Category: asociatii de proprietari avocat Alin Paidiu

12 septembrie 2017

Tribunalul retine corecta concluzia instantei in ceea ce priveste faptul ca apelanta nu se poate prevala in procedura de fata de pretinsa nelegalitate a hotararilor Adunarii Generale, pe care avea posibilitatea legala de a le contesta in termenul si procedura prevazuta de art.26 din Legea nr.230/2007.

by alin — Categories: asociatii de proprietari, asociatii si fundatii, civil, pretentii — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Tribunalul retine corecta concluzia instantei in ceea ce priveste faptul ca apelanta nu se poate prevala in procedura de fata de pretinsa nelegalitate a hotararilor Adunarii Generale, pe care avea posibilitatea legala de a le contesta in termenul si procedura prevazuta de art.26 din Legea nr.230/2007.

Tribunalul retine corecta concluzia instantei in ceea ce priveste faptul ca apelanta nu se poate prevala in procedura de fata de pretinsa nelegalitate a hotararilor Adunarii Generale, pe care avea posibilitatea legala de a le contesta in termenul si procedura prevazuta de art.26 din Legea nr.230/2007 Continue reading “Tribunalul retine corecta concluzia instantei in ceea ce priveste faptul ca apelanta nu se poate prevala in procedura de fata de pretinsa nelegalitate a hotararilor Adunarii Generale, pe care avea posibilitatea legala de a le contesta in termenul si procedura prevazuta de art.26 din Legea nr.230/2007.” »


25 iunie 2017

Constatarea nulitatii contractelor asociatiei de proprietari. Obligarea la restituirea cheltuielilor asociatiei

Faptul ca reclamantul a achitat o suma de bani in plus catre asociatia de proprietari nu da nastere unei prezumtii de rea-credinta din partea paratilor cunoscut fiind faptul ca stabilirea cheltuielilor de intretinere, incasarea sumelor si gestionarea fondurilor asociatiei de proprietari reprezinta o activitate complexa iar in lipsa altor dovezi, nu se pot retine nici deficiente grave ale paratilor in indeplinirea atributiilor specifice functiilor pe care le-au indeplinit nici faptul ca paratii ar fi urmarit in vreun fel sa prejudicieze interesele reclamantului. Continue reading “Constatarea nulitatii contractelor asociatiei de proprietari. Obligarea la restituirea cheltuielilor asociatiei” »


25 iunie 2017

Efectele nerespectarii art.24 alin 2 din Legea nr. 230/2007

 Fiind schimbata ordinea de zi, adunarea generala din 25.10.2014 este adunare ordinara aflata la prima intrunire. Asadar, devin incidente dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, conform carora „Adunarea generala poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari (jumatate plus unu) sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal”.

De asemenea, din procesul-verbal al adunarii generale (filele 6-10, dosar fond), in acord cu cele sustinute si de catre intimata-petenta, adunarea generala din data de 25.10.2014 a fost reconvocata, sedinta anterioara fiind la data de 11.10.2014.

  Continue reading “Efectele nerespectarii art.24 alin 2 din Legea nr. 230/2007” »


29 ianuarie 2017

Tribunalul nu poate primi critica formulata de apelant in sensul inexistentei vinovatiei intrucat, cata vreme este calculat un prejudiciu in patrimoniul asociatiei, prin raportare la perioada in care acesta a desfasurat activitatea specifica administratorului

by alin — Categories: asociatii de proprietari, pretentii — Tags: , , , , , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Tribunalul nu poate primi critica formulata de apelant in sensul inexistentei vinovatiei intrucat, cata vreme este calculat un prejudiciu in patrimoniul asociatiei, prin raportare la perioada in care acesta a desfasurat activitatea specifica administratorului

 Tribunalul nu poate primi critica formulata de apelant in sensul inexistentei vinovatiei intrucat, cata vreme este calculat un prejudiciu in patrimoniul asociatiei, prin raportare la perioada in care acesta a desfasurat activitatea specifica administratorului, este greu de admis ca nu a cunoscut obligatiile pe care le are, astfel cum rezulta din prevederile art. 36 lit. b-c din Legea 230/2007. Oricum, necunoasterea legii nu poate fi invocata de niciun cetatean roman ca o cauza de exonerare de raspundere delictuala.

Tribunalul nu poate primi critica formulata de apelant in sensul inexistentei vinovatiei intrucat, cata vreme este calculat un prejudiciu in patrimoniul asociatiei, prin raportare la perioada in care acesta a desfasurat activitatea specifica administratorului


5 aprilie 2015

Exceptia lipsei calitatii de reprezentant a presedintelui asociatiei de proprietari

by alin — Categories: asociatii de proprietari — Tags: , , , , Comentariile sunt închise pentru Exceptia lipsei calitatii de reprezentant a presedintelui asociatiei de proprietari

Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat ca, desi potrivit art. 18 alin. (3) din H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si art. 13 din Statut, presedintele reprezinta asociatia de proprietari in relatiile cu tertii, acesta nu poate insa initia cereri de chemare in judecata impotriva tertilor. Inalta Curte a precizat ca atributia de a initia procese in numele asociatiei de proprietari ii revine comitetului executiv, asa cum rezulta din prevederile art. 17 lit. i) din H.G. nr. 1588/2007 si din statutul asociatiei, care, in speta, nu a adoptat o decizie in vederea initierii unui proces in contradictoriu cu parata, astfel ca Inalta Curte a apreciat ca este fondata exceptia lipsei calitatii de reprezentant invocata de parata.

Continue reading “Exceptia lipsei calitatii de reprezentant a presedintelui asociatiei de proprietari” »