20 February 2020

Revendicare imobiliara. Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti

by alin — Categories: proprietate, revendicare — Tags: , Comments Off on Revendicare imobiliara. Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti

Comunicat privind deciziile pronuntate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civila în sedinta din 17 februarie 2020

Decizia nr.18 în dosarul nr.2784/1/2019

Admite sesizarea privind pronuntarea unei hotarâri prealabile, formulata de Curtea de Apel Suceava – Sectia I civila, în dosarul nr. 7542/314/2015 si, în consecinta, stabileste ca:
În cazul actiunii în revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate), dispozitiile art. 643 alin. (2) teza a doua din Codul civil instituie o exceptie de la opozabilitatea hotarârii judecatoresti reglementata de art. 435 alin. (2) din Codul de procedura civila.
Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila.
Pronuntata în sedinta publica astazi, 17 februarie 2020.

vezi si: https://avocatalinpaidiu.ro/category/civil/proprietate/revendicare/


8 February 2020

Rezolutiunea contractului de intretinere cu pluralitate de parti (mai multi creditori si/sau debitori). Indivizibilitatea obligatiei de intretinere (activ si pasiv)

by alin — Categories: civil, contracte, intretinere — Tags: , , , , , Comments Off on Rezolutiunea contractului de intretinere cu pluralitate de parti (mai multi creditori si/sau debitori). Indivizibilitatea obligatiei de intretinere (activ si pasiv)

Rezolutiunea contractului de intretinere cu pluralitate de parti (mai multi creditori si/sau debitori). Indivizibilitatea obligatiei de intretinere (activ si pasiv)

Prin sentinta civila nr. 2909 din 20.12.2017, Judecatoria A_ a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active si a admis actiunea formulata de reclamanta G C_ in contradictoriu cu paratii G M_ si GF ___, dispunand rezolutiunea contractului de intretinere autentificat sub nr. 2172 din 27.11.1997 la BNP E____ I___, incheiat intre reclamanta si numitul G S cu numitul G P autorul paratilor.

R  O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A III A CIVILA

SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI  DE FAMILIE

Dosar nr.XXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXX)

DECIZIA CIVILA NR.512

Sedinta publica de la 05.06.2019

Curtea constituita din :

PRESEDINTE  –  A______ M______ GROZESCU

JUDECATOR    –  A____ C____

JUDECATOR    –  D____ A_____

GREFIER           –  S_______ P____                             

S-a luat in examinare recursul declarat de catre recurentii-parati G M si G F impotriva deciziei civile nr.469 din 7.06.2018, pronuntata de Tribunalul Teleorman – Sectia Civila in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata-reclamanta G C, in cauza avand ca obiect – rezolutiune contract . (more…)


8 February 2020

Poprire. Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire

by alin — Categories: executare silita, RIL recurs in interesul legii — Tags: , , , Comments Off on Poprire. Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire

Poprire. Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire

Inalta Curte de Casatie si Justitie 

 C O M U N I C A T

 

In sedinta din 20 ianuarie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, legal constituit in fiecare cauza, a solutionat cinci recursuri in interesul legii, fiind pronuntate urmatoarele solutii: 

Decizia nr.1 in dosarul nr.2236/1/2019

Admite recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 781 alin. (5) lit. c) din Codul de procedura civila [fost art. 452 alin. (2) lit. c) din Codul de procedura civila de la 1865], sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila.

Pronuntata in sedinta publica astazi, 20 ianuarie 2020.


2 February 2020

Executare. Nu este admisibila formularea mai multor cereri de fixare a sumei definitive datorate de debitor cu titlu de penalitati. DECIZIE nr. 16 din 6 martie 2017

by alin — Categories: executare silita — Tags: , , , Comments Off on Executare. Nu este admisibila formularea mai multor cereri de fixare a sumei definitive datorate de debitor cu titlu de penalitati. DECIZIE nr. 16 din 6 martie 2017

Executare. Nu este admisibila formularea mai multor cereri de fixare a sumei definitive datorate de debitor cu titlu de penalitati. DECIZIE nr. 16 din 6 martie 2017

DECIZIE nr. 16 din 6 martie 2017 referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile cu privire la “interpretarea dispozitiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedura civila, respectiv daca este admisibila formularea mai multor cereri de fixare a sumei definitive in conditiile in care obligatia stabilita prin titlul executoriu nu este adusa la indeplinire” (more…)


2 February 2020

Malpraxis. Repararea prejudiciilor materiale si morale provocate prin efectuarea de acte medicale viciate de savarsirea mai multor greseli profesionale

by alin — Categories: civil, malpraxis, obligatii — Tags: , , , , Comments Off on Malpraxis. Repararea prejudiciilor materiale si morale provocate prin efectuarea de acte medicale viciate de savarsirea mai multor greseli profesionale

Malpraxis. Repararea prejudiciilor materiale si morale provocate prin efectuarea de acte medicale viciate de savarsirea mai multor greseli profesionale 

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia I civila

Decizia nr. 401/2019

Sedinta publica din data de 21 februarie 2019

Asupra conflictului negativ de fata, constata urmatoarele:

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Hunedoara la data de 13 februarie 2018, reclamanta A. a chemat in judecata paratii B. si C. SRL, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligati paratii, in solidar, la repararea prejudiciilor materiale si morale pe care le-au provocat reclamantei, prin efectuarea de acte medicale viciate de savarsirea mai multor greseli profesionale, respectiv 24.197 RON – cu titlu de daune materiale si 225.000 RON – cu titlu de daune morale. (more…)


25 January 2020

Proprietate. Nationalizare. Hotarari judecatoresti definitive care constatau ca nationalizarea de catre fostul regim comunist a proprietatilor acestora fusese nelegala si ca nu au incetat sa fie titularii legitimi ai respectivelor proprietati

by alin — Categories: civil, drepturi reale, proprietate, restituiri — Tags: , , Comments Off on Proprietate. Nationalizare. Hotarari judecatoresti definitive care constatau ca nationalizarea de catre fostul regim comunist a proprietatilor acestora fusese nelegala si ca nu au incetat sa fie titularii legitimi ai respectivelor proprietati

Proprietate. Nationalizare. Hotarari judecatoresti definitive care constatau ca nationalizarea de catre fostul regim comunist a proprietatilor acestora fusese nelegala si ca nu au incetat sa fie titularii legitimi ai respectivelor proprietati

HOTARARE din 26 februarie 2019 in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei

(Cererea nr. 19.788/03 si alte 18 cereri) (more…)