23/10/2016

Hotarare care sa tina loc de contract de cesiune parti sociale

by alin — Categories: civil, comercial, contracte, insolventa, societati comerciale, vanzare cumparare — Tags: , , , , Comentariile sunt închise pentru Hotarare care sa tina loc de contract de cesiune parti sociale

Hotarare care sa tina loc de contract de cesiune parti sociale. In cazul in care in considerentele sentintei pronuntate de instanta de fond se resping exceptiile invocate de parti, faptul ca aceeasi solutie in legatura cu exceptiile nu se regaseste si in dispozitiv nu poate face obiectul unui motiv de apel sau de recurs, ci a unei cereri de completare a hotararii. Astfel, art. 291 noul C. proc. civ. prevede ca, „completarea hotararii nu poate fi ceruta pe calea apelului sau a recursului, ci numai in conditiile art. 281-281?.

  Continue reading “Hotarare care sa tina loc de contract de cesiune parti sociale” »


23/10/2016

partaj bunuri comune. lichidarea regimului matrimonial

by alin — Categories: contracte, divort/desfacere casatorie, familie, partaj, partaj iesire din indiviziune, proprietate — Tags: , , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru partaj bunuri comune. lichidarea regimului matrimonial

Nu exista nici un impediment de natura procesuala pentru instanta devolutiva de control judiciar de a proceda la analiza sustinerilor recurentului sub acest aspect, respectiv de a analiza si evalua in ansamblu intregul material probator adminstrat in conditii  de contradictorialitate,  pentru a se stabili, in mod obiectiv, contributia ambilor fosti soti la dobandirea bunurilor comune. Continue reading “partaj bunuri comune. lichidarea regimului matrimonial” »


16/10/2016

Protocol de colaborare intre ANCPI si Uniunea Notarilor pentru eliberarea GRATUITA a certificatului de mostenitor

by alin — Categories: civil, mosteniri, succesiuni — Tags: , , , , Comentariile sunt închise pentru Protocol de colaborare intre ANCPI si Uniunea Notarilor pentru eliberarea GRATUITA a certificatului de mostenitor
ORDIN nr. 1125 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind procedura eliberarii si a platii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de mostenitor, a certificatelor de mostenitor suplimentar, a certificatelor de legatar si a certificatelor de vacanta succesorala, in derularea Programului national de cadastru si carte funciara

Continue reading “Protocol de colaborare intre ANCPI si Uniunea Notarilor pentru eliberarea GRATUITA a certificatului de mostenitor” »


16/10/2016

15/10/2016

Este un caz de forta majora cresterea nivelului apelor Dunarii?

Ridicarea nivelului apelor Dunarii nu intruneste conditiile pentru a fi considerat un caz de forta majora. In ce priveste caracterul extern, acesta exista, cresterea nivelului apelor Dunarii fiind un eveniment care nu tine de vointa interna a partilor sau de caracteristicile bunului ce a facut obiectul contractului. Privind, insa, caracterul imprevizibil al acestui eveniment, este greu de acceptat ca acesta exista, cat timp aproape anual se produc cresteri ale nivelului apelor Dunarii, fiind un eveniment, totusi, previzibil pentru o persoana cu o diligenta medie, mai ales pentru un profesionist care lucreaza in domeniul transportului pe ape. Curtea considera ca este discutabil si caracterul absolut invincibil si inevitabil al fenomenului, pentru ca nu este vorba despre caracterul absolut invincibil al cresterii nivelului apelor Dunarii, cat mai ales de previzibilitatea producerii acestui fenomen si evitabilitatea lui, in sensul ca activitatea de colectare a productiei de cereale contractate si incarcarea ei in nave de transport se putea face si in alt port in care acest fenomen era previzibil ca nu se va petrece, in perioada prevazuta pentru executarea contractului, mai ales ca in speta de fata recurenta-reclamanta i-a comunicat intimatei-parate faptul ca este dispusa sa suporte cheltuielile suplimentare legate de achizitia, transportul si incarcarea marfii in Portul Constanta. 

  Continue reading “Este un caz de forta majora cresterea nivelului apelor Dunarii?” »