28/08/2016

Clauze penale intr-un contract de vanzare-cumparare de actiuni

by alin — Categories: civil, contracte, obligatii, pretentii, raspundere, vanzare cumparare — Tags: , , , , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Clauze penale intr-un contract de vanzare-cumparare de actiuni

In mod corect instanta de apel a constatat ca daunele pretinse conform clauzei penale din contractul de vanzare-cumparare de actiuni din anul 2003 (in valoare de 100.700,70 RON) sunt datorate atunci cand sunt intrunite toate conditiile acordarii de despagubiri: existenta faptei ilicite, existenta prejudiciului, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, vinovatia debitorului si ca, in speta dedusa judecatii, reclamanta nu a invocat care este prejudiciul concret suferit si nu a dovedit existenta acestuia. Sustinerea reclamantei potrivit careia nu este necesar ca partea care se prevaleaza de clauza penala sa probeze existenta si intinderea prejudiciului nu poate fi primita, avand in vedere ca aceasta contravine naturii insasi a clauzei penale, de mijloc de evaluare anticipata a prejudiciului. Astfel, creditorul obligatiei neindeplinite poate pretinde plata despagubirilor in masura in care face dovada existentei unui prejudiciu, clauza penala inserata in contract dispensand pe creditor doar de proba cuantumului prejudiciului, iar nu si de proba existentei acestuia.

Continue reading “Clauze penale intr-un contract de vanzare-cumparare de actiuni” »


28/08/2016

LEGE nr. 148 din 12 iulie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

by alin — Categories: constructii, proprietate — Tags: , Comentariile sunt închise pentru LEGE nr. 148 din 12 iulie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

LEGE nr. 148 din 12 iulie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Continue reading “LEGE nr. 148 din 12 iulie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii” »


23/08/2016

Contradictie intre considerente si dispozitivul hotararii. Efecte

by alin — Categories: civil, drepturi reale, procedura civila, proprietate, revendicare — Tags: , , , , , Comentariile sunt închise pentru Contradictie intre considerente si dispozitivul hotararii. Efecte

Una dintre ipostazele in care se ajunge la o nemotivare in sensul dispozitiilor art. 304 pct. 7 C.proc.civ. este aceea a contrarietatii intre considerente si dispozitiv, in sensul ca motivarea hotararii conduce la o anumita solutie, insa, in dispozitiv, instanta s-a oprit la solutia contrara.

              In conditiile in care, in considerentele deciziei recurate se regasesc argumente privind legalitatea sentintei date asupra cererii de completare a dispozitivului sentintei de fond precum si argumente in sensul caracterului partial fondat al apelului formulat impotriva sentintei de fond, iar instanta s-a oprit, in dispozitiv, la solutia contrara, dispunand admiterea apelului impotriva sentintei de completare si respingerea apelului formulat impotriva sentintei de fond, rezulta o evidenta contradictie intre motivarea hotararii recurate si dispozitivul acesteia, deoarece motivarea conduce la o anumita solutie, iar dispozitivul cuprinde solutia contrara. Practic, in acest caz, solutia la care s-a oprit instanta de apel, cuprinsa in dispozitivul deciziei recurate, apare ca fiind nemotivata. Continue reading “Contradictie intre considerente si dispozitivul hotararii. Efecte” »


22/08/2016

Exceptia autoritatii lucrului judecat vs. puterea lucrului judecat

by alin — Categories: civil, comercial, contracte — Tags: , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Exceptia autoritatii lucrului judecat vs. puterea lucrului judecat

Intre exceptia autoritatii de lucru judecat si puterea de lucru judecat, exista o distinctie clara. Astfel, conditia de aplicare a autoritatii de lucru judecat presupune identitatea de actiuni (parti, obiect si cauza juridica) ce opreste repetarea judecatii, iar puterea, prezumtia de lucru judecat, impune consecventa in judecata, astfel ca ceea ce s-a constatat si statuat printr-o hotarare nu trebuie sa fie contrazis printr-o alta hotarare. Inalta Curte a retinut ca, in mod corect, instanta de apel a precizat ca nu respinge actiunea in baza autoritatii de lucru judecat, ci are obligatia de a judeca in fond, insa solutia trebuie sa tina cont de dezlegarea deja data asupra problemei de drept dedusa judecatii, dand eficienta prezumtiei de lucru judecat, ca a mai fost odata dezlegata chestiunea litigioasa.

  Continue reading “Exceptia autoritatii lucrului judecat vs. puterea lucrului judecat” »


17/08/2016

Procedura insolventei. Calitate de creditor – calitate procesuala activa, interes.

by alin — Categories: insolventa — Tags: , , , , , , , Comentariile sunt închise pentru Procedura insolventei. Calitate de creditor – calitate procesuala activa, interes.

In motivarea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a recurentei, intimatele au invocat pierderea de catre aceasta a calitatii de creditor in procedura, dupa momentul formularii cererii de recurs.

Este de necontestat ca s-a pronuntat o sentinta de judecatorul sindic, prin care, urmare a admiterii contestatiei la tabel formulata de intimata in cauza B I SRL, recurenta R SARL a fost exclusa din tabelul creditorilor.

Prin urmare, ceea ce invoca intimatele privesc pierderea calitatii de creditor de catre recurenta, dar acest lucru nu implica, in mod automat, si pierderea calitatii procesuale active in prezentul recurs.

Calitatea de parte in proces este cea care acorda recurentei dreptul de a ataca hotararea judecatoreasca pronuntata in contradictoriu cu aceasta.Pe cale de consecinta, in aprecierea Curtii, exceptia nu este intemeiata, urmand a fi respinsa.

Acelasi temei a fost invocat de intimate si in sustinerea exceptiei lipsei de interes.

Intr-adevar, pierderea definitiva a calitatii de creditor implica si absenta oricarui interes legitim in contestarea aspectelor ce tin de cursul procedurii de insolventa.

In cauza insa, recurenta a formulat recurs impotriva hotararii prin care judecatorul sindic a dispus excluderea sa din tabelul creditorilor, astfel ca nu se poate retine ca ar fi pierdut, in mod definitiv, calitatea de creditor indreptatit sa participe in procedura.

Prin urmare, interesul sau in procedura, respectiv in prezenta cauza, subzista, astfel ca si aceasta exceptie urmeaza a fi respinsa.

Continue reading “Procedura insolventei. Calitate de creditor – calitate procesuala activa, interes.” »