Category: mosteniri, succesiuni Archives - avocat Alin Paidiu

21 April 2018

Anularea certificatului de mostenitor. Intrucat in certificatul de mostenitor a fost inclus un drept inexistent in patrimoniul defunctului la data decesului este intemeiat motivul de nulitate invocat

by alin — Categories: civil, contracte, donatie, mosteniri, succesiuni, proprietate, vanzare cumparare — Tags: , , , , , , , , , , , , Comments Off on Anularea certificatului de mostenitor. Intrucat in certificatul de mostenitor a fost inclus un drept inexistent in patrimoniul defunctului la data decesului este intemeiat motivul de nulitate invocat

Anularea certificatului de mostenitor

Intrucat in certificatul de mostenitor a fost inclus un drept inexistent in patrimoniul defunctului la data decesului este intemeiat motivul de nulitate invocat.  

Retinand ca in certificatul de mostenitor a fost inclus un drept inexistent in patrimoniul defunctului la data decesului, instanta de apel a constatat ca este intemeiat motivul de nulitate invocat in acest sens de paratii reclamanti si in consecinta, a admis cererea reconventionala si a constatat nulitatea Certificatului de mostenitor suplimentar. (more…)


15 October 2017

Acceptarea si executarea unui legat prin revendicare nu poate fi refuzat de autoritatile unui stat membru

by alin — Categories: civil, drepturi reale, mosteniri, succesiuni — Tags: , , , , , Comments Off on Acceptarea si executarea unui legat prin revendicare nu poate fi refuzat de autoritatile unui stat membru

Acceptarea si executarea unui legat prin revendicare nu poate fi refuzat de autoritatile unui stat membru de vreme ce acest refuz este întemeiat pe motivul ca acest legat se refera la dreptul de proprietate asupra unui imobil situat în acest stat membru, în a carui legislatie nu este prevazuta institutia legatului cu efect real direct la data deschiderii succesiunii

Articolul 1 alineatul (2) literele (k) si (l), precum si articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti si acceptarea si executarea actelor autentice în materie de succesiuni si privind crearea unui certificat european de mostenitor se opun refuzului recunoasterii de catre o autoritate dintr-un stat membru a efectelor reale ale unui legat „prin revendicare, prevazut în dreptul aplicabil succesiunii, pentru care a optat un testator în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din acelasi regulament, de vreme ce acest refuz este întemeiat pe motivul ca acest legat se refera la dreptul de proprietate asupra unui imobil situat în acest stat membru, în a carui legislatie nu este prevazuta institutia legatului cu efect real direct la data deschiderii succesiunii (more…)


4 December 2016

regimul juridic al terenurilor din intravilan ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori

by alin — Categories: civil, contencios administrativ, mosteniri, succesiuni, proprietate — Tags: , , , , , , Comments Off on regimul juridic al terenurilor din intravilan ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori

Regimul juridic al terenurilor din intravilan ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori

 

Art.26 din Legea fondului funciar nr.18/1991, a fost abrogat prin intrarea in vigoare a art.1.138 Cod civil, in ceea ce priveste regimul juridic al terenurilor din intravilan, ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori.


(more…)


6 November 2016

Efectele anularii procurii date in vederea dezbaterii succesiunii si iesirii din indiviziune asupra bunurilor ce compun masa succesorala

by alin — Categories: civil, comercial, contracte, mosteniri, succesiuni, partaj, proprietate, SRL — Tags: , , , , , , , , , , , , , , Comments Off on Efectele anularii procurii date in vederea dezbaterii succesiunii si iesirii din indiviziune asupra bunurilor ce compun masa succesorala

Efectele anularii procurii date in vederea dezbaterii succesiunii si iesirii din indiviziune asupra bunurilor ce compun masa succesorala. 

Procura a fost data in vederea dezbaterii succesiunii si iesirii din indiviziune asupra bunurilor ce compun masa succesorala. De vreme ce contractul de cesiune a partilor sociale a fost constatat nul absolut atunci si toate actele subsecvente incheiate in temeiul acestei conventii sunt nule absolut. (more…)


16 October 2016

Protocol de colaborare intre ANCPI si Uniunea Notarilor pentru eliberarea GRATUITA a certificatului de mostenitor

by alin — Categories: civil, mosteniri, succesiuni — Tags: , , , , Comments Off on Protocol de colaborare intre ANCPI si Uniunea Notarilor pentru eliberarea GRATUITA a certificatului de mostenitor
ORDIN nr. 1125 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind procedura eliberarii si a platii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de mostenitor, a certificatelor de mostenitor suplimentar, a certificatelor de legatar si a certificatelor de vacanta succesorala, in derularea Programului national de cadastru si carte funciara

(more…)