25 iunie 2017

Constatarea nulitatii contractelor asociatiei de proprietari. Obligarea la restituirea cheltuielilor asociatiei

Faptul ca reclamantul a achitat o suma de bani in plus catre asociatia de proprietari nu da nastere unei prezumtii de rea-credinta din partea paratilor cunoscut fiind faptul ca stabilirea cheltuielilor de intretinere, incasarea sumelor si gestionarea fondurilor asociatiei de proprietari reprezinta o activitate complexa iar in lipsa altor dovezi, nu se pot retine nici deficiente grave ale paratilor in indeplinirea atributiilor specifice functiilor pe care le-au indeplinit nici faptul ca paratii ar fi urmarit in vreun fel sa prejudicieze interesele reclamantului. Continue reading “Constatarea nulitatii contractelor asociatiei de proprietari. Obligarea la restituirea cheltuielilor asociatiei” »


25 iunie 2017

Efectele nerespectarii art.24 alin 2 din Legea nr. 230/2007

 Fiind schimbata ordinea de zi, adunarea generala din 25.10.2014 este adunare ordinara aflata la prima intrunire. Asadar, devin incidente dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, conform carora „Adunarea generala poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari (jumatate plus unu) sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal”.

De asemenea, din procesul-verbal al adunarii generale (filele 6-10, dosar fond), in acord cu cele sustinute si de catre intimata-petenta, adunarea generala din data de 25.10.2014 a fost reconvocata, sedinta anterioara fiind la data de 11.10.2014.

  Continue reading “Efectele nerespectarii art.24 alin 2 din Legea nr. 230/2007” »


18 iunie 2017

18 iunie 2017

Principiul efectivitatii trebuie interpretat in sensul ca se opune unui sistem de rambursare cu dobanda a taxelor percepute cu incalcarea dreptului Uniunii al caror cuantum a fost constatat prin decizii judecatoresti executorii precum sistemul in discutie in litigiul principal, care prevede o esalonare pe cinci ani a rambursarii acestor taxe

by alin — Categories: civil, executare silita, fiscal — Tags: , , , , , Comentariile sunt închise pentru Principiul efectivitatii trebuie interpretat in sensul ca se opune unui sistem de rambursare cu dobanda a taxelor percepute cu incalcarea dreptului Uniunii al caror cuantum a fost constatat prin decizii judecatoresti executorii precum sistemul in discutie in litigiul principal, care prevede o esalonare pe cinci ani a rambursarii acestor taxe

HOTARAREA CURTII (Camera a doua)

30 iunie 2016(*)

„Trimitere preliminara – Principiul cooperarii loiale – Principiile echivalentei si efectivitatii – Reglementare nationala de stabilire a modalitatilor de rambursare cu dobanda a taxelor percepute fara a fi datorate – Executarea deciziilor judecatoresti referitoare la astfel de drepturi la rambursare conferite de ordinea juridica a Uniunii – Rambursare esalonata pe cinci ani – Conditionarea rambursarii de existenta unor fonduri percepute in temeiul unei taxe – Inexistenta posibilitatii executarii silite” Continue reading “Principiul efectivitatii trebuie interpretat in sensul ca se opune unui sistem de rambursare cu dobanda a taxelor percepute cu incalcarea dreptului Uniunii al caror cuantum a fost constatat prin decizii judecatoresti executorii precum sistemul in discutie in litigiul principal, care prevede o esalonare pe cinci ani a rambursarii acestor taxe” »


17 iunie 2017

Comunicarea actelor de procedura exclusiv prin afisare. Incalcarea art.6 din Conventie. Redeschiderea procedurii interne

by alin — Categories: CEDO, procedura civila — Tags: , , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Comunicarea actelor de procedura exclusiv prin afisare. Incalcarea art.6 din Conventie. Redeschiderea procedurii interne

Reclamantii au fost notificati numai prin afisarea citatiilor la adresele lor si au sustinut ca nu au primit notificarile. Prin urmare, acestia nu au luat cunostinta de termenele sedintelor de judecata si nu s-au putut prezenta in instanta. in ciuda absentei de la proces a reclamantilor, instantele nationale nu au incercat in niciun fel sa se asigure ca acestia au fost informati cu privire la termenele sedintelor de judecata si ca puteau sa participe la procesele care priveau drepturile lor civile, in special prin amanarea sedintelor si repetarea procedurii de comunicare a citatiilor. Continue reading “Comunicarea actelor de procedura exclusiv prin afisare. Incalcarea art.6 din Conventie. Redeschiderea procedurii interne” »