenitor – Domeniu de aplicare – Bun imobil situat într?un stat membru care nu prevede legatul «prin revendicare» – Refuzul recunoasterii efectelor reale ale unui asemenea legat” (mai mult…)


4 decembrie 2016

DECIZIE nr 22 din 26 septembrie 2016 privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in ceea ce priveste regimul juridic al terenurilor din intravilanul localitatilor, ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale de la persoanele care au decedat si sau nu au mostenitori

by alin — Categories: civil, mosteniri, succesiuni, proprietate — Tags: , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru DECIZIE nr 22 din 26 septembrie 2016 privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in ceea ce priveste regimul juridic al terenurilor din intravilanul localitatilor, ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale de la persoanele care au decedat si sau nu au mostenitori

DECIZIE nr. 22 din 26 septembrie 2016 privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in ceea ce priveste regimul juridic al terenurilor din intravilanul localitatilor, ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale de la persoanele care au decedat si sau nu au mostenitori (mai mult…)


6 noiembrie 2016

Depasirea limitelor mandatului. Contract de cesiune parti sociale. Constatarea nulitatii absolute a Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor

by alin — Categories: civil, comercial, contracte, mosteniri, succesiuni, partaj, proprietate, SRL — Tags: , , , , , , , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Depasirea limitelor mandatului. Contract de cesiune parti sociale. Constatarea nulitatii absolute a Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor

R O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A V-A CIVILA

DECIZIE Nr. 366/2016

Sedinta publica de la 29 Februarie 2016

Completul compus din:

PRESEDINTE I_____ P______

JUDECATOR M____ S_______ C_____

GREFIER C______ L____

Pe rol judecarea apelurilor formulate de apelanta reclamanta C______ N___ L______ si de catre apelantii parati C______ P____, P______ C_______ G_____, P______ E__ M_______, ______________________ impotriva Sentintei civile nr. 3662/10.12.2014 pronuntata de Tribunalul I____, Sectia Civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXX.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns apelanta reclamanta, personal si asistata de avocat cu imputernicire avocatiala colectiva la fila 29 din dosar si apelantii parati, prin avocat T_______ A____ M______ cu imputernicire avocatiala la dosar.

Procedura de citare legal indeplinita. (mai mult…)


16 octombrie 2016

Protocol de colaborare intre ANCPI si Uniunea Notarilor pentru eliberarea GRATUITA a certificatului de mostenitor

by alin — Categories: civil, mosteniri, succesiuni — Tags: , , , , Comentariile sunt închise pentru Protocol de colaborare intre ANCPI si Uniunea Notarilor pentru eliberarea GRATUITA a certificatului de mostenitor
ORDIN nr. 1125 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind procedura eliberarii si a platii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de mostenitor, a certificatelor de mostenitor suplimentar, a certificatelor de legatar si a certificatelor de vacanta succesorala, in derularea Programului national de cadastru si carte funciara

(mai mult…)


10 octombrie 2016

Contrazicerea existentei imprejurarii de fapt nu reprezinta motiv de recurs in sensul art.304 pct.9 C.pr.civ. (gresita interpretare sau aplicare a legii)

by alin — Categories: mosteniri, succesiuni, partaj iesire din indiviziune, proprietate — Tags: , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Contrazicerea existentei imprejurarii de fapt nu reprezinta motiv de recurs in sensul art.304 pct.9 C.pr.civ. (gresita interpretare sau aplicare a legii)

R O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE

Dosar nr.XXXXXXXXXXXXXX

(XXXXXXXX)

DECIZIA CIVILA NR.535

Sedinta publica de la 31.05.2016

Curtea constituita din :

PRESEDINTE – A____ P______ B______

JUDECATOR – C____ B_____ T________

JUDECATOR – M_______-G_______ R________

GREFIER – S_______ P____

* * * * * * * * * * *

Pe rol se afla pronuntarea recursului declarat de recurenta-reclamanta C_____ A____, impotriva deciziei civile nr.820 A din 03.03.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a Civila, in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul-reclamant si cu intimatii-parati S____ C_________ T_____, S____ M_____, S____ A________ D______, S____ S____, S____ A____, S____ C______ M_____, S____ P___ S________, S____ R_____, S____ L_____ M______ si S____ E____.

P______ are ca obiect – succesiune. (mai mult…)